İngilizcede belirsiz artikeller, “a” ve “an”, dilin temel yapı taşlarından biridir ve isimlerle birlikte kullanılarak nesnelerin genel veya belirsiz olduğunu gösterir. Bu artikeller, İngilizce konuşanlar ve öğrenenler için cümle yapısını zenginleştiren önemli araçlardır. Bu yazıda, belirsiz artikellerin kullanımı, kuralları ve İngilizce dilindeki rolü üzerinde durulacaktır.

A ve An Artikellerinin Kullanımı

Belirsiz artikeller, belirli bir nesneye değil, genel bir nesne türüne atıfta bulunur. Bu artikeller, sadece sayılabilir ve tekil isimlerle kullanılır.

 • “A” Kullanımı: “A” belirsiz artikeli, sonraki kelimenin ilk sesi sessiz bir harfle (b, c, d, f, vb.) başladığında kullanılır. Örneğin, “a cat,” “a dog,” “a university.” Not: “University” kelimesi “yoo-” şeklinde başladığı için, “an” yerine “a” kullanılır.
 • “An” Kullanımı: “An” belirsiz artikeli, sonraki kelimenin ilk sesi sesli bir harfle (a, e, i, o, u) veya sessiz bir “h” ile başlayıp sessiz olarak okunduğunda kullanılır. Örneğin, “an apple,” “an elephant,” “an hour.” “Hour” kelimesinde “h” sessiz olduğu için “an” kullanılır.

Belirsiz Artikellerin Önemi

Belirsiz artikeller, İngilizce’de çeşitli işlevlere sahiptir:

 • Genelleme Yapma: Belirsiz artikeller, bir türün veya kategorinin genel özelliklerinden bahsederken kullanılır. Örneğin, “A whale is a mammal.”
 • İlk Kez Bahsetme: Bir nesneden ilk kez bahsedildiğinde, o nesnenin daha önce belirtilmediğini göstermek için “a” veya “an” kullanılır. Örneğin, “I saw a movie last night.”
 • Meslek Tanımlama: Kişilerin meslekleri veya rolleri tanımlandığında belirsiz artikeller kullanılır. Örneğin, “She is a teacher.”

Kullanım Kuralları ve İpuçları

 • Sesli ve Sessiz Harfler: “A” ve “an” kullanımı, takip eden kelimenin yazılışından ziyade, okunuşuna bağlıdır. Bu nedenle, “an” kullanımı, takip eden kelimenin sesli bir sesle başlaması durumunda gereklidir.
 • Ünsüzler ve Ünlüler: İngilizcede, “an” artikelinin kullanımı genellikle kelimenin ilk harfinin bir ünlü harfi olmasına bağlıdır. Ancak, önemli olan harfin kendisi değil, çıkardığı sestir. Örneğin, “an hour,” “an honor” gibi.
 • Benzersiz Durumlar: Bazı kelimeler, sesli bir harfle başlasalar bile “a” kullanımını gerektirir çünkü ilk ses sessiz bir ses olarak telaffuz edilir. Örneğin, “a European country,” “a one-time event.”

Sonuç

Belirsiz artikeller “a” ve “an”, İngilizce’de nesnelerin genel veya belirsiz bir şekilde tanıtılmasını sağlayan temel dil yapı taşlarıdır. Bu artikellerin doğru kullanımı, net ve anlaşılır iletişim için önemlidir. İngilizce öğrenirken, “a” ve “an” arasındaki farkı anlamak ve bu artikelleri uygun durumlarda doğru bir şekilde kullanmak, dil becerilerinin geliştirilmesinde kritik bir rol oynar. “A” ve “an”ın kullanımı, dilin doğal akıcılığını ve doğruluğunu artırır, bu nedenle İngilizce öğrenenlerin bu temel kuralları içselleştirmesi önemlidir.

Pratikte “A” ve “An” Kullanımı

 • Dil Pratiği ve Alıştırmalar: Belirsiz artikellerin kullanımını pekiştirmek için dil pratiği ve alıştırmalar yapmak yararlıdır. Dil öğrenme uygulamaları, kitapları ve çevrimiçi kaynaklar, bu artikellerin doğru kullanımını öğrenmek ve uygulamak için farklı bağlamlarda bolca fırsat sunar.
 • Dinleme ve Okuma: İngilizce konuşulan filmleri izlemek, podcast’leri dinlemek ve İngilizce metinler okumak, “a” ve “an” artikellerinin doğal kullanımına maruz kalmak için etkili yollardır. Bu yöntemler, öğrenenlerin dilin akıcılığını ve doğal kullanımını kavramasına yardımcı olur.
 • Yazma Pratiği: Günlük yazma alıştırmaları, özellikle günlük tutma veya kısa hikayeler yazma, “a” ve “an” kullanımını pratik yapmak