İngilizcede tekil isimleri çoğul yapmak, temel dil bilgisi becerilerinden biridir ve çeşitli kurallar ile birkaç istisna içerir. Bu kurallar, İngilizce öğrenenlerin doğru ve akıcı bir şekilde iletişim kurmalarını sağlar. İşte en yaygın kullanılan çoğul yapma kuralları ve bazı özel durumlar:

Temel Çoğul Yapma Kuralları

 1. -s Eki Eklemek: Çoğu tekil isme basitçe “-s” eki ekleyerek çoğul hale getirilir.
 • Örnek: car → cars, book → books
 1. -es Eki Eklemek: “s”, “ss”, “sh”, “ch”, “x”, veya “z” ile biten isimlere “-es” eki eklenir.
 • Örnek: bus → buses, box → boxes, watch → watches
 1. Ünsüz + Y ile Biten İsimler: Ünsüzle biten ve ardından “y” gelen isimlerde, “y” düşürülür ve “-ies” eki eklenir.
 • Örnek: baby → babies, city → cities
 1. Sesli Harf + Y ile Biten İsimler: Sesli harfle biten ve ardından “y” gelen isimlerde ise sadece “-s” eki eklenir.
 • Örnek: boy → boys, day → days

Düzensiz Çoğul Formları

Bazı İngilizce isimler düzensiz çoğul form alır ve bu form, standart kurallara uymaz. Düzensiz çoğullar öğrenilmesi gereken özel durumlardır ve genellikle tekil formdan tamamen farklı bir çoğul forma sahiptir. İşte bazı yaygın düzensiz çoğul form örnekleri:

 1. Tamamen Değişen Formlar:
 • Örnek: man → men, woman → women, child → children, foot → feet, tooth → teeth, mouse → mice
 1. Aynı Kalan Formlar (Tekil ve Çoğul Formları Aynı):
 • Örnek: sheep → sheep, deer → deer, species → species, aircraft → aircraft

Özel Durumlar ve İstisnalar

 1. Alfabe Harfleri, Rakamlar ve Kısaltmalar:
 • Tekil formlarına “-s” ekleyerek çoğul yapılır, genellikle apostrof kullanılmaz.
 • Örnek: PhD → PhDs, 7 → 7s, M → Ms
 1. Bazı Yabancı Kökenli Kelimeler:
 • Latin, Yunanca gibi dillerden alınan bazı kelimeler kendi dilinin çoğul yapma kurallarını korur.
 • Örnek: criterion → criteria (Yunanca), datum → data (Latince)
 1. Sayılamayan İsimler:
 • Genellikle çoğul yapılması mümkün olmayan ve miktar ifade etmek için kullanılan isimlerdir. Sayılamayan isimler için “some”, “much” gibi kelimeler kullanılır.
 • Örnek: information, advice, furniture

Çoğul İsimlerin Kullanımı

Çoğul isimler, birden fazla kişi, yer, nesne veya kavramı ifade etmek için kullanılır. İngilizcede, çoğul isimlerle birlikte kullanılan fiiller de çoğul form alır. Bu, cümlenin anlam bütünlüğünü ve dilin doğruluğunu sağlamada önemli bir kuraldır.

Pratik İpuçları

 • Dil Pratiği: Dil pratiği ve alıştırmalar yaparak çoğul yapma kurallarını öğrenin ve pekiştirin.
 • Düzensiz Çoğulları Öğrenin: Düzensiz çoğul formu olan isimleri ayrıca öğrenmek ve bu isimleri sıkça pratik yapmak önemlidir.
 • Okuma ve Dinleme: İngilizce okuma ve dinleme pratiği yaparak çoğul isim kullanımına dair örneklerle karşılaşın. Bu, çoğul yapma kurallarının doğal kullanımını görmek için iyi bir yöntemdir.
 • Yazma Alıştırmaları: Kendi cümlelerinizi yazarak çoğul isimlerin doğru kullanımını pratik yapın. Böylece, hem standart hem de düzensiz çoğul form kullanımında yetkinlik kazanabilirsiniz.

İngilizcede tekil isimleri çoğul yapma kurallarını öğrenmek ve uygulamak, dil becerilerinin geliştirilmesi için temel bir adımdır. Bu kurallar, net ve anlaşılır bir şekilde iletişim kurmanın yanı sıra, dilin zenginliğini ve çeşitliliğini anlamada da kritik öneme sahiptir.