İngilizcede okul eşyaları, özellikle eğitimle ilgili konuşmalarda ve yazışmalarda sıkça karşılaşılan temel kavramlardır. Okul eşyaları, öğrencilerin derslerde ve günlük okul yaşamında kullandıkları çeşitli araç gereçleri ifade eder. Bu terimlerin bilinmesi, özellikle İngilizce öğrenen öğrenciler ve eğitimciler için önemlidir. İşte en yaygın okul eşyalarının İngilizce karşılıkları ve açıklamaları:

Temel Okul Eşyaları

 • Pencil (Kalem): Yazı yazmak için kullanılan temel araç. “Can I borrow a pencil?” (Bir kalem ödünç alabilir miyim?)
 • Pen (Tükenmez Kalem): Genellikle mürekkepli ve silinemez yazı yazmak için kullanılır. “I need a blue pen for the exam.” (Sınava mavi bir tükenmez kalem gerekli.)
 • Notebook (Defter): Not almak, ödev yapmak veya çizim yapmak için kullanılan kağıtların bir araya getirilmesiyle oluşur. “Please open your notebooks.” (Lütfen defterlerinizi açın.)
 • Textbook (Ders Kitabı): Derslerde öğretilen konuları içeren kitap. “Don’t forget to bring your math textbook tomorrow.” (Yarın matematik ders kitabınızı getirmeyi unutmayın.)
 • Eraser (Silgi): Kalemle yazılanları silmek için kullanılır. “I need an eraser to correct this mistake.” (Bu hatayı düzeltmek için bir silgiye ihtiyacım var.)
 • Ruler (Cetvel): Çizgiler çekmek veya ölçüm yapmak için kullanılır. “Use a ruler to draw straight lines.” (Düz çizgiler çizmek için bir cetvel kullanın.)
 • Backpack (Sırt Çantası): Okul kitapları, defterleri ve diğer eşyaları taşımak için kullanılan çanta. “My backpack is very heavy today.” (Sırt çantam bugün çok ağır.)
 • Calculator (Hesap Makinesi): Matematik işlemleri yapmak için kullanılır. “You can use a calculator during the test.” (Test sırasında hesap makinesi kullanabilirsiniz.)
 • Chalk (Tebeşir)/Marker (Tahta Kalemi): Tahtada yazı yazmak için kullanılan araçlar. “The teacher wrote the lesson with chalk on the board.” (Öğretmen dersi tahtaya tebeşirle yazdı.)
 • Desk (Sıra): Öğrencilerin üzerinde çalıştıkları ve kitaplarını koydukları mobilya. “Please, clear your desks.” (Lütfen sıralarınızı temizleyin.)

Diğer Okul Eşyaları

 • Binder (Dosya): Kağıtları düzenli bir şekilde saklamak için kullanılır.
 • Highlighter (Vurgulayıcı): Önemli bilgileri belirginleştirmek için kullanılır.
 • Scissors (Makas): Kağıt kesmek için kullanılır.
 • Glue (Yapıştırıcı): Kağıt ve diğer malzemeleri yapıştırmak için kullanılır.

Sonuç

İngilizcede okul eşyaları hakkında bilgi sahibi olmak, özellikle öğrenciler ve eğitimle ilgili profesyoneller için pratik ve günlük konuşmalarda faydalıdır. Bu terimler, sınıf içinde ve okul çevresinde iletişimi kolaylaştırır ve eğitimle ilgili konular hakkında daha rahat konuşma imkanı sağlar.