İngilizce özlü sözler veya atasözleri, genellikle yaşam deneyimlerinden elde edilen bilgelikleri, öğütleri veya evrensel gerçekleri kısa ve öz ifadelerle aktaran ifadelerdir. Bu sözler, dil öğrenirken kültürel anlayışı derinleştirmeye ve dil becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir. İşte İngilizce’de sıkça karşılaşılan bazı özlü sözler ve anlamları:

 1. “Actions speak louder than words.”
 • Sözlerden daha çok, eylemler önemlidir. Bu söz, bir kişinin ne söylediğinden ziyade, ne yaptığının daha önemli olduğunu vurgular.
 1. “The early bird catches the worm.”
 • Erken kalkan kuş solucanı kapar. Bu özlü söz, erken başlamanın ve proaktif olmanın faydalarını vurgular.
 1. “Don’t judge a book by its cover.”
 • Bir kitabı kapağına göre yargılama. İnsanları veya durumları dış görünüşlerine göre değerlendirmemek gerektiğini hatırlatır.
 1. “A stitch in time saves nine.”
 • Zamanında atılan bir dikiş, dokuzu kurtarır. Bu, sorunları erkenden çözmenin, daha sonra daha büyük sorunlarla uğraşmaktan kaçınmanıza yardımcı olacağını ifade eder.
 1. “Better late than never.”
 • Geç olsun, güç olmasın. Bir şeyi hiç yapmamaktansa geç de olsa yapmanın daha iyi olduğunu belirtir.
 1. “You can’t have your cake and eat it too.”
 • Hem pastanı korumak hem de yemek istiyorsun. Bir kişinin her iki şekilde de avantaj sağlayamayacağını, bazı durumlarda bir seçim yapması gerektiğini vurgular.
 1. “Every cloud has a silver lining.”
 • Her kara bulutun arkasında gümüş bir çizgi vardır. Zor zamanların ardında genellikle olumlu bir yön veya fırsat bulunduğunu ifade eder.
 1. “Honesty is the best policy.”
 • Dürüstlük en iyi politikadır. Doğruluk ve açıklığın, uzun vadede en iyi strateji olduğunu belirtir.
 1. “Practice makes perfect.”
 • Pratik mükemmelleştirir. Bir beceride ustalaşmanın anahtarının tekrar ve pratik olduğunu vurgular.
 1. “Time is money.”
  • Zaman paradır. Zamanın değerli olduğunu ve israf edilmemesi gerektiğini hatırlatır.
 1. “Every rose has its thorn.”
  • Her gülün dikenleri vardır. Güzel ve cazip olan şeylerin genellikle zorlukları veya sorunları da beraberinde getirebileceğini ifade eder.
 2. “Ignorance is bliss.”
  • Cahillik mutluluktur. Bazı durumlarda, belirli şeyleri bilmemenin daha iyi olabileceğini belirtir.
 3. “Knowledge is power.”
  • Bilgi güçtür. Bilginin, insanlara güç ve avantaj sağladığını ifade eder.
 4. “Money doesn’t grow on trees.”
  • Para ağaçta yetişmez. Paranın kolay kazanılmadığını ve tasarruflu olunması gerektiğini vurgular.
 5. “Silence is golden.”
  • Sükut altından kıymetlidir. Bazı durumlarda susmanın, konuşmaktan daha değerli olabileceğini belirtir.
 6. “Too many cooks spoil the broth.”
  • Fazla aşçı, çorbayı berbat eder. Bir iş üzerinde çok fazla kişi çalışırsa sonucun olumsuz etkilenebileceğini ifade eder.
 7. “Two heads are better than one.”
  • İki kafa, tek kafadan iyidir. İşbirliği ve ortak çalışmanın, tek başına çalışmaktan daha etkili olabileceğini vurgular.
 8. “Variety is the spice of life.”
  • Çeşitlilik, hayatın baharatıdır. Hayatı ilginç kılan şeyin, deneyimlerin çeşitliliği olduğunu belirtir.
 9. “You can lead a horse to water, but you can’t make him drink.”
  • Bir atı suya götürebilirsin, ama içmesini sağlayamazsın. İnsanlara bir şeyler sunabilirsiniz, ama onları bir şey yapmaya zorlayamazsınız.
 10. “You can’t judge a book by its cover.”
  • Bir kitabı kapağına göre yargılayamazsın. Dış görünüşün, içeriği hakkında yanıltıcı olabileceğini ifade eder.
 11. “A bird in the hand is worth two in the bush.”
  • Eldeki bir kuş, dalda iki kuştan iyidir. Sahip olduğunuz şeylerin, belki elde edemeyeceğiniz şeylerden daha değerli olduğunu belirtir.
 12. “Don’t put all your eggs in one basket.”
  • Bütün yumurtalarını tek sepete koyma. Riskleri dağıtmak ve her şeyi tek bir olasılığa bağlamamak gerektiğini vurgular.

Bu özlü sözler, hem dil öğrenme sürecinde kullanışlı ifadeler sunar hem de hayatın çeşitli yönlerine dair evrensel gerçekleri ve öğütleri içerir. Bu tür ifadeler, İngilizce konuşurken zenginlik ve derinlik katmanın yanı sıra, kültürel anlayışı ve dilbilgisi becerilerini de geliştirebilir.

İngilizce özlü sözler, hem dil öğrenme sürecinde hem de günlük yaşamda kullanışlıdır. Bu ifadeler, konuşmalara zenginlik katmanın yanı sıra, İngilizce konuşulan ülkelerin kültürü ve değerleri hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Özlü sözleri öğrenmek ve bunları uygun bağlamlarda kullanmak, iletişim becerilerinizi geliştirebilir ve dilinizi daha renkli hale getirebilir.