İngilizcede saatlerin okunuşu, günlük konuşma ve yazışmalarda sıkça karşılaşılan bir konudur. Saatlerin ifade edilişi, genellikle resmi (formal) ve gayri resmi (informal) olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilir. Bu, öğrenenlerin İngilizce saatleri okuma ve kullanma becerilerini geliştirmeleri için önemli bir alanı oluşturur.

Resmi (Formal) Saat Okunuşları

Resmi okunuşlar genellikle resmi yazışmalarda, iş görüşmelerinde, haber bültenlerinde ve akademik durumlarda kullanılır. Saat ve dakikalar doğrudan sayılarla ifade edilir.

 • Örnekler:
 • 8:00 – “Eight o’clock” (Sekiz)
 • 14:30 – “Fourteen thirty” veya “Fourteen hundred and thirty hours” (Özellikle askeri ve havacılıkta)

Gayri Resmi (Informal) Saat Okunuşları

Günlük konuşmalarda saatler genellikle daha gayri resmi bir şekilde ifade edilir. Bunlar arasında “past” (geçe) ve “to” (kala) ifadeleri yaygındır.

 • Past Kullanımı (Geçe): Dakikaların saat sayısından sonra geldiği durumlar.
 • 3:15 – “Three fifteen” veya “Quarter past three” (Üçü çeyrek geçiyor)
 • 11:20 – “Eleven twenty” veya “Twenty past eleven” (On biri yirmi geçiyor)
 • To Kullanımı (Kala): Bir sonraki saate kalan dakikaların ifade edilmesi.
 • 5:50 – “Ten to six” (Altıya on kala)
 • 4:45 – “Quarter to five” (Beşe çeyrek kala)

Yarım ve Çeyrek Saatler

 • Half Past (Yarım): Saatin yarısını ifade eder.
 • 7:30 – “Half past seven” (Yediyi yarım geçiyor)
 • Quarter Past ve Quarter To (Çeyrek Geçe ve Çeyrek Kala): Saatin çeyrek geçmesi veya bir sonraki saate çeyrek kala olmasını ifade eder.
 • 2:15 – “Quarter past two” (İkiyi çeyrek geçiyor)
 • 9:45 – “Quarter to ten” (Ona çeyrek kala)

Öğlen ve Gece Yarısı

 • 12:00 PM – “Noon” veya “Twelve o’clock” (Öğlen)
 • 12:00 AM – “Midnight” veya “Twelve o’clock” (Gece yarısı)

İpuçları

 • Saatleri ifade ederken “AM” (ante meridiem) öğleden önceki zamanları, “PM” (post meridiem) ise öğleden sonraki zamanları belirtmek için kullanılır.
 • Günlük konuşmalarda genellikle “o’clock” ifadesi tam saatler için kullanılırken, dakikaların ifadesinde doğrudan sayılar tercih edilir.
 • “Quarter” ve “half” ifadeleri, saatleri daha doğal bir şekilde ifade etmenize yardımcı olur.

İngilizcede saatlerin okunuşu, öğrenenlerin zamanı etkili bir şekilde ifade edebilmeleri için önemli bir dil becerisidir. Farklı durumlar ve bağlamlar için uygun ifade şekillerini öğrenmek, İngilizce konuşma ve yazma yeteneğinizi geliştirecektir.