İngilizcede sahiplik zamirleri, bir şeyin kime ait olduğunu göstermek için kullanılan kelimelerdir. Bu zamirler, konuşma ve yazıda önemli bir yer tutar ve cümlelerin daha akıcı ve anlamlı olmasını sağlar. Sahiplik zamirleri iki ana kategoriye ayrılır: sahiplik sıfatları (possessive adjectives) ve mutlak sahiplik zamirleri (possessive pronouns). Sahiplik sıfatları bir ismin önünde gelir ve o ismi tanımlarken, mutlak sahiplik zamirleri ismin yerini alır ve genellikle isimden sonra gelir.

Sahiplik Sıfatları (Possessive Adjectives)

Sahiplik sıfatları, bir ismin önünde gelerek o ismin kime ait olduğunu belirtir. Bunlar, cümledeki sahiplik ilişkisini açıkça ifade eder ve doğrudan bir isimle kullanılır.

 • My (benim)
 • Your (senin, sizin)
 • His (onun, erkek için)
 • Her (onun, kadın için)
 • Its (onun, cansız nesneler ve hayvanlar için)
 • Our (bizim)
 • Your (sizin)
 • Their (onların)

Örnekler:

 • My car is red. (Benim arabam kırmızı.)
 • Your book is on the table. (Senin kitabın masanın üstünde.)

Mutlak Sahiplik Zamirleri (Possessive Pronouns)

Mutlak sahiplik zamirleri, bir ismi tamamen yerine alır ve sahipliği ifade eder. Bu zamirler, genellikle bir ismin ardından gelir veya tek başlarına kullanılabilir. Bir cümlede ismi tekrar etmeye gerek kalmadan sahiplik ilişkisini belirtir.

 • Mine (benimki)
 • Yours (seninki, sizinki)
 • His (onunki, erkek için)
 • Hers (onunki, kadın için)
 • Its (onunki, cansız nesneler ve hayvanlar için, ancak kullanımı nadirdir)
 • Ours (bizimki)
 • Yours (sizinki)
 • Theirs (onlarınki)

Örnekler:

 • This book is mine. (Bu kitap benimki.)
 • The choice is yours. (Seçim seninki/sizinki.)

Sahiplik Zamirlerinin Kullanımı

Sahiplik zamirlerinin doğru kullanımı, cümlenin anlamını net bir şekilde ifade etmek için önemlidir. Sahiplik sıfatları doğrudan bir nesne, kişi veya kavramı tanımlarken kullanılırken, mutlak sahiplik zamirleri genellikle daha önce bahsedilmiş bir nesnenin yerini alır ve cümle içinde tekrarı önler.

İpuçları ve Püf Noktaları

 • “Its” ve “it’s” (it is veya it has’ın kısaltması) arasındaki farka dikkat edin. Sahiplik belirtirken “its” kullanılır.
 • Mutlak sahiplik zamirleri, konuşma ve yazıda vurguyu artırmak için etkili bir şekilde kullanılabilir.
 • İngilizce öğrenirken sahiplik zamirlerinin kullanımını pratik yapmak, dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Sahiplik zamirleri, İngilizcede sahiplik ilişkilerini ifade etmenin temel yollarından biridir ve dilin doğru ve etkili kullanımı için önemli bir rol oynar. Bu zamirler, cümlelerin daha zengin ve anlamlı olmasını sağlar, aynı zamanda konuşma ve yazıda tekrarı azaltır.