İngilizcede nesne zamirleri (object pronouns), bir eylemin veya prepozisyonun hedefindeki kişi veya nesneyi ifade eder. Nesne zamirleri, cümlede doğrudan (direct object) veya dolaylı nesne (indirect object) olarak veya bir prepozisyonun ardından kullanılabilir. Bu zamirler, özne zamirlerinden farklı olarak, eylemin üzerine yapıldığı kişi veya nesneyi belirtir ve cümle yapısını sadeleştirir, anlam bütünlüğünü korur.

İngilizcede Nesne Zamirleri

 1. Me (bana/beni): “He saw me at the party.” (O, beni partide gördü.)
 2. You (sana/seni/size/sizi): “I will tell you the story.” (Hikayeyi sana anlatacağım.)
 3. Him (ona/onu, erkek için): “She called him yesterday.” (O, dün onu aradı.)
 4. Her (ona/onu, kadın için): “We listened to her.” (Onu dinledik.)
 5. It (ona/onu, cansız nesne ve hayvanlar için): “Can you fix it?” (Onu tamir edebilir misin?)
 6. Us (bize/bizi): “They invited us to their home.” (Bizi evlerine davet ettiler.)
 7. Them (onlara/onları): “I haven’t seen them yet.” (Onları henüz görmedim.)

Nesne Zamirlerinin Kullanımı

 • Doğrudan Nesne Olarak: Eylemin doğrudan etkilediği kişi veya nesne olarak kullanılır. “The teacher taught us English.” (Öğretmen bize İngilizce öğretti.)
 • Dolaylı Nesne Olarak: Eylemin dolaylı olarak etkilediği kişi veya nesne olarak kullanılır, genellikle bir başka nesne zamiri veya isimle birlikte. “She gave me a gift.” (Bana bir hediye verdi.)
 • Prepozisyonun Ardından: Bir prepozisyonun (to, with, for vb.) hedefi olarak. “Are you talking to me?” (Bana mı konuşuyorsun?)

Nesne Zamirleri ve Özne Zamirleri Arasındaki Fark

Nesne zamirleri, cümlede eylemin etkilediği kişi veya nesneyi ifade ederken, özne zamirleri eylemi gerçekleştiren kişi veya nesneyi ifade eder. Bu ayrım, cümle yapısını doğru kurmak ve anlamı net bir şekilde iletmek için önemlidir.

Nesne Zamirlerini Doğru Kullanmak

 • Nesne zamirlerinin doğru kullanımı, anlamın doğru aktarılması için kritiktir. Özellikle, iki veya daha fazla nesne zamiri içeren cümlelerde sıralamanın doğru olması gerekir.
 • “Between you and me” (Seninle benim aramda) gibi ifadelerde, “me” yerine yanlışlıkla “I” kullanımı yaygın bir hatadır. Doğru kullanım “me”dir çünkü bu durumda bir nesne zamirine ihtiyaç vardır.

İpuçları

 • Nesne zamirlerinin kullanımını pratik yaparken, onları doğrudan ve dolaylı nesne olarak, ayrıca prepozisyonlarla kullanmayı deneyin.
 • İngilizce öğrenirken, okuduğunuz metinlerde ve dinlediğiniz diyaloglarda nesne zamirlerine dikkat edin. Bu, kullanımlarını doğal bağlamlarında görmek ve öğrenmek için iyi bir yöntemdir.
 • Alıştırmalar ve dil oyunları, nesne zamirlerinin kullanımını pekiştirmek için eğlenceli ve etkili yollar sunar.

Nesne zamirleri, İngilizce dil bilgisinin temel bir parçasıdır ve günlük konuşma ile yazıda sıklıkla kullanılır. Bu zamirler, cümlelerin daha akıcı ve doğal olmasını sağlar, tekrar eden isimlerin önüne geçerek anlatımı sadeleştirir. Özellikle, dil öğrenirken yapılan yaygın hatalardan biri özne ve nesne zamirlerini karıştırmaktır. Bu nedenle, her iki zamir türünün kullanımını net bir şekilde anlamak önemlidir.

Dil Öğrenirken Yapılan Yaygın Hatalar ve Çözümleri

 • Özne ve Nesne Zamirlerini Karıştırmak: Özne zamirleriyle eylemi gerçekleştiren kişi veya nesneyi; nesne zamirleriyle de eylemin etkilediği kişi veya nesneyi ifade edin. Bu ayrımı netleştirmek için pratik yapın.
 • Prepozisyonlardan Sonra Özne Zamiri Kullanmak: Prepozisyonlardan sonra her zaman nesne zamiri kullanılmalıdır. Örneğin, “between you and me” doğru iken, “between you and I” yanlıştır.
 • Yansıma Zamirlerini Yanlış Kullanmak: Kendi üzerine yapılan eylemleri ifade ederken yansıma zamirlerini (myself, yourself, himself vb.) kullanın. Nesne zamirlerinin yerine yansıma zamirlerini yanlış kullanmaktan kaçının.

Pratik İpuçları

 • Dil Değişim Partnerleri ile Çalışma: Dil değişim partnerleri ile çalışarak nesne zamirlerinin kullanımı üzerine konuşma pratiği yapın. Gerçek diyaloglar, öğrenilen dil bilgisini pekiştirmek için mükemmeldir.
 • Cümle Yapılandırma Alıştırmaları: Farklı nesne zamirlerini içeren cümleler kurarak yazma alıştırmaları yapın. Daha sonra, bu cümleleri öğretmeninize veya dil partnerinize göstererek geri bildirim alın.
 • Dil Kaynaklarından Yararlanma: İngilizce öğretim kitapları, online kaynaklar ve mobil uygulamalar genellikle özne ve nesne zamirlerinin kullanımı üzerine özel bölümler içerir. Bu kaynaklardaki alıştırmaları yaparak bilginizi artırın.

Sonuç

Nesne zamirleri, İngilizce’de etkili iletişim kurmanın temel unsurlarından biridir. Bu zamirlerin doğru kullanımı, anlamın net ve doğru bir şekilde aktarılmasını sağlar. Özne ve nesne zamirlerinin yanı sıra, sahiplik ve yansıma zamirlerinin kullanımını da öğrenmek, dil becerilerinizi genişletir ve daha akıcı bir konuşma veya yazı diline sahip olmanıza yardımcı olur. İngilizce öğrenme yolculuğunuzda zamirleri ve çekimlerini doğru kullanmak için bol bol pratik yapın ve geri bildirim almayı ihmal etmeyin.