İngilizcede, Türkçedeki gibi çekimli haller doğrudan karşılık bulmaz. Bununla birlikte, Türkçede “-e” hali olarak bilinen yönelme durumunu ifade etmek için İngilizcede çeşitli yapılar kullanılır. Bu yapılar, öncelikle prepozisyonlar ve belli bağlaçlarla kurulur. İngilizcede “-e” haline en yakın karşılıklar “to”, “towards”, “into” gibi prepozisyonlarla veya özel ifadelerle sağlanır. Bu durum, genellikle bir yere, bir şeye veya bir duruma yönelik hareketi, eğilimi veya yönelimi ifade eder.

Yönelme Durumunu İfade Etme

 1. “To” Prepozisyonu ile Yönelme: En yaygın kullanılan yapı, hareketi bir noktaya veya bir kişiye doğru yönlendirmek için “to” prepozisyonudur.
 • Örnek: “She is going to the market.” (O, pazara gidiyor.)
 1. “Towards” Prepozisyonu ile Yönelme: Bir yöne doğru genel bir hareketi ifade etmek için “towards” kullanılır. “Towards”, “to”ya göre daha genel bir yaklaşım hissi verir.
 • Örnek: “He walked towards the park.” (O, parka doğru yürüdü.)
 1. “Into” Prepozisyonu ile Yönelme: Fiziksel bir hareketle bir alanın içine girişi ifade etmek için “into” kullanılır.
 • Örnek: “She jumped into the pool.” (O, havuza atladı.)

Diğer Yönelme Durumlarını İfade Etme Yolları

 • “Onto” Prepozisyonu: Bir yüzeye çıkma veya bir şeyin üstüne yerleştirme hareketini ifade eder.
 • Örnek: “The cat jumped onto the table.” (Kedi masanın üstüne atladı.)
 • “For” Prepozisyonu: Bir amacı, nedeni veya hedefi ifade etmek için kullanılır ve bazen Türkçedeki “-e” haline benzer şekilde düşünülebilir.
 • Örnek: “This gift is for you.” (Bu hediye senin için.)

İsimlerle Kurulan Yapılar

İngilizcede, isimlerle doğrudan “-e” hali çekimleri yapılmaz, ancak yukarıda belirtilen prepozisyonlarla birlikte kullanılarak benzer anlamlar ifade edilebilir. Bu prepozisyonların kullanımı, cümlenin bağlamına ve istenen anlama göre değişiklik gösterir.

İpuçları

 • Bağlamı Dikkate Alın: “-e” haline karşılık gelen İngilizce yapıları kullanırken, cümlenin bağlamını ve ifade etmek istediğiniz anlamı dikkate alın.
 • Prepozisyonların Kullanımını Öğrenin: “To”, “towards”, “into” gibi prepozisyonların doğru kullanımı, İngilizcede yönelme durumunu etkili bir şekilde ifade etmenizi sağlar.
 • Pratik Yapın: Farklı prepozisyonlarla cümleler kurarak ve örnekler üzerinde çalışarak, İngilizcede “-e” hali benzeri yapıları daha iyi anlayabilir ve kullanabilirsiniz.

İngilizcede, Türkçedeki çekimlenmiş hallerin doğrudan bir karşılığı olmamasına rağmen, prepozisyonlar ve çeşitli yapılar aracılığıyla benzer anlamların ifade edilmesi mümkündür. Bu, öğrenenlerin dilin esnekliğini ve ifade zenginliğini anlamalarını sağlar.