İngilizcede şahıs zamirleri, cümledeki öznenin (subject pronouns) ya da nesnenin (object pronouns) kim olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu zamirler, cümle içindeki kişileri veya nesneleri ifade ederken cinsiyet, sayı ve duruma göre çeşitlilik gösterir. Ayrıca, İngilizcede sahiplik (possessive pronouns) ve yansıma (reflexive pronouns) zamirleri de vardır ki bunlar da çeşitli durumları ifade etmek için kullanılır. İşte İngilizcedeki şahıs zamirleri ve hallere göre çekimleri:

Özne Zamirleri (Subject Pronouns)

Özne zamirleri, cümlenin öznesi olarak hareket eder ve bir eylemi kimin gerçekleştirdiğini belirtir.

 • I (ben)
 • You (sen/siz)
 • He (o, erkek)
 • She (o, kadın)
 • It (o, cansız/cinsiyetsiz)
 • We (biz)
 • They (onlar)

Nesne Zamirleri (Object Pronouns)

Nesne zamirleri, cümlenin nesnesi olarak kullanılır ve bir eylemin kime/kime yapıldığını gösterir.

 • Me (bana/beni)
 • You (sana/seni/size)
 • Him (ona/ona, erkek)
 • Her (ona/ona, kadın)
 • It (ona/ona, cansız/cinsiyetsiz)
 • Us (bize/bizi)
 • Them (onlara/onları)

Sahiplik Zamirleri (Possessive Pronouns)

Sahiplik zamirleri, bir şeyin kime ait olduğunu gösterir. Sahiplik zamirleri iki farklı yapıda kullanılabilir: sahiplik sıfatları (my, your, his, her, its, our, their) ve mutlak sahiplik zamirleri (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs).

 • Sahiplik Sıfatları (Bir isimden önce gelir):
 • My (benim)
 • Your (senin/sizin)
 • His (onun, erkek)
 • Her (onun, kadın)
 • Its (onun, cansız/cinsiyetsiz)
 • Our (bizim)
 • Their (onların)
 • Mutlak Sahiplik Zamirleri (Genellikle isimden sonra ya da isim olmadan kullanılır):
 • Mine (benimki)
 • Yours (seninki/sizinki)
 • His (onunki, erkek)
 • Hers (onunki, kadın)
 • Its (onunki, cansız/cinsiyetsiz; kullanımı nadirdir)
 • Ours (bizimki)
 • Theirs (onlarınki)

Yansıma Zamirleri (Reflexive Pronouns)

Yansıma zamirleri, eylemin öznesinin aynı zamanda nesnesi olduğu durumları ifade eder. Bir kişinin kendi üzerine yaptığı eylemleri belirtir.

 • Myself (kendim)
 • Yourself (kendin)
 • Himself (kendi, erkek)
 • Herself (kendi, kadın)
 • Itself (kendi, cansız/cinsiyetsiz)
 • Ourselves (kendimiz)
 • Yourselves (kendiniz)
 • Themselves (kendileri)

İpuçları ve Püf Noktaları

 • Özne ve nesne zamirlerinin doğru kullanımı, cümlenin anlamını büyük ölçüde etkiler. Özne zamirleri genellikle fiilden önce, nesne zamirleri ise fiil veya prepozisyonlardan sonra gelir.
 • Sahiplik zamirleri, konuşurken veya yazarken bir şeyin kimin olduğunu belirtmek için kullanışlıdır. Mutlak sahiplik zamirleri, sahipliği daha vurgulu bir şekilde ifade etmek için idealdir.
 • Yansıma zamirleri, İngilizcede sıkça karşılaşılan yapılarından biridir ve özellikle eylemin özne tarafından kendine yapıldığını vurgulamak istediğinizde kullanılır. Kendini tekrar eden ya da bir eylemi kendi üzerinde uygulayan özneler için yansıma zamirleri önemlidir. ### Örnek Cümlelerle Yansıma Zamirleri – “She prepared herself for the exam.” (Sınav için kendini hazırladı.) – “We enjoyed ourselves at the party.” (Partide kendimizi eğlendik.) ### Dikkat Edilmesi Gerekenler – Yansıma zamirlerinin gereksiz kullanımından kaçının. Eğer eylem doğrudan özneyi etkilemiyorsa, yansıma zamiri kullanımı yanlış olabilir. Örneğin, “He sleeps himself at night.” yanlıştır, doğru kullanım “He sleeps at night.” şeklindedir. – “Its” possessive pronoun’unun (sahiplik zamiri) bir yansıma formu yoktur çünkü genellikle cansız nesneler için kullanılır ve bu nesnelerin “kendilerine” bir eylem uygulaması dilbilgisel olarak mümkün değildir. ### Genel Bilgiler İngilizcede zamirler ve çekimleri, dilin temel yapıtaşlarından biridir ve dil öğrenenler için zamirlerin doğru kullanımını öğrenmek ve uygulamak önemlidir. Zamirler, cümleleri daha akıcı ve anlaşılır hale getirir, tekrarı önler ve metinlerdeki veya konuşmalardaki fluğu artırır. ### Pratik Yapma Önerileri – Dil öğrenirken zamirleri ve çekimlerini pratik yapmak için kendi cümlelerinizi oluşturun. Farklı zamir türlerini kullanarak yazılı ve sözlü alıştırmalar yapın. – İngilizce konuşulan filmleri, dizileri veya videoları izleyerek zamir kullanımlarına dikkat edin. Bu, öğrenme sürecinizde zamirlerin doğal kullanımlarını görmek için mükemmel bir yol olabilir. – Dil değişim partnerleri veya öğretmenlerle çalışırken zamir kullanımı üzerine odaklanın. Geri bildirim almak, yanlış anlaşılan veya sıkça hata yapılan alanlarda iyileşmenize yardımcı olabilir. Zamirler ve çekimleri, İngilizceyi etkin bir şekilde konuşmanın ve yazmanın temelidir. Bu yüzden, zamirlerin doğru kullanımını öğrenmek ve bunları doğru bağlamlarda uygulayabilmek, her dil öğrenenin üzerinde durması gereken önemli bir konudur.