“Am,” “is,” ve “are” kelimeleri, İngilizce dil bilgisinin en temel ve en önemli unsurlarından bazılarını temsil eder. Bu üç kelime, “to be” (olmak) fiilinin şimdiki zaman halleridir ve günlük konuşma ile yazımda sıkça kullanılırlar. Bu yardımcı fiillerin doğru kullanımı, İngilizce öğreniminde ve akıcı bir şekilde iletişim kurmada kritik bir rol oynar. Bu yazıda, “am,” “is,” ve “are” kullanımının temellerini, bu kelimelerin cümle içinde nasıl kullanılacağını ve bu kullanımların İngilizce dil becerilerinizin gelişimine nasıl katkıda bulunabileceğini detaylı bir şekilde ele alacağız.

“Am” Kullanımı ve Örnekler

“Am,” yalnızca birinci tekil şahıs özne “I” (ben) ile birlikte kullanılır. Bu özel kullanım, kendimiz hakkında konuşurken bize özgü bir yapı sunar. “Am” kelimesi, genellikle bir kişinin kimliğini, durumunu, hislerini veya bulunduğu yeri ifade etmek için kullanılır. Bu bağlamda, “am” kelimesi son derece kişisel ve öznel bir bağlam taşır.

Örnekler:

 • I am excited about the trip. (Gezi için heyecanlıyım.)
 • I am a student at the university. (Üniversitede öğrenciyim.)

Bu örneklerde görüldüğü üzere, “am” kelimesi, öznenin (ben) mevcut durumunu veya kimliğini açıkça ifade eder. Bu kullanım, İngilizce konuşanların kendileri hakkında bilgi verirken net ve kesin bir dil kullanmalarını sağlar.

“Is” Kullanımı ve Örnekler

“Is,” tekil üçüncü şahıs özneleriyle (he, she, it ve tekil isimler) kullanılır. Bu kelime, bir kişi, yer veya nesnenin durumunu, özelliklerini veya kimliğini ifade etmek için sıklıkla kullanılır. “Is” kullanımı, cümlenin öznesi olan kişi veya nesnenin mevcut durumu veya özellikleri hakkında bilgi verir.

Örnekler:

 • She is a talented musician. (O yetenekli bir müzisyendir.)
 • The weather is nice today. (Hava bugün güzel.)

Bu örneklerde, “is” kelimesi öznelerin (she, the weather) mevcut durumunu veya özelliklerini ifade eder. Bu kullanım, cümlenin öznesi hakkında spesifik bilgiler sunar ve dinleyici veya okuyucuya net bir anlam taşır.

“Are” Kullanımı ve Örnekler

“Are,” çoğul öznelerle (we, you, they ve çoğul isimler) kullanılır. Ayrıca, ikinci tekil şahıs “you” (sen/siz) ile de kullanılır, bu da İngilizce’nin esnek ve kapsayıcı yapısını yansıtır. “Are” kelimesi, birden fazla kişi, yer veya nesne hakkında bilgi vermek için kullanılır ve genellikle öznelerin durumunu, özelliklerini veya kimliklerini ifade eder.

Örnekler:

 • We are ready to start. (Başlamaya hazırız.)
 • You are my best friend. (Sen benim en iyi arkadaşımsın.)

Bu örneklerde “are” kullanımı, öznelerin (we, you) mevcut durumunu veya ilişkilerini ifade eder. Bu yapı, özellikle birden fazla kişi, yer veya nesne hakkında konuşurken kullanışlıdır ve dilin çoğul yapılarını anlamak için temel bir yön sunar.

Cümle Yapısında “Am,” “Is,” “Are” Kullanımı

“Am,” “is,” ve “are,” İngilizce cümle yapısının temelini oluşturur. Bu yardımcı fiiller, cümlelerde farklı amaçlar için kullanılır: tanımlama, yer belirtme, duygu ifade etme ve daha fazlası. Bu kapsamda, “to be” fiilinin bu formlarının kullanımı, cümlelerin anlamını zenginleştirir ve dilin esnekliğini gösterir.

Tanımlama

“Am,” “is,” ve “are,” özneleri tanımlamak için sıkça kullanılır. Bu, kişilerin, yerlerin veya nesnelerin özelliklerini veya kimliklerini ifade etmeye yardımcı olur.

 • I am a teacher. (Ben bir öğretmenim.)
 • She is intelligent. (O zekidir.)
 • They are engineers. (Onlar mühendislerdir.)

Yer Belirtme

Bu fiiller, öznelerin mevcut konumlarını veya yerlerini belirtmek için de kullanılır. Bu kullanım, dinleyicinin veya okuyucunun, öznenin bulunduğu yeri anlamasına olanak tanır.

 • I am at the library. (Kütüphanedeyim.)
 • The keys are on the table. (Anahtarlar masanın üstündedir.)

Duygu ve Durum İfade Etme

“Am,” “is,” ve “are,” öznelerin duygularını veya genel durumlarını ifade etmek için de kullanılır. Bu, özellikle günlük konuşmalarda yaygındır.

 • You are happy. (Sen mutlusun.)
 • We are excited. (Biz heyecanlıyız.)

Olumsuz Cümleler ve Sorular

“Am,” “is,” ve “are” ile olumsuz cümleler ve sorular oluşturmak da mümkündür. Olumsuz cümleler için “not” kelimesi eklenir ve sorular için yardımcı fiil cümlenin başına alınır.

Olumsuz Cümleler

 • I am not ready. (Hazır değilim.)
 • She is not here. (O burada değil.)
 • They are not coming. (Onlar gelmiyor.)

Sorular

 • Am I late? (Geç mi kaldım?)
 • Is she your sister ?
 • Are they coming tomorrow? (Onlar yarınd geliyorlar mı?)

Bu örnekler, “am,” “is,” ve “are” yardımcı fiillerinin, soru cümleleri oluştururken nasıl kullanıldığını göstermektedir. Yardımcı fiil, cümlenin başına alınarak soru formu oluşturulur ve bu yapı, İngilizce konuşma ve yazma pratiklerinde sıklıkla karşımıza çıkar.

Pratik İpuçları ve Alıştırmalar

“Am,” “is,” ve “are” kullanımını geliştirmek için, dil becerilerinizi sürekli olarak pratik yaparak ve geliştirerek ilerletebilirsiniz. İşte bu konuda size yardımcı olacak bazı ipuçları ve alıştırmalar:

 1. Günlük Pratik: Kendi hakkınızda, arkadaşlarınız veya aileniz hakkında cümleler kurarak günlük pratik yapın. Örneğin, “I am hungry.” (Açım.) veya “My friend is very talented.” (Arkadaşım çok yeteneklidir.)
 2. Gözlem Yapın: İngilizce konuşulan filmleri, dizileri veya videoları izlerken, “am,” “is,” ve “are” kullanımına özel olarak dikkat edin. Karakterlerin bu kelimeleri nasıl kullandıklarını gözlemleyin ve örnekler not alın.
 3. Yazma Alıştırmaları: Kısa paragraflar yazarak veya günlük tutarak yazma pratiği yapın. Yazdıklarınızı, özellikle “am,” “is,” ve “are” kullanımına odaklanarak gözden geçirin.
 4. Dil Değişim Partnerleri: Anadili İngilizce olan biriyle pratik yapmak, dil becerilerinizi önemli ölçüde geliştirebilir. Dil değişim partnerinizle konuşurken, “am,” “is,” ve “are” kullanımına özellikle dikkat edin.
 5. Online Kaynaklar ve Uygulamalar: Duolingo, Babbel gibi dil öğrenme uygulamaları veya online gramatik dersleri, “am,” “is,” ve “are” konusunda özel alıştırmalar sunabilir. Bu kaynaklardan yararlanarak bilginizi pekiştirin.

Sonuç

“Am,” “is,” ve “are,” İngilizce dil bilgisinin temel yapıtaşlarıdır ve günlük konuşma ile yazımda sıkça kullanılırlar. Bu yardımcı fiillerin doğru kullanımı, İngilizce öğreniminde ve akıcı bir şekilde iletişim kurmada kritik bir rol oynar. Sunulan örnekler, ipuçları ve alıştırmalar, “am,” “is,” ve “are” kullanımınızı geliştirmenize ve İngilizce dil becerilerinizi ilerletmenize yardımcı olabilir. Dil öğrenimi sürekli bir süreçtir ve bu temel yardımcı fiiller üzerinde çalışarak, İngilizce konuşma ve yazma yeteneğinizi önemli ölçüde geliştirebilirsiniz.