İngilizcede Future Continuous (Gelecek Zaman Sürekli), gelecekte belirli bir zaman diliminde devam etmekte olan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu zaman dilimi, özellikle gelecekte bir noktada bir eylemin süreceğini veya bir eylemin belirli bir süre boyunca devam edeceğini belirtirken kullanışlıdır. Future Continuous, geleceğe dair planlar, tahminler veya varsayımlar hakkında konuşurken dilinizi zenginleştirir ve ifadelerinize derinlik katar.

Future Continuous Yapısı

Future Continuous, “will be” yardımcı fiili ve ana fiilin “-ing” eklenmiş hali (fiilin yalın hali + ing) ile oluşturulur. Yapı şu şekildedir:

 • Olumlu cümle: Subject + will be + verb-ing
 • Örnek: I will be traveling to Japan next month. (Gelecek ay Japonya’ya seyahat ediyor olacağım.)
 • Olumsuz cümle: Subject + will not (won’t) be + verb-ing
 • Örnek: She won’t be using the car tomorrow. (O, yarın arabayı kullanıyor olmayacak.)
 • Soru cümlesi: Will + subject + be + verb-ing?
 • Örnek: Will you be attending the meeting next week? (Gelecek hafta toplantıya katılıyor olacak mısın?)

Future Continuous Kullanımı

 1. Gelecekteki Devam Eden Eylemler: Future Continuous, gelecekte belirli bir andaki veya süreçteki devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır.
 • Örnek: This time next week, I will be lying on the beach. (Gelecek hafta bu zamanlarda plajda uzanıyor olacağım.)
 1. Gelecekteki Planlar ve Niyetler: Bu zaman dilimi, önceden planlanmış veya beklenen gelecekteki eylemleri belirtmek için de kullanılır.
 • Örnek: We will be starting our new project in April. (Nisan ayında yeni projemize başlıyor olacağız.)
 1. Gelecekteki Eylemler Arasında Paralellik Kurma: İki veya daha fazla eylemin gelecekte aynı anda gerçekleşeceğini ifade etmek için kullanılır.
 • Örnek: While you will be sleeping, I will be working on the report. (Sen uyurken ben rapor üzerinde çalışıyor olacağım.)

Future Continuous’ın Sık Yapılan Hataları ve İpuçları

 • “-Ing” Formunun Doğru Kullanımı: Future Continuous kullanırken, ana fiilin “-ing” ekini doğru bir şekilde eklemek önemlidir. Fiilin yalın haline “-ing” ekleyerek bu formu oluşturun.
 • “Will” ve “Be” Kullanımı: Future Continuous cümlelerinde “will” ve “be” yardımcı fiillerini yan yana kullanmayı unutmayın. Bu yapı, gelecekteki devam eden eylemleri ifade etmenin anahtarıdır.
 • Gelecekte Belirli Bir Zaman Belirtme: Future Continuous kullanırken, eylemin gerçekleşeceği gelecekteki belirli zamanı belirten ifadeler eklemek, cümlenin anlamını netleştirir. Örneğin, “next week,” “in a few days,” “at this time tomorrow” gibi ifadeler kullanabilirsiniz.

Future Continuous, gelecekteki eylemleri, planları ve niyetleri ifade etmek için İngilizce’de kullanılan zengin bir zaman dilimidir. Bu zamanı etkili bir şekilde kullanarak, geleceğe yönelik ifadelerinize açıklık ve derinlik katabilirsiniz. Dil becerilerinizi geliştirmek için Future Continuous üzerinde düzenli olarak pratik yapın ve bu zaman dilimini çeşitli bağlamlarda kullanmaya çalışın. Bu zamanı kullanarak, hem yazılı hem de sözlü İngilizce’de gelecekle ilgili daha ayrıntılı ve zengin açıklamalar yapabilirsiniz.

Future Continuous İçin İleri Seviye Kullanım İpuçları

 • Kesintiye Uğrayacak Gelecekteki Eylemler: Future Continuous, gelecekte belirli bir andaki eylemin başka bir eylem tarafından kesintiye uğrayacağını ifade etmek için kullanılabilir. Bu yapıyı kullanarak, hikayelerinize veya senaryolarınıza dramatik bir etki ekleyebilirsiniz.
 • Örnek: I will be watching the game when you arrive. (Sen geldiğinde maçı izliyor olacağım.)
 • Belirsizlik İfade Etme: Future Continuous, gelecekte belirli bir eylemin gerçekleşme ihtimalini ifade etmek için de kullanılabilir, özellikle de eylemin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda bir belirsizlik varsa.
 • Örnek: I might be going to the concert next week. (Gelecek hafta konsera gidiyor olabilirim.)
 • Soru Formlarıyla Gelecek Planlarını Sorma: Future Continuous soru formu, kişilerin gelecekteki planlarını, niyetlerini veya tahminlerini nazikçe sormak için kullanılabilir. Bu yapı, sosyal etkileşimlerde kullanışlıdır ve karşılıklı anlayışı teşvik eder.
 • Örnek: Will you be joining us for dinner tomorrow? (Yarın akşam yemeğine katılacak mısın?)

Pratik Yapma Yöntemleri

 • Günlük Konuşmalarda Kullanın: Future Continuous’ı günlük konuşmalarınıza entegre ederek pratik yapın. Arkadaşlarınızla veya aile üyelerinizle gelecekteki planlarınız hakkında konuşurken bu zamanı kullanmayı deneyin.
 • Yazılı Alıştırmalar: Gelecekteki bir gününüzü veya bir olayı detaylı bir şekilde tasvir eden bir paragraf yazın ve bu süreçte Future Continuous zamanını kullanmaya odaklanın. Yazdıklarınızı daha sonra gözden geçirerek, kullanımınızı değerlendirin ve gerekirse düzeltmeler yapın.
 • Dil Öğrenme Uygulamaları ve Online Kaynaklar: Future Continuous ile ilgili alıştırmalar sunan dil öğrenme uygulamalarını ve online kaynakları kullanın. Bu tür kaynaklar, zamanı çeşitli bağlamlarda kullanma pratiği yapmanıza ve anlayışınızı pekiştirmenize yardımcı olur.

Future Continuous, İngilizce’de geleceğe yönelik ifadeleri zenginleştiren önemli bir zaman dilimidir. Bu zamanı kullanarak, konuşmalarınıza ve yazılarınıza derinlik katmanın yanı sıra, dil becerilerinizde önemli bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Öğrenme sürecinizde bu zaman dilimine özel önem verin ve kullanımında ustalaşmak için düzenli olarak pratik yapın.

Future Continuous zamanını etkin bir şekilde kullanmak, İngilizce dil becerilerinizi daha ileri bir seviyeye taşırken, gelecekle ilgili konuşmalarınızı daha canlı ve detaylı hale getirebilir. Bu zaman dilimi, özellikle gelecek hakkında konuşurken, dilinizin doğallığını ve akıcılığını artırır. İşte Future Continuous zamanını kullanırken daha da ileri gitmenize yardımcı olacak bazı ileri seviye stratejiler ve pratik yöntemler:

İleri Seviye Stratejiler

 1. Karşılaştırmalı Kullanım: Future Continuous ve Simple Future (will + base form) zamanlarını karşılaştırmalı olarak kullanarak, farklı gelecek zaman ifadeleri arasındaki ince nüansları öğrenin. Bu, dinleyicilere veya okuyuculara, eylemin sürekliliği veya belirli bir andaki kesinliği hakkında daha fazla bilgi verir.
 2. Zenginleştirilmiş İfade Biçimleri: Gelecekteki eylemleri açıklarken, zaman zarfları (soon, later, next week) ve özneyle ilgili detaylar ekleyerek ifadelerinizi zenginleştirin. Bu detaylar, eylemin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğine dair daha fazla bağlam sunar.
 3. Olumsuz Sorular: Olumsuz soru formu kullanarak, gelecekteki eylemlerle ilgili varsayımları veya beklentileri nazikçe sorgulayın. Bu, sosyal etkileşimlerde veya planlama süreçlerinde faydalı olabilir.
 • Örnek: Won’t you be using your car tomorrow? (Yarın arabını kullanmayacak mısın?)

Pratik Yöntemleri

 1. Günlük Senaryoları Planlama: Gelecekteki bir günü veya bir etkinliği planlarken Future Continuous kullanın. Bu, hem gelecekteki planlarınızı gözden geçirmenize yardımcı olur hem de bu zaman dilimini doğal bir bağlamda kullanma pratiği yapmanızı sağlar.
 2. Gelecek Zaman Günlüğü: Bir “gelecek zaman günlüğü” tutarak, gelecekte yapmayı planladığınız veya umduğunuz şeyleri Future Continuous kullanarak yazın. Bu, hem yaratıcı yazma pratiği yapmanıza hem de gelecek zaman kullanımınızı güçlendirmenize yardımcı olur.
 3. Dil Değişim Partnerleriyle Rol Yapma: Dil değişim partnerinizle birlikte, gelecekte gerçekleşecek hayali senaryolar üzerine rol yapma oyunları oynayın. Bu aktivite, Future Continuous kullanımını pratik yapmanın yanı sıra, dil becerilerinizi eğlenceli bir şekilde geliştirmenize olanak tanır.
 4. Multimedya İçerikleri Analiz Etme: Gelecekle ilgili konuları işleyen İngilizce filmleri, dizileri veya podcast’leri izleyin veya dinleyin ve karakterlerin Future Continuous zamanını nasıl kullandıklarına dikkat edin. Bu içeriklerden alıntılar yazarak, bu zamanı kullanma şekillerini analiz edin ve öğrendiklerinizi kendi ifadelerinize uygulayın.

Future Continuous zamanının kullanımı, İngilizce’de gelecekle ilgili konuşmalarınızı daha dinamik ve etkileşimli hale getirir. Bu zamanı kullanarak, dil becerilerinizi geliştirebilir ve İngilizce konuşma ve yazma yeteneklerinizi zenginleştirebilirsiniz. Öğrenme yolculuğunuzda bu zaman dilimi üzerinde düzenli olarak pratik yaparak, İngilizce’de daha akıcı ve etkili bir iletişim kurabilirsiniz. Future Continuous, dil öğreniminde üzerinde durulması gereken önemli bir zaman dilimidir çünkü:

 • Geleceğe Yönelik Niyetleri ve Planları Net Bir Şekilde İfade Etmenizi Sağlar: Bu zaman dilimi, özellikle gelecekte belirli bir süre boyunca devam edecek eylemleri ve durumları açıklarken büyük önem taşır.
 • Dilinizi Zenginleştirir ve İfade Gücünüzü Artırır: Future Continuous kullanımı, basit gelecek zaman yapılarına kıyasla, konuşma ve yazılarınıza daha fazla derinlik ve detay eklemenize olanak tanır. Bu da, iletişiminizi daha çekici ve ikna edici hale getirir.
 • Doğal Dil Kullanımını Teşvik Eder: Anadili İngilizce olan kişilerin günlük konuşmalarında sıkça kullandığı bir yapı olan Future Continuous, dil becerilerinizi geliştirmenin ve dil kullanımınızı doğallaştırmanın önemli bir yoludur.

Future Continuous üzerinde çalışırken, şu adımları takip ederek öğrenme sürecinizi daha etkili hale getirebilirsiniz:

 1. Temel Kuralları Öğrenin ve Uygulayın: Future Continuous’ın temel yapısını ve kullanım alanlarını iyice öğrenin. Daha sonra, bu bilgileri günlük konuşma ve yazma pratiklerinizde uygulayın.
 2. Çeşitli Kaynaklardan Örnekler Toplayın: İngilizce kitaplar okuyun, filmler izleyin ve bu zaman dilimini içeren diyalog ve metinlerdeki örnekleri inceleyin. Bu, Future Continuous’ın kullanımını çeşitli bağlamlarda görmek ve anlamak için harika bir yöntemdir.
 3. Kendi Cümlelerinizi Oluşturun: Öğrendiğiniz yapıları kullanarak kendi cümlelerinizi oluşturun. Bu pratik, yeni bilgilerin pekişmesine ve dil becerilerinizin gelişimine yardımcı olacaktır.
 4. Dil Öğrenme Uygulamaları ve Çevrimiçi Kaynaklar: Future Continuous ile ilgili alıştırmalar sunan dil öğrenme uygulamaları ve çevrimiçi kaynaklardan faydalanın. Bu kaynaklar, zamanı çeşitli bağlamlarda kullanma pratiği yapmanıza ve anlayışınızı pekiştirmenize yardımcı olur.
 5. Geri Bildirim Alın: Dil öğrenme partnerlerinizden, öğretmenlerinizden veya anadili İngilizce olan kişilerden yazılı ve sözlü ifadeleriniz hakkında geri bildirim alın. Bu, hatalarınızı düzeltmenize ve dil kullanımınızı iyileştirmenize olanak tanır.

Future Continuous zamanını etkin bir şekilde kullanmak, İngilizce konuşma ve yazma yeteneklerinizde büyük bir fark yaratabilir. Bu zaman dilimi üzerinde düzenli olarak pratik yaparak, gelecekle ilgili ifadelerinizi daha canlı, detaylı ve doğal hale getirebilirsiniz. Öğrenme yolculuğunuzda bu zaman dilimi üzerinde durmak, sadece dil bilgisi becerilerinizi değil, aynı zamanda iletişim yeteneklerinizi de önemli ölçüde geliştirecektir.