İngilizcede fiil çekimleri, fiillerin zaman, kip, özne, edilgenlik gibi çeşitli dilbilgisi özelliklerine göre aldıkları farklı formlardır. Bu çekimler, fiilin özneyle olan uyumunu, eylemin gerçekleşme zamanını ve modunu (mümkünlük, zorunluluk, istek vb.) ifade eder. İngilizce, fiil çekimlerinde görece basit bir yapıya sahip olmakla birlikte, öğrenilmesi gereken önemli kurallar ve istisnalar içerir. Bu yazıda, İngilizce’deki temel fiil çekimlerini ve bu çekimlerin kullanımını ele alacağız.

Temel Fiil Zamanları ve Çekimleri

İngilizce’de fiil çekimleri, genellikle zamanı ifade etmek için kullanılır. Temel fiil zamanları şunlardır:

 1. Simple Present (Geniş Zaman): Günlük rutinler, genel gerçekler ve tekrar eden eylemler için kullanılır.
 • Örnek: He goes to school every day. (O, her gün okula gider.)
 • 3. tekil şahısta fiile “-s” eklenir: She plays tennis.
 1. Simple Past (Geçmiş Zaman): Geçmişte belirli bir noktada gerçekleşmiş eylemler için kullanılır.
 • Örnek: They visited Paris last year. (Onlar geçen yıl Paris’i ziyaret etti.)
 • Düzenli fiiller “-ed” takısı alır: He walked to school.
 1. Present Continuous (Şimdiki Zaman): Şu anda devam eden eylemler için kullanılır.
 • Örnek: I am reading a book. (Bir kitap okuyorum.)
 • “To be” fiili ve ana fiilin “-ing” formu kullanılır.
 1. Past Continuous (Geçmişte Devam Eden Zaman): Geçmişte belirli bir noktada devam eden eylemler için kullanılır.
 • Örnek: She was cooking when I called her. (Onu aradığımda yemek yapıyordu.)
 • “Was/were” ve ana fiilin “-ing” formu kullanılır.
 1. Simple Future (Gelecek Zaman): Gelecekte gerçekleşecek eylemler için kullanılır.
 • Örnek: We will travel to Japan next year. (Gelecek yıl Japonya’ya seyahat edeceğiz.)
 • “Will” yardımcı fiili kullanılır.

Modal Fiiller ve Kullanımları

Modal fiiller, eylemin modunu (mümkünlük, izin, zorunluluk vb.) ifade eder ve çoğu zaman ana fiilin temel formuyla birlikte kullanılır:

 • Can (Yapabilmek): Yetenek veya izin ifade eder.
 • Must (Zorunluluk): Güçlü bir zorunluluk veya gereklilik ifade eder.
 • Should (Tavsiye): Tavsiye veya öneri ifade eder.

İpuçları ve Sık Yapılan Hatalar

 • Fiil çekimlerinde özne-fiil uyumuna dikkat edin. Özellikle üçüncü tekil şahıslarda sıkça yapılan hatalardan kaçının.
 • “-ing” formunu kullanırken, “to be” fiilinin doğru formunu kullanmaya özen gösterin.
 • Düzensiz fiillerin geçmiş ve geçmişte devam eden zamanlar için özel formlarını ezberleyin.
 • Modal fiillerle cümle kurarken, ana fiilin temel formunu kullanmayı unutmayın.

Fiil çekimlerini doğru bir şekilde kullanmak, İngilizce’de akıcı ve doğru iletişim kurmanın anahtarıdır.Bu nedenle, çeşitli zamanlarda ve kiplerde fiil çekimlerine hakim olmak, dil becerilerinizi önemli ölçüde geliştirecektir. Pratik yaparak ve dilin bu yönlerini sürekli olarak gözden geçirerek, hem yazılı hem de sözlü İngilizce’de daha doğru ve etkili ifadeler kullanabilirsiniz. İşte fiil çekimlerini etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak bazı pratik ipuçları ve öneriler:

Pratik İpuçları

 1. Düzenli Alıştırmalar Yapın: Fiil çekimleriyle ilgili düzenli alıştırmalar yaparak, farklı zaman ve kiplerdeki kullanımları pekiştirin. Çeşitli online kaynaklar, dil öğrenme uygulamaları ve çalışma kitapları, bu konuda size yardımcı olabilir.
 2. Dil Günlüğü Tutun: Günlük aktivitelerinizi, hislerinizi veya düşüncelerinizi İngilizce olarak yazarak, farklı fiil zamanlarını kullanma pratiği yapın. Bu, özellikle geçmiş ve şimdiki zaman çekimlerinde ustalaşmanıza yardımcı olur.
 3. Dil Değişim Partnerleri ile Çalışın: Anadili İngilizce olan biriyle pratik yapmak, dil becerilerinizi doğal bir bağlamda geliştirmenin harika bir yoludur. Bu tür etkileşimler, özellikle modal fiiller ve çeşitli zamanlardaki kullanımları hakkında doğrudan geri bildirim almanızı sağlar.
 4. İngilizce Metinleri İnceleyin: İngilizce kitaplar okuyun, filmler izleyin ve şarkı sözlerini dinleyin. Bu materyallerdeki fiil çekimlerine dikkat edin ve kullanımlarını analiz edin. Bu, özellikle düzensiz fiillerin çeşitli zamanlardaki formlarını öğrenmenize yardımcı olacaktır.
 5. Kendi Cümlelerinizi Kurun: Öğrendiğiniz her yeni fiil çekimiyle ilgili kendi cümlelerinizi kurarak pratik yapın. Bu, yeni bilgilerin pekiştirilmesine ve dil becerilerinizin geliştirilmesine yardımcı olur.

Sık Yapılan Hatalardan Kaçınma

 • Özne-Fiil Uyumsuzluğu: Özellikle üçüncü tekil şahıslarla kullanılan “-s” ekini unutmamaya dikkat edin.
 • Düzensiz Fiiller: Düzensiz fiillerin geçmiş ve geçmiş participle formlarını doğru kullanmaya özen gösterin.
 • Modal Fiiller ve Ana Fiil: Modal fiillerden sonra gelen ana fiilin her zaman temel formda olduğunu unutmayın. “To” ekini eklemek yaygın bir hatadır.

Fiil çekimlerine hakim olmak, İngilizce’de anlam derinliğini ve ifade zenginliğini artırır. Bu nedenle, öğrenme sürecinizde bu yapıları önemseyin ve üzerinde düzenli olarak çalışın. Bu sayede, İngilizce konuşma ve yazma yeteneklerinizde belirgin bir ilerleme kaydedebilirsiniz.