İngilizcede olumsuz cümleler, bir eylemin veya durumun gerçekleşmediğini ifade eden cümlelerdir. Bu tür cümleler, günlük konuşma ve yazımda sıklıkla kullanılır ve olumlu cümlelerin yapısal bir dönüşümüyle oluşturulur. Olumsuz cümlelerin doğru kullanımı, İngilizce dil bilgisinin temel bir yönüdür ve mesajınızın doğru anlaşılmasını sağlar. Bu yazıda, İngilizcede olumsuz cümlelerin nasıl oluşturulduğunu, çeşitli zamanlarda olumsuz cümle yapılarını ve bu yapıların kullanımına ilişkin ipuçlarını ele alacağız.

Olumsuz Cümlelerin Oluşturulması

İngilizcede olumsuz cümleler genellikle, cümleye “not” kelimesinin eklenmesiyle oluşturulur. “Not” kelimesi, cümlenin fiili ile birlikte kullanılarak, eylemin yapılmadığını veya bir durumun var olmadığını belirtir. Olumsuz cümlelerde kullanılan yapı, zamanına ve cümlenin yapısına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Simple Present (Geniş Zaman) ve Simple Past (Geçmiş Zaman)

 • Geniş Zaman: “Do not” (don’t) veya “does not” (doesn’t) kullanılır.
 • Örnek: I do not like coffee. (Kahveyi sevmem.)
 • Örnek: He does not go to school. (O, okula gitmez.)
 • Geçmiş Zaman: “Did not” (didn’t) kullanılır.
 • Örnek: She did not watch the movie. (O, filmi izlemedi.)

“To Be” Fiili ile Olumsuz Cümleler

“To be” fiili, olumsuz cümlelerde doğrudan “not” ile birleştirilir.

 • Örnek: I am not tired. (Yorgun değilim.)
 • Örnek: They were not ready. (Onlar hazır değildi.)

Modal Fiiller ile Olumsuz Cümleler

Modal fiiller (can, could, will, would, should vb.) olumsuz cümlelerde doğrudan “not” ile birleştirilir.

 • Örnek: You cannot enter. (Giremezsin.)
 • Örnek: We should not wait. (Beklememeliyiz.)

Olumsuz Cümlelerin Kullanımı

Olumsuz cümleler, birçok farklı durumda kullanılabilir:

 1. Tercihler ve Beğeniler: Kişisel tercihler veya beğeniler ifade edilirken.
 2. Yasaklar ve Uyarılar: Bir eylemin yapılmaması gerektiğini belirtmek için.
 3. Gerçek Olmayan Durumlar: Var olmayan durumları veya gerçekleşmeyen eylemleri açıklamak için.

İpuçları ve Sık Yapılan Hatalar

 • Olumsuz cümleler kurarken, “do not” ve “does not” arasındaki farka dikkat edin. “Do not” genel olarak I, you, we, ve they ile, “does not” ise he, she, ve it ile kullanılır.
 • “To be” ve modal fiillerle oluşturulan olumsuz cümlelerde, “not” kelimesinin doğru yere yerleştirildiğinden emin olun.
 • İngilizcede olumsuz cümleler kurarken, olumsuzluk anlamını iki kez kullanmaktan kaçının (örneğin, “I don’t know nothing” yerine “I don’t know anything” kullanılmalıdır).

Olumsuz cümleler, İngilizce dil bilgisinin ayrılmaz bir parçasıdır ve günlük iletişimde sıkça kullanılır. Bu yapıları doğru bir şekilde kullanarak, hem yazılı hem de sözlü İngilizce’de anlamın net bir şekilde ifade edilmesini sağlayabilirsiniz. İngilizcede etkili bir şekilde iletişim kurabilmek için, olumsuz cümle yapılarını doğru ve yerinde kullanmak önemlidir.

Olumsuz Sorular

Olumsuz cümleler, aynı zamanda soru cümleleri oluşturmak için de kullanılabilir. Bu, genellikle bir onay beklenen durumlarda veya muhatapların bir durum hakkında negatif bir görüş bildirmeleri beklenirken kullanılır.

 • Örnek: Didn’t you see the sign? (Tabelayı görmedin mi?)
 • Örnek: Isn’t it beautiful? (Bu güzel değil mi?)

Bu tür sorular, konuşma dilinde sıkça kullanılır ve genellikle karşılıklı anlayışı veya anlaşmayı teşvik eder.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Olumsuz cümleler kullanılırken, dilin nüanslarına dikkat etmek önemlidir. Örneğin, olumsuz cümlelerin tonu, duruma bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Yumuşak bir reddetme ifade etmekten, kesin bir yasak koymaya kadar farklı seviyelerde kullanılabilirler. Bu nedenle, olumsuz cümleler kullanırken, mesajınızın doğru şekilde anlaşılmasını sağlamak için cümlenin bağlamını ve tonunu dikkate almak önemlidir.

Pratik Yapmak

Olumsuz cümle yapısını pekiştirmek için, günlük pratikler yapın. Günlük konuşmalarınızda, e-postalarınızda veya sosyal medya gönderilerinizde olumsuz yapıları bilinçli olarak kullanmaya çalışın. Aynı zamanda, İngilizce kitaplar okuyarak veya filmler izleyerek, olumsuz yapıların doğal kullanımlarını gözlemleyin ve örnekler toplayın.

Sonuç

İngilizcede olumsuz cümleler, dilin temel bir yönünü oluşturur ve çeşitli durumları ifade etmek için gerekli bir araçtır. Olumsuz yapıların doğru kullanımı, dil becerilerinizi geliştirmenin yanı sıra, mesajınızı açık ve etkili bir şekilde iletmek için de kritik öneme sahiptir. Olumsuz cümle yapıları üzerinde düzenli olarak pratik yaparak, İngilizce konuşma ve yazma yeteneğinizi ilerletebilir ve dilinizi daha zengin ve çeşitli hale getirebilirsiniz.