Simple Present Tense (Geniş Zaman): İngilizce Hakimiyetinin Temel Taşı

İngilizce, küresel bir lingua franca olarak hakimiyet, dilin gramer yapılarının derinlemesine anlaşılmasını gerektirir. Bu yapılar arasında simple present tense (geniş zaman), temel bir öneme sahiptir. Bu makale, geniş zamanın kullanımını, kurallarını ve inceliklerini aydınlatmayı amaçlayarak, öğrencilerin İngilizce’de yetkinlik kazanmalarına yardımcı olmayı hedefler.

Tanımı ve Kullanımı

Geniş zaman, İngilizce’de en sık kullanılan zamanlardan biridir. Alışkanlık haline gelmiş eylemleri, genel gerçekleri ve sabit düzenlemeleri açıklamak için kullanılır. Bu zaman, aynı zamanda düşünceleri, duyguları ve duyuları ifade etmek için de tercih edilir. Temel yapısı, cümlenin öznesine bağlı olarak fiilin temel formunun (kökünün) kullanılmasıdır; üçüncü tekil şahıs (he, she, it) ile kullanıldığında, fiile “-s” veya “-es” takısı eklenir.

Genel Kurallar ve Yapı

 1. Düzenli Eylemler: Günlük rutinler veya alışkanlıklar için geniş zaman kullanılır.
 • Örnek: I wake up at 7 o’clock every morning. (Her sabah saat 7’de uyanırım.)
 1. Genel Gerçekler: Evrensel gerçekleri ve doğa kanunlarını ifade eder.
 • Örnek: The sun rises in the east. (Güneş doğuda doğar.)
 1. Programlanmış Gelecek Eylemler: Resmi veya kişisel programlarda yer alan gelecekteki eylemler için kullanılır.
 • Örnek: The train leaves at 6 p.m. tonight. (Tren bu akşam saat 6’da hareket eder.)
 1. Düşünce ve Duygular: Kalıcı düşünceleri, hisleri veya duyuları açıklamada kullanılır.
 • Örnek: I love chocolate. (Çikolatayı severim.)

Üçüncü Tekil Şahısta “-s” ve “-es” Ekleri

Üçüncü tekil şahıs (he, she, it) için fiilin sonuna “-s” veya “-es” takısı eklenmesi, geniş zamanın en karakteristik özelliklerinden biridir. Fiilin son harfine bağlı olarak bu eklerin kullanımı değişir:

 • Çoğu fiil doğrudan “-s” alır: eats, goes, plays.
 • “-sh”, “-ch”, “-ss”, “-x”, “-o” ile biten fiiller “-es” alır: watches, does, kisses.

Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri

 • Olumlu Cümleler: Özne + fiil (üçüncü tekil şahısta fiil + s/es).
 • She speaks English and Spanish. (O, İngilizce ve İspanyolca konuşur.)
 • Olumsuz Cümleler: Özne + do/does not + fiilin temel formu.
 • He does not (doesn’t) like coffee. (O, kahve sevmez.)
 • Soru Cümleleri: Do/Does + özne + fiilin temel formu?
 • Do you play tennis? (Tenis oynar mısın?)

İstisnalar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bazı fiiller (be, have, do ve modal fiiller gibi) geniş zamanda özel kurallara sahiptir. Örneğin, “be” fiili öznenin şahıs ve sayısına göre “am, is, are” şeklinde değişir:

 • I am happy. (Mutluyum.)
 • He is happy. (O mutlu.) Bu fiiller dışında, “have” fiili de özellikle üçüncü tekil şahısta “has” olarak değişikliğe uğrar: – She has a cat. (O’nun bir kedisi var.)

Sıkça Yapılan Hatalar ve Bunlardan Kaçınma Yöntemleri

 1. Üçüncü Tekil Şahıs “-s” Ekini Unutmak: İngilizce öğrenenler sıkça üçüncü tekil şahıs için fiile “-s” veya “-es” ekini eklemeyi unuturlar. Bu, özellikle anadili İngilizce olmayanlar için yaygın bir hatadır. Pratik yaparak ve yazılı pratiklerle bu hata üzerinde çalışılabilir.
 2. Düzensiz Fiillerin Düzgün Kullanımı: Bazı düzensiz fiiller geniş zamanda farklı bir yapıda kullanılır. Örneğin, “to go” fiilinin üçüncü tekil şahıs formu “goes” olur. Düzensiz fiillerin listesini çalışarak ve örnek cümleler kurarak bu hatalar minimize edilebilir.
 3. “Do” ve “Does” Yardımcı Fiillerinin Olumsuz ve Soru Cümlelerinde Kullanımı: Olumsuz ve soru cümlelerinde “do” ve “does” yardımcı fiillerinin doğru kullanımı önemlidir. Özellikle “does” kullanırken, ana fiilin sade formunu kullanmak gerektiği unutulmamalıdır (örneğin, “He does not like” doğru iken, “He does not likes” yanlıştır).

Pratik İpuçları

 • Günlük Alışkanlıklarınızı İngilizce Olarak Günlüğe Kaydedin: Günlük rutinlerinizi İngilizce olarak yazmak, geniş zamanın doğru kullanımını pekiştirebilir.
 • İngilizce Konuşulan Filmleri ve Dizileri İzleyin: Dilin doğal kullanımını duymak, zamanların doğru kullanımını öğrenmek için mükemmeldir. Özellikle geniş zamanın sıkça kullanıldığı diyalogları dikkatle dinleyin.
  Dil Değişim Partnerleri Bulun:
 • Anadili İngilizce olan biriyle pratik yapmak, hem geniş zamanın doğru kullanımını öğrenmenize yardımcı olur hem de dil becerilerinizi genel olarak geliştirir. Dil değişim partnerleriyle rutin aktiviteler ve günlük alışkanlıklar hakkında konuşmak, pratik yapmanın eğlenceli bir yoludur. – Online Dil Uygulamalarını Kullanın
 • ENGLıco,Duolingo, Babbel, Rosetta Stone gibi uygulamalar, dil öğreniminde kademeli ilerlemeyi teşvik eder ve geniş zaman dahil olmak üzere çeşitli zamanları öğrenmenize yardımcı olur. Bu uygulamalardaki alıştırmalar, öğrenilen gramatik yapıları pekiştirmek için mükemmeldir. – **İngilizce Günlük Okuyun ve Yazın**: Günlük olayları, hissettiklerinizi ve düşüncelerinizi İngilizce olarak yazmak, geniş zamanın yanı sıra dilin diğer yönlerinde de ustalaşmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, İngilizce gazete ve dergileri okumak, dilin gerçek hayattaki kullanımını gözlemleme fırsatı sunar.
  Sonuç
 • İngilizce’de geniş zamanın etkin kullanımı, dil öğrenimindeki başarı için kritik bir öneme sahiptir. Günlük alışkanlıklar, genel gerçekler, düşünceler ve duyguları ifade etmek için kullanılan bu zaman, İngilizce’nin temel yapıtaşlarından biridir. Öğrenicilerin geniş zamanın kurallarını, kullanımını ve istisnalarını anlamaları, onların daha akıcı ve doğru bir şekilde İngilizce konuşmalarını sağlar. Pratik yapmak, dil değişim partnerleri ile çalışmak, ve İngilizce materyalleri kullanmak, öğrenme sürecinde büyük önem taşır. İngilizce öğrenim yolculuğunuzda geniş zamanı ustalıkla kullanarak, dil becerilerinizde önemli bir ilerleme kaydedebilirsiniz.