İngilizcede Simple Past (Geçmiş Zaman), geçmişte belirli bir noktada gerçekleşmiş eylemleri ifade etmek için kullanılan bir zaman dilimidir. Bu zaman, geçmişte başlayıp bitmiş olayları, durumları ve alışkanlıkları anlatırken kullanılır. İngilizce öğreniminde, Simple Past’ın doğru kullanımı, geçmişteki olayları ve deneyimleri açıkça ifade etme yeteneği açısından önem taşır.

Simple Past Yapısı

Simple Past tense, düzenli ve düzensiz fiiller olmak üzere iki ana kategoride incelenir:

 • Düzenli Fiiller: Bu fiillerin geçmiş zaman hali, genellikle fiilin sonuna “-ed” takısı eklenerek oluşturulur.
 • Örnek: walk – walked, clean – cleaned
 • Düzensiz Fiiller: Bu fiillerin geçmiş zaman hali özel formlara sahiptir ve bu formların öğrenilmesi gerekir.
 • Örnek: go – went, see – saw

Olumlu Cümleler

 • Yapı: Subject + verb-ed (düzenli fiiller için) / Subject + irregular past form (düzensiz fiiller için)
 • Örnek: She visited her grandparents last weekend. (O, geçen hafta sonu büyükanne ve büyükbabasını ziyaret etti.)

Olumsuz Cümleler

 • Yapı: Subject + did not (didn’t) + base form of the verb
 • Örnek: They didn’t watch the movie yesterday. (Onlar dün filmi izlemedi.)

Soru Cümleleri

 • Yapı: Did + subject + base form of the verb?
 • Örnek: Did you finish your homework? (Ödevini bitirdin mi?)

Simple Past’ın Kullanımı

 1. Geçmişteki Tek Eylemler: Geçmişte belirli bir zamanda gerçekleşen tek eylemleri ifade etmek için kullanılır.
 • Örnek: I broke my leg last year. (Geçen yıl bacağımı kırdım.)
 1. Geçmişteki Ardışık Eylemler: Birden fazla eylemin geçmişte belirli bir sırayla gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır.
 • Örnek: He entered the room, sat down, and opened his book. (Odaya girdi, oturdu ve kitabını açtı.)
 1. Geçmişteki Alışkanlıklar ve Durumlar: Geçmişte düzenli olarak yapılan eylemleri veya o dönemdeki durumları anlatmak için kullanılır.
 • Örnek: When I was a child, I played outside every day. (Çocukken, her gün dışarıda oynardım.)

Sık Yapılan Hatalar ve İpuçları

 • Düzensiz Fiillerin Doğru Kullanımı: Düzensiz fiillerin geçmiş zaman formlarını öğrenmek ve doğru kullanmak önemlidir. Bu fiillerin listesini gözden geçirin ve sık kullanılanları ezberleyin.
 • “Did” Yardımcı Fiilinin Kullanımı: Olumsuz ve soru cümlelerinde, “did” yardımcı fiilini kullanırken, ana fiilin temel formunu (yalın halini) kullanmayı unutmayın.
 • Zaman Zarflarının Kullanımı: Geçmiş zaman cümlelerinde sıkça kullanılan zaman zarfları (yesterday, last week, two days ago vb.) cümlenin geçmişte gerçekleştiğini vurgulamak için kullanılabilir.

Simple Past tense, İngilizce’de geçmişteki olayları ve deneyimleri ifade etmenin temel yoludur. Bu zaman dilimini doğru kullanarak, geçmiş hikayelerinizi, anılarınızı ve deneyimlerinizi net bir şekilde aktarabilirsiniz. İngilizce öğrenirken, Simple Past tense üzerinde özellikle durmak, geçmişe yönelik anlatımlarınızı zenginleştirecek ve dil becerilerinizi genişletecektir. İşte Simple Past tense’i daha etkin kullanmanıza yardımcı olacak bazı ek öneriler:

Günlük Yaşamda Simple Past Kullanımı

 • Anıları Paylaşmak: Arkadaşlarınızla veya ailenizle geçmişte yaşadığınız ilginç anıları paylaşırken Simple Past kullanın. Bu, hem dil pratiği yapmanıza hem de geçmiş zaman çekimleri konusunda daha rahat hissetmenize yardımcı olur.
 • Geçmişteki Olayları Anlatmak: Geçmişte katıldığınız etkinlikler, seyahatler veya önemli yaşam olayları hakkında konuşurken Simple Past tense kullanarak deneyimlerinizi detaylı bir şekilde anlatın.

Dil Öğreniminde Simple Past Pratikleri

 • Düzensiz Fiillerle Çalışmak: Düzensiz fiillerin geçmiş zaman hallerini içeren bir liste hazırlayın ve bu fiilleri kullanarak kısa hikayeler veya cümleler oluşturun. Bu yöntem, hem düzensiz fiillerin geçmiş zaman formlarını ezberlemenize yardımcı olur hem de bu formları doğal bağlamlarda kullanma becerinizi geliştirir.
 • Zaman Zarflarıyla Cümleler Kurmak: “Yesterday,” “last week,” “two years ago” gibi zaman zarflarını içeren cümleler kurarak Simple Past tense pratiği yapın. Bu, hem zaman zarflarının doğru kullanımını pekiştirir hem de geçmiş zaman cümlelerinizi daha açıklayıcı hale getirir.
 • Günlük Tutma: Geçmişte yaşadığınız olayları veya o gün yaptığınız aktiviteleri İngilizce olarak günlüğünüze yazın. Bu, yazma becerilerinizi geliştirmenin yanı sıra, Simple Past tense kullanımınızı da güçlendirir.

Sık Karşılaşılan Hatalardan Kaçınma

 • Fiilin Yanlış Formunu Kullanmak: Olumsuz ve soru cümlelerinde “did” yardımcı fiilini kullanırken, ana fiilin yalın halini (base form) kullanmayı unutmayın.
 • Zaman Zarflarının Yerleşimi: Zaman zarflarının cümle içinde doğru yere konumlandırılmasına dikkat edin. Genellikle, zaman zarfları cümlenin başında veya sonunda yer alır.

Simple Past tense, güçlü bir anlatım aracıdır ve İngilizce’de geçmiş deneyimlerinizi, düşüncelerinizi ve hikayelerinizi paylaşmanın temel yoludur. Bu zamanı etkili bir şekilde kullanarak, dinleyicilerinize veya okuyucularınıza geçmişteki olayları ve durumları net ve anlamlı bir şekilde aktarabilirsiniz. Simple Past tense üzerinde düzenli pratik yapmak, İngilizce dil becerilerinizin kapsamlı bir şekilde gelişimine katkıda bulunacaktır.