İngilizcede modal fiiller, cümlenin ana fiiline eklenerek, eylemin zorunluluğunu, olasılığını, izin verme durumunu veya bir başka durumu ifade etmek için kullanılan yardımcı fiillerdir. Modal fiiller, cümlenin anlamını önemli ölçüde değiştirebilir ve konuşmacının eyleme olan tutumunu yansıtır. Bu yazıda, İngilizcede en sık kullanılan modal fiillerin kullanımlarını, anlamlarını ve bu fiillerle ilgili bazı önemli noktaları ele alacağız.

Temel Modal Fiiller ve Kullanımları

 1. Can / Cannot (Can’t): Yetenek, izin veya olasılık ifade eder.
 • Yetenek: She can speak three languages. (Üç dil konuşabilir.)
 • İzin: Can I leave early today? (Bugün erken çıkabilir miyim?)
 • Olasılık: It can get very hot in July. (Temmuzda çok sıcak olabilir.)
 1. Could / Could not (Couldn’t): “Can”ın geçmiş zaman formu olarak yetenek veya olasılık ifade eder; kibar rica veya tekliflerde de kullanılır.
 • Geçmişteki yetenek: I could swim when I was five. (Beş yaşındayken yüzebilirdim.)
 • Rica: Could you help me, please? (Bana yardım edebilir misiniz, lütfen?)
 1. May / May not: İzin veya olasılık ifade eder; resmi durumlarda “can”den daha kibar bir alternatiftir.
 • İzin: You may enter now. (Şimdi girebilirsin.)
 • Olasılık: It may rain later. (Daha sonra yağmur yağabilir.)
 1. Might / Might not: “May”e benzer, ancak genellikle daha düşük bir olasılık ifade eder.
 • It might snow tomorrow. (Yarın kar yağabilir.)
 1. Must / Must not (Mustn’t): Zorunluluk, kesinlik veya yasak ifade eder.
 • Zorunluluk: You must wear a seatbelt. (Emniyet kemeri takmalısın.)
 • Yasak: You mustn’t smoke here. (Burada sigara içemezsin.)
 1. Should / Should not (Shouldn’t): Tavsiye veya beklenti ifade eder; “ought to” ile benzer anlamda kullanılır.
 • Tavsiye: You should see a doctor. (Bir doktora görünmelisin.)
 1. Will / Will not (Won’t): Gelecek zaman ifade eder, bir eylemin yapılacağına dair kesin bir niyet veya kararlılık gösterir.
 • Kararlılık: I will finish the report by tomorrow. (Raporu yarına kadar bitireceğim.)

Modal Fiillerle İlgili Önemli Noktalar

 • Modal fiiller, ana fiilin temel formuyla kullanılır; “to” eklenmez.
 • Modal fiillerin çoğu, zamanına göre değişiklik göstermez. Örneğin, “can” fiili hem şimdiki hem de gelecek zaman için kullanılabilir.
 • “Could,” “might,” ve “would” gibi modal fiiller, daha çok kibarlık veya belirsizlik ifade etmek için kullanılır.
 • Modal fiiller, genellikle olumsuz halleriyle birlikte kullanılarak, yasaklama veya olumsuz bir olasılık ifade edebilir.

Modal fiiller, İngilizce’de oldukça önemli bir yer tutar ve dilin nüanslarını anlamak için bu fiillerin kullanımına hakim olmak gerekir. Pratik yaparak ve çeşitli modal fiilleri farklı bağlamlarda kullanarak, İngilizce konuşma ve yazma becerilerinizi geliştirebilirsiniz.