İngilizcede Past Continuous (Geçmiş Zaman Sürekli), geçmişte belirli bir zaman diliminde devam etmekte olan eylemleri ifade etmek için kullanılan bir zaman dilimidir. Bu zaman, bir eylemin geçmişte başladığını ve bir süre devam ettiğini, genellikle de başka bir eylemle kesiştiğini gösterir. Past Continuous’ın kullanımı, özellikle hikaye anlatımında ve geçmişteki sahneleri detaylandırmada önem taşır.

Past Continuous Yapısı

Past Continuous, “was/were” yardımcı fiilleri ve ana fiilin “-ing” eklenmiş hali (fiilin yalın hali + ing) ile oluşturulur. Yapı şu şekildedir:

 • Olumlu cümle: Subject + was/were + verb-ing
 • Örnek: She was reading a book when I called. (Ben aradığımda bir kitap okuyordu.)
 • Olumsuz cümle: Subject + was/were + not + verb-ing
 • Örnek: They were not watching TV when we arrived. (Biz geldiğimizde televizyon izlemiyorlardı.)
 • Soru cümlesi: Was/Were + subject + verb-ing?
 • Örnek: Were you sleeping at 10 o’clock? (Saat 10’da uyuyor muydun?)

Past Continuous’ın Kullanımı

 1. Geçmişte Devam Eden Eylemler: Past Continuous, geçmişte belirli bir zaman diliminde devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu, özellikle eylemin uzun süreli olduğu durumları belirtmek için kullanışlıdır.
 • Örnek: I was studying all night for the exam. (Sınav için tüm gece çalışıyordum.)
 1. Geçmişte İki Eylemin Aynı Anda Gerçekleşmesi: İki veya daha fazla eylemin geçmişte aynı anda gerçekleştiğini göstermek için kullanılır.
 • Örnek: While John was cooking, Mary was setting the table. (John yemek yaparken, Mary masa kuruyordu.)
 1. Geçmişteki Bir Eylemin Ortasında Kesinti: Bir eylemin geçmişte başka bir eylem tarafından kesintiye uğradığını belirtmek için kullanılır. Kesintiye uğrayan eylem için Past Continuous, kesintiye uğratan eylem için Simple Past kullanılır.
 • Örnek: I was walking in the park when it started to rain. (Parkta yürüyordum, yağmur başladı.)

Past Continuous ve Simple Past Arasındaki Fark

Past Continuous ve Simple Past arasındaki temel fark, Past Continuous’ın eylemin sürekliliğini ve geçmişte devam ettiğini vurgulamasıdır. Simple Past ise genellikle tek seferlik veya belirli bir noktada tamamlanan eylemleri ifade eder. Bu iki zamanın birlikte kullanımı, geçmişteki olayların anlatımına zenginlik ve derinlik katar.

Past Continuous’ın Sık Yapılan Hataları ve İpuçları

 • Fiilin “-ing” Formunun Doğru Kullanımı: Past Continuous kullanırken, ana fiilin “-ing” ekini doğru bir şekilde eklemek önemlidir.
 • “Was” ve “Were” Kullanımı: Tekil özneler için “was”, çoğul özneler için “were” kullanımına dikkat edin.
 • Zaman Zarfları: “While” ve “when” gibi zaman zarfları, Past Continuous ve Simple Past’ın birlikte kullanıldığı cümlelerde sıklıkla görülür. Bu zarfların kullanımı, cümlenin anlamını ve zaman ilişkisini netleştirir.

Past Continuous zamanını anlamak ve doğru kullanmak, geçmişteki olayları ve hikayeleri anlatırken dilinizde zenginlik ve derinlik sağlar. Bu zaman, özellikle hikaye anlatımında, geçmişteki sahneleri ve durumları canlandırmak için mükemmeldir. Aşağıda, Past Continuous zamanını daha etkin kullanmanıza yardımcı olacak ek öneriler bulunmaktadır:

Hikaye Anlatımında Past Continuous Kullanımı

Past Continuous, hikayelerde atmosfer yaratmak ve geçmişteki sahneleri daha dinamik bir şekilde sunmak için idealdir. Karakterlerin eylemlerini ve bu eylemlerin nasıl kesintiye uğradığını anlatırken Past Continuous kullanarak, dinleyicilerinizin veya okuyucularınızın hikayenin içine çekilmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin, bir karakterin sessizce kitap okuduğu ve birdenbire bir kapı çalmasıyla eyleminin kesintiye uğradığı bir sahne, Past Continuous ve Simple Past’ın bir arada kullanımıyla canlandırılabilir.

Geçmişteki Durumları Betimlemek

Past Continuous, geçmişteki belirli bir zaman dilimindeki atmosferi veya durumu betimlemek için de kullanılabilir. Örneğin, “The sun was setting and the birds were singing” (Güneş batıyordu ve kuşlar şarkı söylüyordu) cümlesi, belirli bir akşamüstü sahnesinin sakin ve huzurlu atmosferini yansıtır. Bu tür betimlemeler, anlatılan hikayeye derinlik katar ve dinleyici veya okuyucunun zihninde canlı imgeler oluşturur.

Dil Pratiği İçin Tavsiyeler

 • Günlük Olayları Anlatın: Günlük yaşamınızda karşılaştığınız olayları ve bu olaylar sırasında yaptığınız eylemleri arkadaşlarınıza veya ailenize anlatırken Past Continuous kullanmayı deneyin. Bu pratik, hem geçmişte devam eden eylemleri ifade etme yeteneğinizi geliştirir hem de dil becerilerinizde doğallık kazandırır.
 • Yazma Alıştırmaları Yapın: Geçmişte yaşadığınız bir günü veya olayı detaylandırarak yazın ve bu süreçte Past Continuous zamanını kullanmaya özen gösterin. Yazdıklarınızı daha sonra gözden geçirerek, kullanımınızı değerlendirin ve gerekirse düzeltmeler yapın.
 • Dil Öğrenme Uygulamaları ve Kaynakları: Past Continuous ile ilgili alıştırmalar sunan dil öğrenme uygulamalarından ve online kaynaklardan faydalanın. Bu tür kaynaklar, zamanı çeşitli bağlamlarda kullanma pratiği yapmanıza olanak tanır.

Past Continuous zamanının etkili kullanımı, geçmişteki olayları ve deneyimleri anlatırken İngilizce’nizde büyük bir fark yaratır. Bu zaman dilimini ustalıkla kullanarak, hikayelerinize canlılık katabilir ve geçmişteki sahneleri daha renkli bir şekilde betimleyebilirsiniz. Öğrenme sürecinizde sabırlı olun ve Past Continuous üzerinde düzenli olarak pratik yapmaya devam edin.

Past Continuous’ın kullanımıyla ilgili ileri seviye stratejileri keşfetmek, bu zamanı daha verimli kullanmanızı sağlayabilir. İngilizce konuşma ve yazma becerilerinizde ustalaşmak için, bu zaman dilimiyle ilgili aşağıdaki stratejileri de göz önünde bulundurabilirsiniz:

İleri Seviye Dinleme ve Okuma Pratikleri

 • İngilizce Filmler ve Diziler: Karakterlerin geçmişte devam eden eylemleri anlatırken kullandığı Past Continuous yapılarına odaklanın. Bu yapıların kullanım bağlamlarını ve eşlik eden diğer zaman yapılarını gözlemleyin.
 • İngilizce Kitaplar ve Hikayeler: Yazarların geçmişteki sahneleri veya eylemleri anlatmak için Past Continuous’ı nasıl kullandıklarını inceleyin. Özellikle ayrıntılı betimlemelerde ve karakterlerin iç dünyasını anlatırken bu zamanın kullanımına dikkat edin.

Yazma Pratiklerinde Past Continuous Kullanımı

 • Hikaye Yazma: Kendi hikayelerinizi yazarken, geçmişte devam eden eylemleri ve sahneleri Past Continuous ile anlatmayı deneyin. Karakterlerinizin eylemlerinin başka eylemlerle nasıl kesiştiğini veya kesintiye uğradığını açıklayarak, hikayenize derinlik katın.
 • Günlük Tutmak: Geçmiş bir günü veya önemli bir olayı detaylı bir şekilde anlatarak günlük tutun. Bu süreçte, o gün boyunca devam eden eylemleri ve duyguları Past Continuous kullanarak ifade edin.

Konuşma Pratiklerinde Past Continuous

 • Anılarınızı Paylaşın: Arkadaşlarınızla veya dil öğrenme gruplarınızla geçmiş anılarınızı paylaşırken Past Continuous zamanını kullanın. Bu, hem dil pratiği yapmanıza yardımcı olur hem de geçmişteki deneyimlerinizi daha canlı bir şekilde aktarmanıza olanak tanır.
 • Rol Yapma Oyunları: Geçmişte belirli bir durumda bulunmuş karakterler olarak rol yapma oyunları düzenleyin. Bu karakterlerin geçmişte neler yaşadıklarını ve bu eylemlerin nasıl birbiriyle etkileşime girdiğini Past Continuous kullanarak anlatın.

Sık Yapılan Hatalardan Kaçınma

 • “Was” ve “Were” Kullanımı: Tekil ve çoğul öznelerle doğru yardımcı fiil formunu kullanmaya dikkat edin. Özellikle “I” için “was”, “you”, “we”, “they” için “were” kullanımını unutmayın.
 • Fiilin “-ing” Formu: Fiilleri “-ing” eklerken yazım kurallarına dikkat edin. Örneğin, son harfi “e” ile biten fiillerde “e” düşer ve “-ing” eklenir (make – making).

Past Continuous zamanının doğru ve etkin kullanımı, geçmiş olayları ve deneyimleri anlatırken İngilizce’nizi zenginleştirir. Bu zamanı çeşitli pratik yöntemleriyle kullanarak, dil becerilerinizde önemli ilerlemeler kaydedebilirsiniz.