İngilizcede Past Perfect (Geçmişte Mükemmel) zamanı, geçmişte gerçekleşmiş iki olay arasındaki sıralamayı belirtmek için kullanılır. Bu zaman dilimi, bir olayın diğerinden daha önce gerçekleştiğini gösterir ve genellikle anlatılan hikayede geçmişteki olaylar arasında bir bağlantı kurmak veya bir olayın arka planını vermek için kullanılır. Past Perfect, genellikle diğer geçmiş zaman yapılarıyla birlikte kullanılarak, olayların kronolojisini net bir şekilde ifade etmeye yardımcı olur.

Past Perfect Yapısı

Past Perfect tense, “had” yardımcı fiili ve ana fiilin üçüncü hali (past participle) ile oluşturulur. Yapı şu şekildedir:

 • Olumlu cümle: Subject + had + past participle
 • Örnek: I had finished my homework before the movie started. (Film başlamadan önce ödevimi bitirmiştim.)
 • Olumsuz cümle: Subject + had not + past participle
 • Örnek: She had not seen the movie before last night. (Dün geceye kadar filmi görmemişti.)
 • Soru cümlesi: Had + subject + past participle?
 • Örnek: Had you ever visited Paris before that trip? (O geziye kadar hiç Paris’i ziyaret etmiş miydin?)

Past Perfect Kullanımı

 1. Geçmişteki Olayların Sıralaması: Past Perfect, bir olayın başka bir olaydan daha önce gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Bu, özellikle hikayelerde veya geçmişteki olayları anlatırken önemlidir.
 • Örnek: The guests had left by the time we arrived at the party. (Partiye vardığımızda misafirler ayrılmıştı.)
 1. Geçmişte Tamamlanmış Eylemler: Bir eylemin geçmişteki belirli bir noktadan önce tamamlandığını göstermek için kullanılır.
 • Örnek: By the time the teacher arrived, the students had already started the test. (Öğretmen geldiğinde, öğrenciler testi zaten başlatmıştı.)
 1. Geçmişteki Durum veya Deneyimler: Bir kişinin geçmişte yaşadığı deneyimleri veya bir durumun varlığını ifade etmek için kullanılır.
 • Örnek: Before moving to London, he had lived in Paris for five years. (Londra’ya taşınmadan önce, beş yıl boyunca Paris’te yaşamıştı.)

Past Perfect’in Sık Yapılan Hataları ve İpuçları

 • Past Participle Formunu Kullanmak: Past Perfect tense kurarken, ana fiilin doğru past participle formunu kullanmaya dikkat edin. Düzenli fiiller “-ed” takısı alırken, düzensiz fiillerin üçüncü halleri özel olarak öğrenilmelidir.
 • “Had” Kullanımı: Past Perfect cümlelerinde “had” yardımcı fiilinin her zaman kullanılması gerektiğini unutmayın. “Had” olumsuz ve soru cümlelerinde de kullanılır.
 • Zaman İlişkilerini Belirtmek: Past Perfect kullanırken, olayların sıralamasını ve zaman ilişkilerini net bir şekilde belirten ifadeler kullanın. Örneğin, “before”, “by the time”, “after” gibi bağlaçlar ve zarflar, olayların kronolojisini açıklamada yardımcı olur.

Past Perfect, geçmişteki olaylar ve deneyimler hakkında konuşurken dilinizi zenginleştiren ve anlatımınıza derinlik katan önemli bir zaman dilimidir. Bu zamanı etkili bir şekilde kullanarak, hikayelerinizi daha anlamlı ve etkileyici bir şekilde aktarabilirsiniz. İşte Past Perfect zamanını kullanırken dikkate almanız gereken bazı ileri düzey ipuçları ve pratik yöntemleri:

İleri Düzey İpuçları

 1. Karmaşık Anlatımlar Oluşturmak: Past Perfect’i, anlatınıza karmaşıklık ve zenginlik katmak için kullanın. Örneğin, bir karakterin geçmişteki deneyimlerini ve bu deneyimlerin şu anki duruma nasıl yol açtığını detaylandırmak için Past Perfect kullanabilirsiniz.
 2. Anlatıda Gerilim Oluşturmak: Hikaye anlatımında, Past Perfect kullanarak, olayların önemli bir dönüm noktasından önceki durumunu belirterek okuyucunun veya dinleyicinin merakını artırabilir ve anlatıya gerilim katabilirsiniz.
 3. Zaman İlişkilerini Vurgulamak: Geçmişteki iki olay arasındaki zaman ilişkisini vurgulamak için Past Perfect kullanın. Bu, özellikle olayların sıralamasının önemli olduğu anlatılarda faydalıdır.

Pratik Yöntemleri

 1. Alıştırmalar Yapmak: Past Perfect ile ilgili alıştırmalar yaparak bu zaman diliminin kullanımını pekiştirin. Çeşitli dil öğrenme kaynaklarından ve kitaplardan alıştırmalar yaparak, bu yapıyı farklı bağlamlarda uygulama fırsatı bulun.
 2. Günlük Olayları Anlatmak: Günlük yaşamınızda karşılaştığınız olayları anlatırken Past Perfect kullanmayı deneyin. Bu, özellikle geçmişteki olayların şimdiki durum üzerindeki etkilerini ifade etmek için faydalıdır.
 3. Hikaye Yazmak: Kendi hikayelerinizi yazarak Past Perfect kullanımını pratik yapın. Karakterlerinizin geçmişte yaşadıkları deneyimleri ve bu deneyimlerin sonuçlarını anlatmak için bu zamanı kullanın.
 4. Geri Bildirim Almak: Yazılı veya sözlü olarak ürettiğiniz içeriklerde Past Perfect kullanımınız üzerine öğretmenlerinizden, dil partnerlerinizden veya anadili İngilizce olan kişilerden geri bildirim alın. Bu geri bildirimler, kullanımınızı geliştirmeniz için değerli içgörüler sağlar.

Past Perfect zamanının kullanımı, geçmişteki olayları ve deneyimleri anlatırken İngilizce’nizi daha zengin ve detaylı hale getirir. Bu zamanı etkili bir şekilde kullanarak, anlatılarınıza derinlik katmanın yanı sıra, dil becerilerinizde önemli bir gelişme kaydedebilirsiniz. Öğrenme sürecinizde Past Perfect üzerinde düzenli olarak pratik yaparak, İngilizce’de daha yüksek bir yetkinlik seviyesine ulaşabilirsiniz.