İngilizcede Present Perfect Continuous (Şimdiki Zamanda Mükemmel Sürekli) zamanı, geçmişte başlamış ve konuşma anına kadar devam eden, hatta devam ediyor olabilecek eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu zaman dilimi, eylemin sürekliliğine ve etkisinin şu ana kadar sürdüğüne vurgu yapar. Present Perfect Continuous, genellikle eylemin süresi üzerinde durulduğunda veya geçmişte başlayıp şu ana kadar olan sürecin önemli olduğu durumlarda tercih edilir.

Present Perfect Continuous Yapısı

Present Perfect Continuous, “have/has been” ve ana fiilin “-ing” eklenmiş hali ile kurulur. Yapı şu şekildedir:

 • Olumlu cümle: Subject + have/has been + verb-ing
 • Örnek: I have been studying English for three years. (Üç yıldır İngilizce çalışıyorum.)
 • Olumsuz cümle: Subject + have/has not been + verb-ing
 • Örnek: She has not been feeling well lately. (Son zamanlarda kendini iyi hissetmiyor.)
 • Soru cümlesi: Have/Has + subject + been + verb-ing?
 • Örnek: Have you been waiting long? (Uzun süredir bekliyor musun?)

Present Perfect Continuous Kullanımı

 1. Süreklilik ve Süre: Geçmişte başlayıp konuşma anına kadar devam eden ve devam ediyor olabilecek eylemleri, özellikle eylemin süresine odaklanarak ifade etmek için kullanılır.
 • Örnek: We have been working on this project for two months. (Bu projede iki aydır çalışıyoruz.)
 1. Geçmişten Şu Ana Etki: Eylemin geçmişte başlamış olmasının ve şu ana kadar bir etkisi veya sonucu olmasının vurgulanmak istendiği durumlar için kullanılır.
 • Örnek: It has been raining since morning, so the streets are wet. (Sabahdan beri yağmur yağıyor, bu yüzden sokaklar ıslak.)
 1. Son Dönemdeki Eylemler: Son dönemde gerçekleşen ve belki de devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır, özellikle bu eylemlerin sonuçları veya etkileri önemliyse.
 • Örnek: He has been acting strangely. (Garip davranıyor.)

Present Perfect Continuous’ın Sık Yapılan Hataları ve İpuçları

 • Doğru Fiil Formunu Kullanmak: Present Perfect Continuous tense kurarken, ana fiilin “-ing” eklenmiş halini kullanmaya dikkat edin.
 • “For” ve “Since” Kullanımı: “For” belirli bir süreyi ifade ederken (“for two hours”), “since” belirli bir başlangıç noktasını ifade eder (“since 2 PM”). Bu kelimeler, eylemin ne kadar süredir devam ettiğini açıkça belirtmek için kullanılır.
 • Süreklilik Vurgusu: Present Perfect Continuous kullanırken, eylemin sürekliliğine ve devam eden doğasına vurgu yapmayı unutmayın. Bu zaman dilimi, eylemin yalnızca gerçekleştiğini değil, aynı zamanda bir süreç olduğunu ve devam ettiğini ifade eder.

Present Perfect Continuous, İngilizce öğrenirken üzerinde durmanız gereken önemli zamanlardan biridir. Bu zamanı etkili bir şekilde kullanarak, konuşma ve yazılarınızda geçmişten gelen ve şu ana kadar süren eylemleri, süreçleri ve deneyimleri daha açık ve dinamik bir şekilde ifade edebilirsiniz. Öğrenme sürecinizde bu zaman dilimi üzerinde düzenli olarak pratik yaparak, İngilizce’de daha yüksek bir yetkinlik seviyesine ulaşabilirsiniz. Present Perfect Continuous, dil becerilerinizi zenginleştirmenin yanı sıra, konuşma ve yazılarınızda derinlik ve anlam katmanıza yardımcı olur. Bu zaman dilimini kullanarak, eylemlerin sürekliliğini ve devam eden etkilerini vurgulayabilir, dinleyicilerinize veya okuyucularınıza daha detaylı ve canlı anlatımlar sunabilirsiniz.

Uygulama ve İleri Seviye Pratikler

 1. Gerçek Hayat Pratikleri: Günlük konuşmalarınızda ve yazışmalarınızda Present Perfect Continuous zamanını bilinçli olarak kullanmaya çalışın. Bu, özellikle sürekli devam eden projeler, çalışmalar veya kişisel gelişim süreçleri hakkında konuşurken faydalı olacaktır.
 2. Deneyimlerinizi Paylaşın: Arkadaşlarınızla veya dil öğrenme gruplarınızla son zamanlarda başladığınız ve hala devam eden aktiviteler hakkında konuşun. Bu aktiviteleri ve onların üzerinizdeki etkilerini Present Perfect Continuous kullanarak anlatın.
 3. Yazma Alıştırmaları: Kendi deneyimlerinizden veya hayal gücünüzden yola çıkarak hikayeler veya günlük girişleri yazın. Bu yazılarınızda, karakterlerinizin veya kendinizin uzun süredir devam eden eylemlerini ve bu eylemlerin sonuçlarını Present Perfect Continuous ile ifade edin.
 4. Dil Bilgisi Alıştırmaları: Çevrimiçi kaynaklar, dil öğrenme kitapları ve uygulamalar üzerinden Present Perfect Continuous ile ilgili alıştırmalar yapın. Bu alıştırmalar, zamanın doğru kullanımını pekiştirmenize ve sık yapılan hatalardan kaçınmanıza yardımcı olur.
 5. Geri Bildirim Almak: Yazılı ve sözlü ifadelerinizde Present Perfect Continuous kullanımı üzerine öğretmenlerinizden, dil partnerlerinizden veya anadili İngilizce olan kişilerden geri bildirim alın. Bu geri bildirimler, dil kullanımınızı geliştirmeniz için değerli içgörüler sunar.

Present Perfect Continuous zamanının kullanımı, İngilizce konuşma ve yazma yeteneklerinizde önemli bir gelişme sağlamak için mükemmel bir araçtır. Bu zaman dilimi üzerinde düzenli olarak pratik yaparak, geçmişten gelen ve şu ana kadar süren eylemleri, süreçleri ve deneyimleri etkileyici bir şekilde ifade edebilirsiniz. Öğrenme yolculuğunuzda bu zaman dilimi üzerinde durarak, İngilizce’de daha akıcı ve etkili bir iletişimci olabilirsiniz.