İngilizcede Present Perfect (Şimdiki Zamanda Mükemmel), geçmişte başlayıp etkisi şu an devam eden eylemleri veya olayları ifade etmek için kullanılan bir zaman dilimidir. Bu zaman dilimi, tamamlanmış eylemleri, yaşanmış deneyimleri, değişimleri ve süreçleri belirtirken özellikle yararlıdır. Present Perfect, geçmişteki eylemlerin şu anki sonuçlarına odaklanır ve bu yüzden genellikle geçmiş zamanla (Simple Past) karşılaştırıldığında, belirli bir zaman belirtmeden kullanılır.

Present Perfect Yapısı

Present Perfect tense, “have/has” yardımcı fiili ve ana fiilin üçüncü hali (past participle) ile kurulur. Yapı şu şekildedir:

 • Olumlu cümle: Subject + have/has + past participle
 • Örnek: I have finished my homework. (Ödevimi bitirdim.)
 • Olumsuz cümle: Subject + have/has not + past participle
 • Örnek: She has not seen that movie. (O, o filmi görmedi.)
 • Soru cümlesi: Have/Has + subject + past participle?
 • Örnek: Have you ever been to Italy? (Hiç İtalya’ya gittin mi?)

Present Perfect Kullanımı

 1. Tamamlanmış Eylemler: Geçmişte bir noktada gerçekleşmiş ve şu anki durumu etkileyen eylemleri ifade etmek için kullanılır.
 • Örnek: They have moved to a new house. (Yeni bir eve taşındılar.)
 1. Yaşanmış Deneyimler: Hayatın herhangi bir noktasında yaşanmış deneyimleri ifade etmek için kullanılır, genellikle “ever” veya “never” ile birlikte.
 • Örnek: I have never eaten sushi. (Hiç sushi yemedim.)
 1. Değişimler ve Süreçler: Geçmişten şu ana kadar olan değişimleri veya süreçleri belirtir.
 • Örnek: The climate has changed significantly. (İklim önemli ölçüde değişti.)
 1. Süreklilik: Geçmişte başlayıp şu ana kadar devam eden durumlar veya eylemler için kullanılır, genellikle “for” veya “since” ile birlikte.
 • Örnek: We have known each other for ten years. (On yıldır birbirimizi tanıyoruz.)

Present Perfect’ın Sık Yapılan Hataları ve İpuçları

 • Past Participle Formunu Kullanmak: Present Perfect tense kurarken, ana fiilin doğru past participle formunu kullanmaya dikkat edin. Düzenli fiiller “-ed” takısı alırken, düzensiz fiillerin üçüncü halleri özel olarak öğrenilmelidir.
 • “Have/Has” Kullanımı: Tekil üçüncü şahıs özneler için “has”, diğer özneler için “have” kullanılır. Bu ayrım, Present Perfect’in doğru kurulması için önemlidir.
 • Zaman Zarfları: Present Perfect ile sıkça kullanılan zaman zarfları “already”, “yet”, “just”, “ever”, “never”, “for”, ve “since”dir. Bu zarflar, cümlenin anlamını belirginleştirir ve kullanımları, eylemin zaman çerçevesine dair ipuçları verir.

Present Perfect, İngilizce’de geçmişte gerçekleşmiş eylemlerin şu anki sonuçlarını ifade etmenin yanı sıra, kişinin yaşam deneyimleri hakkında konuşmanın temel yoludur. Bu zaman dilimini doğru bir şekilde kullanarak, konuşma ve yazılarınızda daha fazla derinlik ve anlam katmanız mümkündür.

Present Perfect’in etkili kullanımı, geçmişteki olayların şimdiki sonuçlarına ve deneyimlerinize nasıl bağlandığını göstermenin bir yolu olarak dil becerilerinizi zenginleştirir. İşte Present Perfect zamanını daha iyi anlamanıza ve kullanmanıza yardımcı olacak ileri düzey stratejiler ve pratik yöntemler:

İleri Düzey Stratejiler

 1. Zaman Zarfları ile Kullanımı: “Already”, “yet”, “just” gibi zaman zarfları ile Present Perfect kullanımını güçlendirin. Örneğin, “I have just finished my report” (Raporumu yeni bitirdim) cümlesi, eylemin yakın geçmişte tamamlandığını vurgular. Bu zarflar, konuşmalarınıza ve yazılarınıza daha fazla bağlam ve derinlik katar.
 2. “For” ve “Since” ile Süreklilik: Present Perfect ile “for” ve “since” kullanarak sürekliliği ifade edin. “For” belirli bir süreyi, “since” ise bir başlangıç noktasını belirtir. Örneğin, “I have lived here for five years” (Burada beş yıldır yaşıyorum) veya “I have known her since 2010” (Onu 2010’dan beri tanıyorum).
 3. “Ever” ve “Never” ile Deneyimleri İfade Etme: “Ever” (hiç) ve “never” (hiçbir zaman) kullanarak yaşam deneyimleri hakkında konuşun. Bu, özellikle İngilizce öğrenirken yaşanmış deneyimlerin ve yapılmamış eylemlerin tartışılmasında faydalıdır.

Pratik Yöntemleri

 1. Günlük Tutma: Günlük yaşamınızda veya geçmişteki önemli anlarda yaşadığınız deneyimleri anlatan bir günlük tutun. Bu deneyimleri Present Perfect kullanarak yazarak, bu zaman diliminin kullanımını pekiştirin.
 2. Deneyimleri Paylaşma: Arkadaşlarınızla veya dil öğrenme gruplarınızla geçmişte yaşadığınız deneyimleri paylaşın. Bu sohbetlerde Present Perfect kullanarak, çeşitli deneyimler ve olaylar hakkında konuşma pratiği yapın.
 3. Alıştırmalar ve Dil Oyunları: Present Perfect ile ilgili çevrimiçi alıştırmaları ve dil oyunlarını kullanın. Bu aktiviteler, eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur.
 4. Geri Bildirim Alın: Yazılı ve sözlü ifadelerinizde Present Perfect kullanımı üzerine öğretmenlerinizden veya dil değişim partnerlerinizden geri bildirim alın. Bu geri bildirimler, kullanımınızı iyileştirmek için değerli fırsatlar sunar.

Present Perfect zamanı, İngilizce öğrenirken üzerinde durulması gereken önemli bir yapıdır. Geçmişteki olayların ve deneyimlerin şimdiki sonuçlarına odaklanarak, konuşmalarınızı ve yazılarınızı daha anlamlı ve etkileyici hale getirebilirsiniz. Bu zaman dilimi üzerinde düzenli olarak pratik yaparak, İngilizce dil becerilerinizi önemli ölçüde geliştirebilir ve dil kullanımınızı zenginleştirebilirsiniz.

Present Perfect zamanının etkili kullanımı, İngilizce’de fluency ve doğruluk kazanmanın yanı sıra, dilin inceliklerini ve zenginliğini de keşfetmenize olanak tanır. Bu zaman dilimini daha da derinlemesine anlamak ve kullanmak için, işte birkaç ek strateji ve pratik yöntem:

Anlatımlarınızı Zenginleştirme

 • Geçmişteki Eylemlerin Şimdiki Etkilerini Vurgulayın: Present Perfect, geçmişteki eylemlerin şu andaki durum üzerindeki etkilerini vurgulamak için mükemmeldir. Bu bağlamı kullanarak, bir hikaye anlatırken veya bir durumu açıklarken, geçmiş eylemlerin şimdiki sonuçlarını detaylandırın.
 • Olumlu ve Olumsuz Deneyimleri Karşılaştırın: “Ever” ve “never” kelimelerini kullanarak, yaşadığınız olumlu ve olumsuz deneyimleri karşılaştırın. Bu, hem dil pratiği yapmanıza yardımcı olur hem de ifadelerinize çeşitlilik katar.

Dinleme ve Okuma Pratikleri

 • Otomatik Altyazıları Kullanın: İngilizce videoları izlerken otomatik altyazı özelliğini açın ve Present Perfect kullanımına dikkat edin. Videodaki diyalogları analiz ederek, bu zamanın doğal kullanımını gözlemleyin.
 • İngilizce Metinlerde Present Perfect Arayışı: İngilizce gazeteler, dergiler veya kitaplar okurken Present Perfect zamanının kullanıldığı cümleleri bulun ve işaretleyin. Bu cümlelerin kontekstini ve kullanım nedenlerini analiz edin.

Yazma Pratikleri

 • Yazma Alıştırmaları Yapın: Kendi başınıza, belirli bir konu hakkında kısa bir paragraf yazın ve Present Perfect zamanını bilinçli olarak kullanmaya çalışın. Örneğin, “The technological advancements that have changed our lives” (Hayatımızı değiştiren teknolojik ilerlemeler) gibi bir konu seçebilirsiniz.
 • Günlük Tutmak: Günlük tutarak, geçmişte yaşadığınız önemli olayları ve bu olayların şimdiki hayatınız üzerindeki etkilerini Present Perfect kullanarak yazın.

Konuşma Pratikleri

 • Dil Değişim Partnerleriyle Uygulama Yapın: Dil değişim partnerinizle, geçmişte yaşadığınız deneyimler ve bu deneyimlerin şimdiki hayatınızı nasıl etkilediği hakkında konuşun. Bu sohbetlerde Present Perfect zamanını aktif bir şekilde kullanmaya özen gösterin.
 • Geri Bildirim İsteyin: Konuşma veya yazma pratiklerinizden sonra, anadili İngilizce olan birinden veya dil öğretmeninizden geri bildirim alın. Bu geri bildirimler, kullanımınızı geliştirmeniz için değerli içgörüler sunacaktır.

Present Perfect zamanı, İngilizce öğrenirken üzerinde çalışılması gereken temel yapılar arasındadır. Geçmişte başlayıp tamamlanmış eylemlerin şimdiki üzerindeki etkilerini ifade edebilmek, dil becerilerinizde büyük bir gelişme sağlar ve iletişiminizi daha etkili hale getirir. Bu zaman dilimi üzerinde düzenli olarak pratik yaparak, İngilizce’de daha yüksek bir yetkinlik seviyesine ulaşabilirsiniz.