İngilizce’de sıklık zarfları, bir eylemin ne sıklıkla gerçekleştiğini ifade eder. Günlük konuşmalarda ve yazı dilinde sıkça kullanılan bu zarflar, eylemlerin ne kadar sık ya da nadir yapıldığını belirtmek için önemli bir rol oynar. Sıklık zarfları genellikle “Simple Present Tense” (Geniş Zaman) ile birlikte kullanılarak, günlük rutinler ve alışkanlıklar hakkında bilgi verir. İşte en yaygın kullanılan sıklık zarfları ve kullanımları:

Always (Her Zaman)

 • Anlamı: Her zaman, istisnasız olarak.
 • Örnek: She always wakes up early. (O her zaman erken kalkar.)

Usually (Genellikle)

 • Anlamı: Çoğu zaman, genellikle.
 • Örnek: I usually have coffee in the morning. (Genellikle sabahları kahve içerim.)

Often (Sık Sık)

 • Anlamı: Sık sık, sıklıkla.
 • Örnek: He often goes to the gym. (O sık sık spora gider.)

Sometimes (Bazen)

 • Anlamı: Bazen, ara sıra.
 • Örnek: Sometimes I read before bed. (Bazen yatmadan önce kitap okurum.)

Occasionally (Ara Sıra)

 • Anlamı: Ara sıra, bazen.
 • Örnek: We occasionally eat out. (Ara sıra dışarıda yemek yeriz.)

Seldom (Nadiren)

 • Anlamı: Nadiren, pek az.
 • Örnek: She seldom watches TV. (O nadiren televizyon izler.)

Rarely (Nadiren)

 • Anlamı: Nadiren, çok seyrek.
 • Örnek: He rarely complains about anything. (O nadiren herhangi bir şeyden şikayet eder.)

Never (Asla)

 • Anlamı: Hiçbir zaman, asla.
 • Örnek: I never skip breakfast. (Asla kahvaltıyı atlamam.)

Sıklık Zarflarının Kullanımı

Sıklık zarfları, genellikle ana fiilden önce yer alır. Ancak “to be” fiili ile kullanıldığında, sıklık zarfı fiilden sonra gelir. Ayrıca, sıklık zarfları soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde de kullanılabilir, bu durumda anlamı pekiştirir veya sorunun odağını belirler.

İpuçları

 • Always ve never gibi mutlak ifadeler, kesin ve değişmez alışkanlıkları belirtirken kullanılır. Bu zarflar, konuşmacının güçlü bir duruş sergilediği durumlarda tercih edilir.
 • Often, usually, sometimes ve occasionally gibi zarflar, eylemlerin sıklığını daha esnek bir şekilde ifade eder.
 • Seldom ve rarely, bir eylemin nadiren gerçekleştiğini vurgulamak için kullanılırken, bunların kullanımı olumsuz bir durumu ifade edebilir.

Sıklık zarflarını doğru kullanmak, İngilizce’de günlük alışkanlıklar, rutinler ve genel eğilimler hakkında daha doğru ve etkili bir şekilde konuşmanıza olanak tanır. Bu zarflar, öğrenme sürecinizde ve İngilizce dil becerilerinizi geliştirmede önemli bir araçtır.

Sıklık zarflarının kullanımı, dil becerilerinizi zenginleştirir ve ifadelerinizi daha doğal hale getirir. İşte sıklık zarflarıyla ilgili daha fazla bilgi ve ipucu:

Cümle İçindeki Konumları

Sıklık zarflarının yerleşimi, genellikle İngilizce cümle yapısına bağlıdır ve cümlenin anlamını netleştirmek için önemlidir.

 • Olumlu Cümlelerde: Sıklık zarfları, genellikle ana fiilden önce gelir.
 • Örnek: “She often visits her grandparents.”
 • “To be” Fiiliyle: “To be” fiili kullanıldığında sıklık zarfı, fiilden sonra gelir.
 • Örnek: “He is always happy.”
 • Yardımcı Fiille: Yardımcı fiil kullanıldığında (örneğin, “have”, “will”), sıklık zarfı yardımcı fiil ve ana fiil arasında yer alır.
 • Örnek: “I have rarely seen such a beautiful painting.”

Soru Cümlelerinde Kullanım

Sıklık zarfları, soru cümlelerinde de kullanılabilir ve genellikle sorunun başında yer alır. Bu, konuşmacının belirli bir eylemin sıklığını öğrenmek istediğini gösterir.

 • Örnek: “How often do you go to the gym?”

Olumsuz Cümlelerde Kullanım

Olumsuz cümlelerde sıklık zarfları, “not” kelimesinden sonra gelir ve eylemin ne kadar seyrek gerçekleştiğini vurgular.

 • Örnek: “He doesn’t usually eat breakfast.”

Sıklık Zarfları ve Sıklık İfadeleri

Sıklık zarflarının yanı sıra, sıklığı ifade etmek için kullanılan belirli ifadeler de vardır. Bu ifadeler, belirli bir zaman dilimi içinde bir eylemin kaç kez yapıldığını daha detaylı bir şekilde belirtir.

 • Once a week (Haftada bir kez), twice a month (Ayda iki kez), every other day (Gün aşırı) gibi ifadeler sıklıkla kullanılır.

İpuçları ve Öneriler

 • Sıklık zarflarını günlük konuşmalarınıza ve yazılarınıza dahil ederek, ifadelerinizi daha doğal ve anlamlı hale getirebilirsiniz.
 • Farklı sıklık zarflarıyla cümleler kurarak pratik yapmak, bu zarfların kullanımını pekiştirir.
 • Sıklık zarfları, günlük alışkanlıklarınızı, rutinlerinizi ve genel eğilimlerinizi ifade ederken dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Sıklık zarfları, İngilizce’de etkili bir şekilde iletişim kurmanın anahtar unsurlarından biridir. Bu zarflar, konuşma ve yazılarınızda eylemlerin ne sıklıkta gerçekleştiğini açıkça ifade etmenize olanak tanır, böylece daha net ve anlaşılır iletişim kurabilirsiniz.