Bağlaçlar (conjunctions), İngilizce dilbilgisinde önemli bir yere sahiptir ve cümleleri veya kelime gruplarını birbirine bağlamak için kullanılır. Bağlaçlar, cümleler arasında anlam bütünlüğü sağlar, fikirler arasında geçişler kurar ve metnin akıcılığını artırır. İngilizcede üç ana tür bağlaç vardır: koordinatif (coordinating), bağdaştırıcı (correlative) ve alt bağlaçlar (subordinating).

Koordinatif Bağlaçlar

İngilizcede Coordinating Bağlaçlar

Koordinatif bağlaçlar, eşit önemdeki iki veya daha fazla kelimeyi, kelime grubunu veya cümleyi birbirine bağlar. İngilizcede en yaygın kullanılan koordinatif bağlaçlar şunlardır: “for”, “and”, “nor”, “but”, “or”, “yet”, “so” (FANBOYS olarak kısaltılır).

 • Örnekler:
 • “She likes tea, and he likes coffee.” (O, çay sever, ve o, kahve sever.)
 • “I wanted to go to the concert, but I was too sick.” (Konsera gitmek istedim, ama çok hastaydım.)
 • For: “I will go to bed early, for I am very tired.”
 • Çok yorgunum, bu yüzden erken yatacağım.
 • And: “She bought apples and oranges from the market.”
 • Pazardan elma ve portakal aldı.
 • Nor: “He cannot sing nor dance.”
 • O ne şarkı söyleyebilir ne de dans edebilir.
 • But: “I wanted to go to the party, but I was too busy.”
 • Partiye gitmek istedim, ama çok meşguldüm.
 • Or: “Do you want tea or coffee?”
 • Çay mı kahve mi istersin?
 • Yet: “It was raining, yet we decided to go for a walk.”
 • Yağmur yağıyordu, yine de yürüyüşe çıkmaya karar verdik.
 • So: “He was hungry, so he made a sandwich.”
 • Açtı, bu yüzden bir sandviç yaptı.

Bağdaştırıcı Bağlaçlar

İngilizcede Correlative Bağlaçlar

Bağdaştırıcı bağlaçlar, genellikle çiftler halinde kullanılan ve birbiriyle ilişkili iki öğeyi bağlamak için kullanılan bağlaçlardır. Bu tür bağlaçlara örnekler: “either…or”, “neither…nor”, “not only…but also”, “both…and”.

 • Örnekler:
 • “You can either have tea or coffee.” (Ya çay ya da kahve alabilirsin.)
 • Both the book and the movie are excellent.” (Hem kitap hem de film mükemmeldir.)
 • Özür dilerim, düzeltilmiş çevirilerle yeniden veriyorum:
 • Either…or: “You can either have tea or coffee.”
 • Ya çay ya da kahve içebilirsin.
 • Neither…nor: “She is neither going to the cinema nor the restaurant.”
 • O, ne sinemaya ne de restorana gidecek.
 • Not only…but also: “He is not only intelligent but also very kind.”
 • O, sadece zeki değil, aynı zamanda çok da nazik.
 • Both…and: “She speaks both English and French fluently.”
 • Hem İngilizce’yi hem de Fransızca’yı akıcı şekilde konuşur.
 • Whether…or: “I can’t decide whether to buy a new car or a used one.”
 • Yeni bir araba mı yoksa ikinci el bir araba mı alacağıma karar veremiyorum.
 • As…as: “She is as smart as she is beautiful.”
 • O, güzelliği kadar akıllı.
 • Not so much…as: “I am not so much sad as disappointed.”
 • Üzgünden çok hayal kırıklığına uğramış durumdayım.

Alt Bağlaçlar

İngilizcede Subordinating Conjunctions

Alt bağlaçlar, bir cümleyi diğerine bağlayarak birinin diğerine bağlı olduğu (bağımlı olduğu) karmaşık cümle yapıları oluşturur. Bu tür bağlaçlara örnekler: “because”, “since”, “when”, “although”, “if”.

 • Örnekler:
 • “I’ll stay home if it rains.” (Eğer yağmur yağarsa evde kalacağım.)
 • Although it was raining, we went for a walk.” (Yağmur yağmasına rağmen, yürüyüşe çıktık.)
 • Because: “I took an umbrella because it was raining.”
 • Yağmur yağdığı için bir şemsiye aldım.
 • Although: “Although it was cold, we decided to go for a walk.”
 • Soğuk olmasına rağmen yürüyüşe çıkmaya karar verdik.
 • If: “If it rains, the picnic will be cancelled.”
 • Yağmur yağarsa, piknik iptal edilecek.
 • When: “When I arrived, everyone was waiting for me.”
 • Vardığımda herkes beni bekliyordu.
 • After: “After the movie ended, we went to a restaurant.”
 • Film bittikten sonra bir restorana gittik.
 • Before: “Before you leave, make sure to turn off the lights.”
 • Ayrılmadan önce ışıkları kapattığından emin ol.
 • Since: “Since we met, my life has changed for the better.”
 • Tanıştığımızdan beri hayatım daha iyiye gitti.

Bağlaçlarla İlgili İpuçları

İngilizcede Bağlaç Kullanımı İpuçları
 • Anlam Bütünlüğü: Bağlaç seçerken, bağlamak istediğiniz cümlelerin veya öğelerin anlamını ve ilişkisini dikkatlice düşünün.
 • Karmaşık Cümleler: Alt bağlaçlar kullanarak karmaşık cümleler oluşturun. Bu, yazınıza derinlik katar ve fikirlerinizi daha detaylı bir şekilde ifade etmenizi sağlar.
 • Çeşitlilik: Metninizi daha ilginç ve okunabilir hale getirmek için farklı türde bağlaçlar kullanın.

Bağlaçların doğru kullanımı, İngilizce dil becerilerinizin gelişiminde önemli bir adımdır. Bağlaçlar, fikirler arasında anlamlı bağlantılar kurmanıza ve düşüncelerinizi daha açık ve etkili bir şekilde ifade etmenize olanak tanır.

Bağlaçların etkili kullanımı, yazı ve konuşma dilinizde anlamın akıcılığını ve koheransını sağlar. İleri düzeyde bağlaç kullanımı ve pratiklerine dair bazı öneriler:

Cümle Başında Bağlaç Kullanımı

Geleneksel dilbilgisi kuralları genellikle cümle başında bağlaç kullanımını önermese de, özellikle anlatımı güçlendirme ve vurgu yapma amacıyla modern İngilizce’de bu yaygın bir pratiktir. Bu tür bir kullanım, özellikle yazılı anlatımda, bir önceki cümle veya paragrafla güçlü bir bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir.

 • Örnek: “But there was one problem: the car wouldn’t start.”

Zıtlık Bağlaçları ile Vurgu Yapma

ingilizcede zıtlık bağlaçları

Zıtlık gösteren bağlaçlar (örneğin, “but”, “although”, “however”) kullanarak, cümleler arasındaki kontrastı vurgulayabilir ve okuyucunun dikkatini çekebilirsiniz. Bu tür bağlaçlar, argümanınızı güçlendirir ve yazınıza dinamizm katar.

 • Örnek: “She was exhausted. However, she continued to work late into the night.”
 • But: “He is very wealthy but extremely unhappy.”
 • Çok zengin ama son derece mutsuz.
 • However: “The journey was difficult; however, the destination was worth every hardship.”
 • Yolculuk zordu; ancak, varış noktası her zorluğa değerdi.
 • Although: “Although he had little formal education, he became a successful entrepreneur.”
 • Az formal eğitim almış olmasına rağmen, başarılı bir girişimci oldu.
 • Despite: “Despite her fear of heights, she climbed the mountain.”
 • Yükseklik korkusuna rağmen, dağı tırmandı.
 • Yet: “She had all the evidence she needed, yet she decided to look further.”
 • Gerekli tüm kanıtlara sahipti, yine de daha fazlasını aramaya karar verdi.

Sebep-Sonuç İlişkileri Kurma

Sebep ve sonuç ilişkileri ifade eden bağlaçlar (“because”, “therefore”, “as a result”), argümanlarınızı mantıksal bir yapıda sunmanıza ve okuyucunun konuyu daha iyi anlamasına yardımcı olur.

 • Örnek: “It rained all day; therefore, the picnic was cancelled.”
 • Because: “She took an umbrella because it was raining.”
 • Yağmur yağdığı için bir şemsiye aldı.
 • Since: “Since he was not feeling well, he decided to stay home.”
 • Kendini iyi hissetmediği için evde kalmaya karar verdi.
 • Therefore: “He did not study for the exam; therefore, he did not pass.”
 • Sınava çalışmadı; bu yüzden geçemedi.
 • As a result: “She worked hard all year; as a result, she got a promotion.”
 • Tüm yıl boyunca çok çalıştı; sonuç olarak terfi etti.
 • So: “It was late, so they decided to call a taxi.”
 • Geçti, bu yüzden bir taksi çağırmaya karar verdiler.

Şartlı Durumlar İfade Etme

Şartlı durumları ifade eden bağlaçlar (“if”, “unless”, “even if”) kullanarak, belirli koşullar altında gerçekleşebilecek olayları veya durumları açıklayabilirsiniz. Bu yapılar, özellikle talimatlar, öneriler ve spekülatif durumlar için kullanışlıdır.

 • Örnek: “If you study hard, you will pass the exam.”
 • If: “If it rains tomorrow, we will cancel the picnic.”
 • Yarın yağmur yağarsa, pikniği iptal edeceğiz.
 • Unless: “Unless you study harder, you won’t pass the final exam.”
 • Daha çok çalışmazsan, final sınavını geçemeyeceksin.
 • Provided that: “You can join the trip provided that you get permission from your parents.”
 • Ebeveynlerinden izin alırsan geziye katılabilirsin.
 • In case: “Take an umbrella in case it rains.”
 • Yağmur yağarsa diye bir şemsiye al.
 • As long as: “You can borrow my car as long as you return it by tonight.”
 • Arabamı bu geceye kadar geri getirirsen ödünç alabilirsin.

Bağlaçlarla İlgili Sık Yapılan Hatalar

İngilizcede Bağlaçlar Kullanırken En Sık Yapılan Hatalar

Bağlaç kullanırken yaygın yapılan hatalardan kaçınmak önemlidir. Örneğin, “and” bağlacını fazla kullanmak, cümlelerin gereğinden uzun ve karmaşık hale gelmesine neden olabilir. Aynı şekilde, “but” ve “however” gibi zıtlık gösteren bağlaçların aşırı kullanımı, metnin akıcılığını bozabilir. Her bağlacın kullanım amacını ve etkisini anlamak, bu tür hatalardan kaçınmanıza yardımcı olur.

Pratik Yapın

Bağlaç kullanımını geliştirmenin en iyi yolu, bol bol pratik yapmaktır. Günlük yazılarınızda, hikayelerde veya akademik yazılarda farklı bağlaçları deneyerek kullanın. Okuduğunuz metinlerdeki bağlaç kullanımlarını inceleyin ve neden o bağlacın kullanıldığını düşünün.

Bağlaçlar, İngilizce dilinde anlam bütünlüğünü ve akıcılığını sağlama konusunda hayati bir role sahiptir. Etkili bir şekilde kullanıldığında, bağlaçlar yazı ve konuşmanızı daha zengin, anlaşılır ve ikna edici hale getirebilir.