İngilizce’de kıyaslama sıfatları (Comparatives), iki nesne veya kişiyi karşılaştırmak için kullanılır. Bu yapılar, bir özelliğin iki farklı nesne veya kişi arasındaki göreceli büyüklüğünü veya derecesini ifade etmek amacıyla kullanılır. Kıyaslama sıfatları, sıfatların veya zarfların sonuna “-er” ekinin eklenmesi veya “more” kelimesinin sıfatın/zarfın önüne getirilmesiyle oluşturulur. Bu, özellikle İngilizce konuşurken ve yazarken, nesnelerin, kişilerin veya durumların karşılaştırılması gerektiğinde önemlidir.

Tek Heceli Sıfatlar

Tek heceli sıfatlar ve bazı iki heceli sıfatlar, karşılaştırma yapılırken sonlarına “-er” ekinin eklenmesi ve ardından “than” kelimesinin kullanılmasıyla çekimlenir.

 • Örnekler:
 • Small – Smaller (Küçük – Daha küçük)
  • My house is smaller than yours. (Benim evim seninkinden daha küçük.)
 • Fast – Faster (Hızlı – Daha hızlı)
  • She runs faster than me. (O, benden daha hızlı koşar.)

İki veya Daha Fazla Heceli Sıfatlar

İki veya daha fazla heceli sıfatlar, genellikle “more” kelimesi kullanılarak karşılaştırma yapılır. “More” kelimesi sıfatın önüne getirilir ve “than” ile karşılaştırma tamamlanır.

 • Örnekler:
 • Beautiful – More beautiful (Güzel – Daha güzel)
  • This painting is more beautiful than that one. (Bu tablo, şu tablodan daha güzel.)
 • Interesting – More interesting (İlginç – Daha ilginç)
  • This book is more interesting than the movie. (Bu kitap, filminden daha ilginç.)

İstisnalar ve Özel Kurallar

Bazı sıfatlar kıyaslama yapılırken düzensiz çekimlenir ve bu istisnaları bilmek önemlidir.

 • Good – Better (İyi – Daha iyi)
 • This restaurant is better than the one we went to last week. (Bu restoran, geçen hafta gittiğimiz restorandan daha iyi.)
 • Bad – Worse (Kötü – Daha kötü)
 • The weather today is worse than yesterday. (Bugünün havası, dünkünden daha kötü.)

“Than” Kullanımı

Karşılaştırmalarda “than” kelimesi, iki nesne veya kişi arasındaki farkı belirtmek için kullanılır ve genellikle “-er” veya “more” ile oluşturulan karşılaştırma yapısının sonunda yer alır.

Karşılaştırma Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Karşılaştırma yaparken, karşılaştırılan nesnelerin veya kişilerin ortak bir özelliğe sahip olması gerekir.
 • “-er” ve “more” kullanımında tutarlılık önemlidir; aynı cümle içinde her iki yapıyı karıştırmaktan kaçının.
 • Düzensiz çekimlenen sıfatları ve özel kuralları hatırlamak, doğru ve akıcı İngilizce konuşmanın ve yazmanın anahtarlarındandır.

Kıyaslama sıfatları, günlük dilde sıkça kullanılan ve İngilizce’de fikirlerinizi açıkça ifade etmenizi sağlayan önemli yapı taşlarındandır. Bu yapıları öğrenmek ve doğru bir şekilde kullanmak, dil becerilerinizi geliştirecek ve daha etkili iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır. İşte kıyaslama sıfatlarıyla ilgili daha fazla bilgi ve kullanım önerisi:

Karşılaştırma Yaparken Sıklıkla Yapılan Hatalar

Karşılaştırmalı yapıları kullanırken yapılan bazı yaygın hatalardan kaçınmak, İngilizce’nizi daha doğru ve profesyonel hale getirecektir:

 • Çift Karşılaştırma: “More” ve “-er” ekini aynı sıfatla kullanmaktan kaçının. Bu, gramer açısından yanlıştır.
 • Yanlış: more smarter
 • Doğru: smarter
 • Düzensiz Sıfatları Unutmak: Düzensiz sıfatların (good – better, bad – worse) özel çekimlerini unutmamak önemlidir. Bu sıfatlar standart kurala uymazlar.

Pozitif Dereceli Karşılaştırmalar

Bazen, iki nesne veya kişi arasında doğrudan bir üstünlük belirtmek yerine, bir özelliğin her ikisinde de mevcut olduğunu ama birinde daha fazla olduğunu belirtmek isteyebilirsiniz. Bu durumda “as…as” yapısı kullanılır ve bu, pozitif dereceli bir karşılaştırmadır.

 • Örnek: He is as tall as his brother. (O, kardeşi kadar uzun.)

İlerletilmiş Karşılaştırmalar

Karşılaştırmalı yapılar, sadece iki nesne veya kişiyi değil, aynı zamanda bir grup içindeki değişiklikleri veya artışları ifade etmek için de kullanılabilir. “The more…, the more…” yapısı, bir durumun artışıyla diğer bir durumun da arttığını belirtmek için kullanılır.

 • Örnek: The more you study, the better you understand the material. (Daha fazla çalışırsan, materyali o kadar iyi anlarsın.)

Kıyaslama Sıfatları ile İlgili Pratik Yöntemler

 • Günlük Gözlemler: Çevrenizdeki nesneleri, insanları veya durumları karşılaştırmak için kıyaslama sıfatları kullanarak cümleler kurun. Bu, dil pratiğinizde doğal bir çeşitlilik oluşturacaktır.
 • Yazma Alıştırmaları: Karşılaştırmalı yapıları içeren kısa paragraflar veya hikayeler yazarak bu yapıların kullanımına daha fazla aşina olun.
 • Dil Oyunları: Arkadaşlarınızla veya dil öğrenme gruplarınızla kıyaslama sıfatlarını içeren dil oyunları oynayarak eğlenceli bir şekilde pratik yapın. Örneğin, birbirinize karşılaştırmalı cümleler kurarak bir hikaye oluşturabilirsiniz.

Kıyaslama sıfatları, İngilizce dil becerilerinizdeki incelikleri ve zenginliği artırmanın yanı sıra, karşılaştırmalı düşüncelerinizi açık ve etkili bir şekilde ifade etmenizi sağlar. Bu yapıların doğru kullanımı, hem yazılı hem de sözlü iletişimde fark yaratır ve dil bilginizin derinliğini gösterir.