İngilizce’de sıfatlar (adjectives) ve zarflar (adverbs), cümlelerde sıklıkla kullanılan ve anlamı zenginleştiren önemli dil ögeleridir. Sıfatlar, isimleri (kişiler, yerler, nesneler veya fikirler) tanımlarken kullanılır ve bu isimlerin özellikleri, durumları veya miktarları hakkında bilgi verir. Zarflar ise fiilleri, sıfatları veya diğer zarfları daha detaylı açıklar; bir eylemin, özelliğin veya başka bir zarfın nasıl, ne zaman, nerede ve ne derecede gerçekleştiğini belirtir.

Sıfatların Kullanımı

Sıfatlar, cümlenin öznesini daha spesifik hale getirmek için kullanılır. Genellikle isimden önce gelirler ve ismin rengini, boyutunu, miktarını, kalitesini veya diğer özelliklerini açıklarlar.

 • Renk: a blue car (mavi bir araba)
 • Boyut: a big house (büyük bir ev)
 • Kalite: an interesting book (ilginç bir kitap)
 • Yaş: an old tree (yaşlı bir ağaç)
 • Miktar: some water (biraz su)

Sıfatlar, isimlerle birlikte kullanıldıklarında, cümlenin daha açıklayıcı ve görsel olmasını sağlar.

Zarfların Kullanımı

Zarflar, fiillerin, sıfatların veya diğer zarfların “nasıl”, “ne zaman”, “nerede” ve “ne derecede” sorularına cevap verir. Genellikle fiilden sonra gelirler ama cümlenin başında veya sonunda da yer alabilirler.

 • Nasıl: He runs quickly. (O, hızlı koşar.)
 • Ne Zaman: She will leave tomorrow. (O, yarın ayrılacak.)
 • Nerede: They live here. (Onlar burada yaşar.)
 • Ne Derecede: It is very cold. (Çok soğuk.)

Bazı zarflar, “-ly” eki alarak sıfatlardan türetilir, ancak tüm zarflar bu kuralı takip etmez (örneğin, “hard”, “late”).

Sıfatlar ve Zarflar Arasındaki Farklar

Sıfatlar ve zarflar arasındaki temel fark, birinin isimleri diğerinin ise fiilleri, sıfatları veya zarfları tanımlamasıdır. Bu iki dil ögesinin doğru kullanımı, İngilizce’nin doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.

 • Sıfat: She is a careful driver. (O, dikkatli bir sürücü.)
 • Zarf: She drives carefully. (O, dikkatlice sürer.)

Sıfat ve Zarflarla İlgili İpuçları

 • Sıfatlar ve zarfların doğru kullanımını öğrenmek ve pratik yapmak için, okuduğunuz metinlerde bu ögeleri gözlemleyin ve kendi cümlelerinizi oluştururken bunları bilinçli kullanmaya çalışın.
 • Birçok yaygın sıfatın “-ly” eki alarak zarfa dönüştüğünü unutmayın, ancak her zaman bu kurala uymayan istisnalar olduğunu da hatırlayın.
 • Sıfat ve zarf kullanımı konusunda kafanıza takılan durumlar olursa, dil bilgisi kılavuzlarından veya çevrimiçi kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

Sıfatlar ve zarflar, İngilizce dilindeki anlam zenginliğinin ve ifade gücünün artırılmasında kritik öneme sahiptir. Bu dil ögelerinin doğru kullanımı, hem yazılı hem de sözlü İngilizce’de iletişiminizin daha etkili ve anlamlı hale gelmesini sağlar. Dil becerilerinizi geliştirmek ve iletişiminizi zenginleştirmek için bu iki önemli dil ögesi üzerine odaklanmanız faydalı olacaktır. İşte sıfat ve zarflarla ilgili ileri düzeyde bilgiler ve pratik yapmanıza yardımcı olacak öneriler:

Sıfat ve Zarfların Karşılaştırılması ve En Üst Derecede Kullanımı

Sıfatlar ve zarflar, karşılaştırmalı ve en üst dereceli formlarında da kullanılabilir. Bu yapılar, nesne veya kişiler arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri belirtmek, bir özelliği veya eylemi diğerleri arasında öne çıkarmak için kullanılır.

 • Karşılaştırma (Comparatives): İki şeyi karşılaştırırken, sıfatlar “-er” takısı alır veya “more” kelimesiyle kullanılır. Zarflar için de benzer kurallar geçerlidir.
 • Sıfat: “This book is more interesting than that one.”
 • Zarf: “She sings more beautifully than her sister.”
 • En Üst Derece (Superlatives): Bir grup içindeki en üst dereceyi belirtirken, sıfatlar “-est” takısı alır veya “most” kelimesiyle kullanılır. Zarflar için de benzer kurallar geçerlidir.
 • Sıfat: “He is the tallest in his class.”
 • Zarf: “She speaks the most fluently of all.”

Düzensiz Sıfat ve Zarf Çekimleri

Bazı sıfatlar ve zarflar düzensiz çekimlere sahiptir ve bu da karşılaştırmalı veya en üst dereceli formlarda standart kuralları takip etmezler. Örneğin, “good” sıfatının karşılaştırma formu “better”, en üst derece formu “best”tir.

 • Örnek: “This is the best day of my life.”

Sıfat ve Zarf Kullanımında Sık Yapılan Hatalar

 • Sıfat yerine yanlışlıkla zarf kullanımı: Özellikle “-ly” ile biten zarfların sıfat olarak yanlış kullanımı yaygındır. Örneğin, “She feels badly” yerine doğru ifade “She feels bad” olmalıdır, çünkü “feel” bir duyu fiilidir ve nasıl hissedildiğini açıklamak için sıfat gerektirir.
 • Zarf yerine sıfat kullanımı: Bir eylemi tanımlarken sıfat kullanmak yerine, eylemin nasıl yapıldığını belirtmek için zarf kullanılmalıdır.
 • Yanlış: “He runs quick.”
 • Doğru: “He runs quickly.”

Pratik İçin Öneriler

 • Günlük Gözlemler: Günlük yaşamınızdaki gözlemleri, sıfat ve zarflar kullanarak açıklayıcı cümlelerle ifade edin. Bu, kelime dağarcığınızı genişletir ve dil kullanımınızı doğallaştırır.
 • Yazma Alıştırmaları: Karşılaştırmalı ve en üst dereceli sıfat ve zarfları içeren kısa paragraflar yazarak pratik yapın. Bu, bu yapıların kullanımını pekiştirmenize yardımcı olur.
 • Dil Oyunları ve Uygulamalar: Online dil öğrenme uygulamalarını ve oyunlarını kullanarak sıfat ve zarf bilginizi test edin ve geliştirin. Bu tür araçlar, öğrenmeyi eğlenceli ve etkili kılar.

Sıfatlar ve zarflar, İngilizce dilindeki anlatımınızı zenginleştiren ve ifadelerinizi daha doğru ve etkili bir şekilde aktarmanıza olanak tanıyan önemli dil yapılarıdır. İletişiminizi güçlendirmek ve dil becerilerinizi ilerletmek için bu yapıların üzerinde çalışmak faydalıdır. İşte bu amaçla kullanabileceğiniz bazı ek öneriler:

Okuma ve Dinleme Pratiği

 • Çeşitli İçeriklerle Pratik Yapın: Kitaplar, gazeteler, dergiler, podcast’ler ve filmler aracılığıyla İngilizce içerik tüketin. Sıfat ve zarfların kullanıldığı bağlamları gözlemleyin. Bu, hem kelime dağarcığınızı genişletecek hem de bu kelimelerin doğal kullanımına aşina olmanızı sağlayacaktır.
 • İçerik Üzerinde Analiz Yapın: Karşılaştığınız sıfat ve zarfları not alın ve cümle içindeki kullanımlarını inceleyin. Bu, özellikle karşılaştırmalı ve en üst dereceli formların doğru kullanımını anlamanıza yardımcı olur.

İletişim Becerilerinizi Geliştirin

 • Günlük Konuşmalarınızda Kullanın: Günlük konuşmalarınızda sıfat ve zarfları bilinçli olarak kullanmaya çalışın.
 • Arkadaşlarınızla veya Dil Öğrenme Gruplarıyla Etkileşimde Bulunun
 • Dil Değişim Partnerleri Bulun: Farklı dil seviyelerindeki bireylerle iletişim kurarak sıfat ve zarf kullanımınızı geliştirin. Bu, farklı kullanım şekillerini öğrenmenize ve kendi ifadelerinizi doğrulatmanıza olanak tanır.
 • Dil Oyunları Oynayın: Sıfatlar ve zarflarla ilgili dil oyunları oynamak, öğrenmeyi eğlenceli hale getirebilir. Örneğin, birbirinize sıfat ve zarflar kullanarak bir şeyler tarif etme oyunları oynayabilirsiniz.
 • Günlük Tutun
 • Kişisel Deneyimlerinizi Yazın: Günlük yaşamınızdaki olayları, hislerinizi ve düşüncelerinizi İngilizce olarak yazarak sıfat ve zarf kullanımınızı pekiştirin. Bu, yazma becerilerinizi geliştirmenin yanı sıra, kelime dağarcığınızı da zenginleştirecektir.
 • Geribildirim Alın ve Değerlendirin
 • Öğretmenlerden veya Yerli Konuşmacılardan Geribildirim Alın: Yazdıklarınızı veya konuşmalarınızı bir İngilizce öğretmeniyle ya da anadili İngilizce olan biriyle paylaşarak geribildirim alın. Bu, hatalarınızı düzeltmenize ve daha doğru kullanımları öğrenmenize yardımcı olur.
 • Teknolojiden Yararlanın
 • Dil Öğrenme Uygulamaları ve Online Kaynaklar: Duolingo, Babbel, Rosetta Stone gibi dil öğrenme uygulamaları veya Grammarly, Hemingway App gibi yazım kontrol araçlarından yararlanarak sıfat ve zarf kullanımınızı geliştirin. Bu araçlar, dil öğrenim sürecinizi destekleyecek ve gelişiminizi hızlandıracaktır.
 • Sıfat ve zarflar, İngilizce’de anlatımınızı zenginleştiren ve dil becerilerinizi çeşitlendiren önemli dil ögeleridir. Bu yapıları etkili bir şekilde kullanmak, hem yazılı hem de sözlü iletişiminizi güçlendirecek ve anadili İngilizce olanlarla daha akıcı bir şekilde iletişim kurmanızı sağlayacaktır. Öğrenme yolculuğunuzda sürekli pratik yapmak ve ger