ingilizcede sıfat cümlelerinin yapısı ve işlevler

İngilizcede sıfat cümleleri (adjective phrases), bir ismi veya zamiri tanımlayan, açıklayan ya da niteliklerini belirten cümle yapılarıdır. Bu yapılar, genellikle bir sıfat (adjective) ve onu takip eden tanımlayıcılar, edat tamlamaları (prepositional phrases) veya zarf cümleleri (adverb clauses) gibi ek unsurlardan oluşur. Sıfat cümleleri, cümle içindeki nesnelerin, kişilerin, yerlerin veya durumların özelliklerini ve niteliklerini ifade ederek, iletişime zenginlik ve derinlik katar.

Sıfat Cümlelerinin Yapısı

Sıfat cümleleri, temelde aşağıdaki unsurları içerebilir:

 • Ana Sıfat (Main Adjective): Cümlenin temel niteliğini ifade eder.
 • “The book that I read was fascinating.”
 • Okuduğum kitap büyüleyiciydi.
 • “People who exercise regularly are generally healthier.”
 • Düzenli egzersiz yapan insanlar genellikle daha sağlıklıdır.
 • “A movie which is based on a true story often attracts more viewers.”
 • Gerçek bir hikayeye dayanan bir film genellikle daha fazla izleyici çeker.
 • “The artist whose work was displayed won several awards.”
 • Eserleri sergilenen sanatçı birkaç ödül kazandı.
 • “The car that we bought last year is already having problems.”
 • Geçen yıl aldığımız araba zaten sorunlar çıkarıyor.
 • Tanımlayıcılar (Modifiers): Ana sıfatı daha da açıklayan, güçlendiren veya kısıtlayan kelimeler veya kelime gruplarıdır.
 • Edat Tamlamaları: Sıfatı takip eden ve ek bilgi veren edatlı ifadelerdir.
 • Sıfat cümlelerinde edatlarla kullanılan tamlamalar, cümle içindeki nesne veya öznelerle ilgili ek bilgiler verir. İşte beş örnek:
 • “The man with whom I spoke was very kind.”
 • Konuştuğum adam çok nazikti.
 • “The book on which the movie is based is my favorite.”
 • Filmin dayandığı kitap benim favorim.
 • “She’s the scientist in whose research we’re investing.”
 • Araştırmasına yatırım yaptığımız bilim insanı odur.
 • “That’s the house in which she grew up.”
 • Büyüdüğü ev o.
 • “The teacher to whom you need to submit your assignment is on leave.”
 • Ödevinizi teslim etmeniz gereken öğretmen izinde.

Sıfat Cümlelerinin İşlevleri

ingilizcede sıfat cümlelerinin işlevleri

Sıfat cümleleri, İngilizce cümlelerde çeşitli işlevlere sahiptir:

 • Nitelik Belirtme: Bir nesnenin, kişinin veya durumun özelliklerini ve niteliklerini tanımlar.
 • “The house with the red door looks beautiful.” (Kırmızı kapılı ev güzel görünüyor.)
 • “The car that is parked outside is mine.”
 • Dışarıda park edilen araba benimki.
 • “A person who speaks many languages is called a polyglot.”
 • Birçok dil konuşan kişiye poliglot denir.
 • “The book which you recommended is out of stock.”
 • Tavsiye ettiğin kitap stoklarda yok.
 • “The movie that we watched last night was really interesting.”
 • Dün gece izlediğimiz film gerçekten ilginçti.
 • “The artist whose paintings were exhibited has become very famous.”
 • Resimleri sergilenen sanatçı çok ünlü oldu.
 • Karşılaştırma Yapma: İki veya daha fazla nesne veya kişi arasında karşılaştırma yapar.
 • “She is more intelligent than her brother.” (O, erkek kardeşinden daha zekidir.)
 • “He prefers the coffee that is less bitter.”
 • Daha az acı olan kahveyi tercih eder.
 • “I want to buy the car that is more fuel-efficient.”
 • Daha yakıt tasarruflu olan arabayı almak istiyorum.
 • “She chose the dress that was cheaper than the others.”
 • Diğerlerinden daha ucuz olan elbiseyi seçti.
 • “We visited the city that is older than any other in the country.”
 • Ülkedeki diğer herhangi birinden daha eski olan şehri ziyaret ettik.
 • “He admires people who are more patient than he is.”
 • Kendisinden daha sabırlı olan insanları takdir eder.
 • Miktar veya Derece Belirtme: Bir özelliğin miktarını veya derecesini ifade eder.
 • “She bought the house that has the most rooms.”
 • En fazla odaya sahip olan evi satın aldı.
 • “He chose the option that requires the least effort.”
 • En az çaba gerektiren seçeneği tercih etti.
 • “They attended the class that has the smallest number of students.”
 • Öğrenci sayısı en az olan sınıfa katıldılar.
 • “I read the book that contains the most pages.”
 • En çok sayfaya sahip olan kitabı okudum.
 • “She is looking for the apartment that offers the most space for the lowest price.”
 • En düşük fiyata en fazla alanı sunan daireyi arıyor.
 • “The water was extremely cold.” (Su son derece soğuktu.)

Sıfat Cümlelerinin Özellikleri

 • Çeşitlilik: Sıfat cümleleri, çok çeşitli sıfatlar ve tanımlayıcılar kullanılarak oluşturulabilir, bu da anlatıma büyük bir esneklik ve çeşitlilik kazandırır.
 • Konum: Sıfat cümleleri, genellikle isimden hemen önce gelir, ancak bazen isimden sonra da yer alabilir, özellikle de edat tamlamaları veya cümlecikler kullanıldığında.
 • Görev: Sıfat cümleleri, cümle içinde özne, nesne veya tamamlayıcı gibi çeşitli görevler üstlenebilir.

Sıfat Cümleleriyle İlgili İpuçları

 • Anlamı Zenginleştirin: Yazınızda veya konuşmanızda çeşitli sıfat cümleleri kullanarak anlamı zenginleştirin. Bu, mesajınızın daha çekici ve anlaşılır olmasını sağlar.
 • Dengeli Kullanım: Sıfatların ve tanımlayıcıların aşırı kullanımı cümleyi karmaşıklaştırabilir. Netlik ve akıcılık için dengeli bir kullanım önemlidir.
 • Edat Tamlamalarını Kullanın: Sıfatları edat tamlamalarıyla birleştirerek açıklamalarınıza derinlik katın. Bu, daha detaylı ve zengin tanımlamalar yapmanızı sağlar.

Sıfat cümleleri, İngilizce dilinde ifade gücünüzü artırmanın ve iletişiminizin zenginliğini ve etkileyiciliğini önemli ölçüde artırmanın anahtarlarından biridir. Bu yapıları etkili bir şekilde kullanarak, yazılı ve sözlü iletişiminizde detayları daha iyi aktarabilir ve dinleyici veya okuyucunun ilgisini çekebilirsiniz. İşte sıfat cümlelerini daha etkili kullanmanıza yardımcı olacak ek ipuçları:

Bağlamı Dikkate Alın

sıfat cümleleri kullanırken bağlamın önemi

Sıfat cümlelerini kullanırken, bağlamın önemini unutmayın. Bir sıfatın veya sıfat cümlesinin anlamı, konuşma veya yazının genel bağlamına bağlı olarak değişebilir. Okuyucu veya dinleyiciye açık ve anlaşılır olması için, sıfat seçimlerinizi ve yapılarınızı dikkatlice düşünün.

Sıfatların Konumunu Değiştirerek Oynayın

Sıfatlar genellikle isimden önce gelir, ancak bazı durumlarda isimden sonra da kullanılabilirler, özellikle sıfat cümlecikleri (adjective clauses) oluştururken. Farklı konumlandırmaları deneyerek cümlenizin ritmini ve tonunu değiştirebilirsiniz:

 • “A man, tired and hungry, walked into the room.” (Yorgun ve aç bir adam odaya girdi.)

Karşılaştırma ve Derecelendirme Yapın

Sıfatlar, karşılaştırma yapmak ve derecelendirmek için mükemmeldir. Karşılaştırma (comparative) ve en üst derece (superlative) formlarını kullanarak nesnelerin, kişilerin veya durumların birbirleriyle nasıl ilişkilendiğini açıklayabilirsiniz:

 • Comparative: “She is smarter than her sister.” (O, kız kardeşinden daha zekidir.)
 • “This book is more interesting than the one I read last week.”
 • Bu kitap, geçen hafta okuduğum kitaptan daha ilginç.
 • “He is taller than his brother.”
 • O, kardeşinden daha uzun.
 • “Our house is bigger than theirs.”
 • Evimiz, onlarınkinden daha büyük.
 • “She runs faster than anyone else in the team.”
 • Takımdaki herkesten daha hızlı koşar.
 • “This exam was easier than the previous one.”
 • Bu sınav, öncekinden daha kolaydı.
 • Superlative: “He is the tallest in the class.” (O, sınıftaki en uzundur.)
 • “Mount Everest is the highest mountain in the world.”
 • Everest Dağı, dünyanın en yüksek dağıdır.
 • “She is the smartest student in our class.”
 • O, sınıfımızın en zeki öğrencisidir.
 • “This is the most beautiful painting I have ever seen.”
 • Bu, şimdiye kadar gördüğüm en güzel tablodur.
 • “He is the fastest runner in the competition.”
 • O, yarışmadaki en hızlı koşucudur.
 • “This winter was the coldest winter on record.”
 • Bu kış, kayıtlara geçen en soğuk kıştı.

Görsellik ve Duyusal Detay Ekleme

Sıfat cümlelerini, okuyucu veya dinleyicinin zihninde canlı görüntüler oluşturacak şekilde kullanın. Görsel ve duyusal detaylar ekleyerek anlatınıza renk katın:

 • “The fragrant aroma of fresh coffee filled the room.” (Odayı taze kahvenin hoş kokusu doldurdu.)

Dilbilgisine Dikkat Edin

Sıfatların doğru dilbilgisini kullanmak, anlamın net bir şekilde iletilmesi için önemlidir. Özellikle sıfat cümlelerinde edatlar ve bağlaçlar gibi diğer dilbilgisi ögelerinin doğru kullanımına dikkat edin. Yanlış dilbilgisi kullanımı, anlamın bozulmasına veya yanlış anlaşılmasına neden olabilir.

Pratik Yapın ve Geribildirim Alın

Sıfat cümlelerini etkili bir şekilde kullanma becerinizi geliştirmek için bolca pratik yapın. Yazılarınızı başkalarıyla paylaşarak geribildirim alın ve dilbilgisi kontrol araçlarından yararlanın. Geribildirim, yazınızı iyileştirmenin ve sıfat kullanımınızı daha etkili hale getirmenin önemli bir yoludur.

Sıfat cümleleri, İngilizcede zengin ve etkileyici iletişim kurmanın anahtarlarından biridir. Bu yapıları etkili bir şekilde kullanarak, anlatımınızı daha canlı, açıklayıcı ve ikna edici hale getirebilirsiniz.