İngilizcede işaret sıfatları (demonstrative adjectives) ve zamirleri (demonstrative pronouns), konuşmacının nesnelerin veya kişilerin konumuna, uzaklık veya yakınlık derecesine göre atıfta bulunmasına olanak tanır. Bu dil ögeleri, iletişimde belirli nesne veya kişileri tanımlamak için oldukça önemlidir. İşaret sıfatları, belirtilen ismin özelliğini belirtirken, işaret zamirleri nesne veya kişilerin yerini alır.

İşaret Sıfatları (Demonstrative Adjectives)

İşaret sıfatları, bir isimden önce gelir ve hangi nesneden ya da kişiden bahsedildiğini belirtir. İngilizcede dört ana işaret sıfatı vardır:

 1. This (bu): Tekil ve yakın olan nesneler için kullanılır.
 • Örnek: This book is interesting. (Bu kitap ilginç.)
 1. That (şu/o): Tekil ve uzak olan nesneler için kullanılır.
 • Örnek: That car is fast. (O araba hızlı.)
 1. These (bu): Çoğul ve yakın olan nesneler için kullanılır.
 • Örnek: These apples are fresh. (Bu elmalar taze.)
 1. Those (şu/o): Çoğul ve uzak olan nesneler için kullanılır.
 • Örnek: Those houses are old. (O evler eski.)

İşaret Zamirleri (Demonstrative Pronouns)

İşaret zamirleri, isimlerin yerini alır ve bir cümlede nesne veya kişileri doğrudan göstermek için kullanılır. İşaret zamirleri olarak da “this”, “that”, “these” ve “those” kullanılır, ancak bu kullanımda isimden sonra gelmezler, tek başlarına kullanılırlar.

 1. This: Yakın ve tekil bir nesneyi veya kişiyi işaret eder.
 • Örnek: This is my favorite song. (Bu, benim en sevdiğim şarkı.)
 1. That: Uzak ve tekil bir nesneyi veya kişiyi işaret eder.
 • Örnek: That was a great movie. (O harika bir filmdi.)
 1. These: Yakın ve çoğul nesneleri veya kişileri işaret eder.
 • Örnek: These are my friends. (Bunlar benim arkadaşlarım.)
 1. Those: Uzak ve çoğul nesneleri veya kişileri işaret eder.
 • Örnek: Those were the days. (O günlerdi.)

İşaret Sıfatları ve Zamirleri Arasındaki Fark

İşaret sıfatları ve zamirleri arasındaki temel fark, işaret sıfatlarının bir isimle birlikte kullanılması (örn. this book), işaret zamirlerinin ise isim olmadan kullanılmasıdır (örn. this). Bu ayrım, cümledeki kullanım bağlamına göre dilin doğruluğunu ve anlaşılırlığını artırır.

İpuçları ve Notlar

 • İşaret sıfatları ve zamirleri kullanırken, konuşma veya yazı bağlamında nesne veya kişilerin konumuna dikkat edin.
 • İşaret zamirleri kullanırken, bahsedilen nesne veya kişinin cümle veya konuşma bağlamından açıkça anlaşılabilir olduğundan emin olun.

İşaret sıfatları ve zamirleri, İngilizce’de net ve etkili iletişim için kritik öneme sahip dil ögeleridir. Bu yapıların doğru kullanımı, konuşma ve yazınızda belirli nesne veya kişilere açıkça atıfta bulunmanızı sağlar, böylece iletişiminiz daha anlaşılır ve doğrudan olur. İletişimde bu ögeleri etkili bir şekilde kullanabilmek için, işaret sıfatları ve zamirlerinin kullanımına dair bazı ek öneriler:

Bağlamın Önemi

 • Bağlamı Belirginleştirin: İşaret zamirleri kullanırken, özellikle sözlü iletişimde, atıfta bulunduğunuz nesne veya kişinin dinleyici veya okuyucu tarafından kolayca anlaşılabilmesi için bağlamı net bir şekilde belirginleştirin. Örneğin, “Bu çok güzel” demeden önce, “bu”nun neyi ifade ettiğini açıklayın.

Gösterim Yoluyla Açıklama

 • Göstererek Açıklayın: Özellikle sözlü iletişimde, “this”, “these”, “that”, “those” gibi işaret zamirlerini kullanırken, el hareketleri veya gösterim yoluyla hangi nesne veya kişilere atıfta bulunduğunuzu açıklayabilirsiniz. Bu, iletişiminizin daha net olmasını sağlar.

Karşılaştırmalar ve Açıklamalar

 • Karşılaştırmalar Yapın: İki veya daha fazla nesne veya kişi arasında karşılaştırma yaparken, “this/these” ve “that/those” kullanarak yakınlık ve uzaklık farklarını vurgulayın. Bu, dinleyicinin veya okuyucunun zihin haritasında açık bir ayrım yapmasına yardımcı olur.

Yazılı İletişimde Dikkatli Olun

 • Yazılı İletişimde Netlik: Yazılı metinlerde, işaret zamirlerinin referansını netleştirmek için ek açıklamalar yapın. Özellikle uzun paragraflar veya karmaşık metinlerde, “this”, “that”, “these” ve “those” kelimelerinin neyi işaret ettiğinden emin olun.

Dilbilgisi Alıştırmaları

 • Dilbilgisi Pratiği Yapın: İşaret sıfatları ve zamirlerinin doğru kullanımını pekiştirmek için çeşitli dilbilgisi alıştırmaları yapın. Bu, bu dil ögelerinin kullanımındaki hataları azaltmanıza ve İngilizce dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Gerçek Hayat Uygulamaları

 • Günlük Yaşamda Kullanın: Günlük yaşamınızda, özellikle yabancı dil olarak İngilizce pratik yaparken, işaret sıfatları ve zamirlerini bilinçli olarak kullanmaya çalışın. Alışveriş yaparken, yön tarif ederken veya nesneleri tanımlarken bu yapıları kullanın.

İşaret sıfatları ve zamirleri, İngilizce öğrenimindeki temel konulardan biridir ve etkili iletişim için vazgeçilmezdir. Bu yapıları kullanarak, hem konuşma hem de yazma becerilerinizi geliştirebilir, iletişiminizi daha anlamlı ve açık hale getirebilirsiniz. Dil öğrenim sürecinizde bu ögeler üzerinde düzenli pratik yapmak, dil yetkinliğinizin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.