İngilizcede isim fiil dönüşümler; gerund ve infinitive kullanımı

İngilizcede, isim-fiil dönüşümleri, fiillerin isim olarak kullanılmasını sağlayan yapıları ifade eder. Bu dönüşümler, genellikle “gerund” (fiilin -ing hali) ve “infinitive” (to + fiil temel hali) şeklinde gerçekleşir. Her iki yapı da, fiillerin isim gibi davranmasını sağlayarak cümle içinde çeşitli işlevler üstlenmesine olanak tanır. Bu yapıların kullanımı, İngilizce’de oldukça yaygındır ve dilin esnekliğini artırır.

Gerund (-ing Hali)

Gerund, fiilin “-ing” takısı alarak isim olarak kullanılmasıdır. Genellikle özne, nesne, veya bir prepozisyonun nesnesi olarak cümlede yer alabilir.

 • Özne olarak kullanımı: “Swimming is fun.” (Yüzmek eğlencelidir.)
 • “Swimming is my favorite hobby.”
 • Yüzmek benim en sevdiğim hobidir.
 • “Reading helps you to improve your vocabulary.”
 • Okumak kelime dağarcığınızı geliştirmenize yardımcı olur.
 • “Cooking can be a fun activity.”
 • Yemek yapmak eğlenceli bir aktivite olabilir.
 • “Jogging every morning keeps you healthy.”
 • Her sabah koşmak sizi sağlıklı tutar.
 • “Traveling has broadened his perspective.”
 • Seyahat etmek onun bakış açısını genişletti.
 • “Learning a new language is challenging.”
 • Yeni bir dil öğrenmek zorlayıcıdır.
 • Nesne olarak kullanımı: “I enjoy reading.” (Okumaktan keyif alırım.)
 • “She enjoys reading novels.”
 • Roman okumaktan hoşlanır.
 • “He hates getting up early.”
 • Erken kalkmaktan hoşlanmaz.
 • “I prefer jogging to walking.”
 • Yürümekten ziyade koşmayı tercih ederim.
 • “They discussed moving to a new city.”
 • Yeni bir şehre taşınmayı düşündüler.
 • “We finished painting the house.”
 • Evi boyamayı tamamladık.
 • “She mentioned visiting Paris next year.”
 • Gelecek yıl Paris’i ziyaret etmeyi düşündüğünü belirtti.
 • Prepozisyonun nesnesi olarak kullanımı: “She is good at drawing.” (O, çizim yapmada iyidir.)
 • “She is good at swimming.”
 • Yüzmekte iyi.
 • “He is interested in learning Spanish.”
 • İspanyolca öğrenmeye ilgili.
 • “They talked about traveling to Japan.”
 • Japonya’ya seyahat etmekten bahsettiler.
 • “She insisted on paying for the meal.”
 • Yemeği ödemekte ısrar etti.
 • “We are looking forward to visiting you.”
 • Sizi ziyaret etmeyi dört gözle bekliyoruz.
 • “He apologized for being late.”
 • Geç kalmak için özür diledi.

Infinitive (To + Fiil Temel Hali)

ingilizcede infinitive to+fiil kullanımı

Infinitive, “to” edatı ile birlikte fiilin temel halinin kullanılmasıdır. Amaç, sebep, veya bir fiilden sonra gelen nesne olarak cümlede yer alabilir.

 • Amaç belirtmek için kullanımı: “I went to the store to buy milk.” (Süt almak için mağazaya gittim.)
 • Sebep belirtmek için kullanımı: “To see is to believe.” (Görmek inanmaktır.)
 • Fiilden sonra nesne olarak kullanımı: “I want to leave.” (Gitmek istiyorum.)

Gerund ve Infinitive Arasındaki Farklar

 • Kullanım Amaçları: Gerund genellikle bir eylemin gerçekleştirildiği faaliyeti ifade ederken, infinitive genellikle bir amacı, niyeti veya potansiyel bir eylemi ifade eder.
 • Cümlenin Yapısı: Bazı fiiller yalnızca gerund ile, bazıları yalnızca infinitive ile, bazıları ise her iki yapı ile kullanılabilir. Bu durum, fiilin kendisine ve cümledeki kullanım amacına bağlıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

gerund ve infinitive kullanırken dikkat edilmesi gerekenler
 • Özel Fiiller: Bazı fiiller, ardından yalnızca gerund veya infinitive alır. Örneğin, “enjoy” fiili ardından gerund alırken (“I enjoy playing tennis.”), “decide” fiili ardından infinitive alır (“They decided to get married.”).
 • Anlam Farklılıkları: Bazı fiiller hem gerund hem de infinitive ile kullanılabilir, ancak bu kullanımların anlamları farklılık gösterebilir. Örneğin, “stop” fiili ile “He stopped smoking.” (O, sigara içmeyi bıraktı.) cümlesi sigara içmeyi bırakmayı ifade ederken, “He stopped to smoke.” (O, sigara içmek için durdu.) cümlesi sigara içmek için durduğunu ifade eder.

İsim-fiil dönüşümleri, İngilizce dil bilgisinin önemli bir parçasını oluşturur ve öğrenilmesi gereken kritik konulardan biridir. Bu yapıların doğru kullanımı, İngilizce konuşma ve yazma becerilerinizi geliştirecek ve dilinizi daha zengin ve doğru bir şekilde ifade etmenize yardımcı olacaktır.

İsim-fiil dönüşümleri üzerine daha fazla bilgi ve kullanım örnekleri ile İngilizce becerilerinizi geliştirmeye devam edelim.

Gerund ve Infinitive Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Örnekler

 • Fiil İkilemeleri: Bazı fiil ikilemeleri, belirli yapıları gerektirir. Örneğin, “begin” ve “start” fiilleri hem gerund hem de infinitive ile kullanılabilir ve anlamda önemli bir fark yaratmaz:
 • “He began working at seven.” / “He began to work at seven.”
 • Algı Fiilleri: Algı fiilleri ile (feel, hear, see, watch gibi) genellikle infinitive’in “to”su atılarak kullanılır:
 • “I saw him leave the room.”

Cümle Bağlamında Gerund ve Infinitive

ingilizcede gerund ve infinitive kullanımı

Bazı durumlarda, gerund ve infinitive arasında seçim yaparken cümlenin genel bağlamı ve iletilmek istenen anlam belirleyici olur:

 • Kişisel Tercihler: Kişisel tercihleri ifade ederken genellikle gerund kullanılır:
 • “I prefer reading to watching TV.”
 • Geleceğe Yönelik Planlar ve Niyetler: Geleceğe yönelik planları ve niyetleri ifade etmek için infinitive daha sık kullanılır:
 • “She plans to study abroad next year.”

Gerund ve Infinitive Kullanım Kuralları

 • İngilizce’de bazı fiiller yalnızca gerund ile kullanılır: enjoy, finish, avoid, mind gibi.
 • “They enjoy hiking on weekends.”
 • “Enjoy” – “I enjoy reading.”
 • Okumaktan keyif alırım.
 • “Consider” – “We are considering moving to a new city.”
 • Yeni bir şehre taşınmayı düşünüyoruz.
 • “Avoid” – “He avoids going out in the rain.”
 • O, yağmurda dışarı çıkmaktan kaçınır.
 • “Finish” – “She finished writing her novel.”
 • Romanını yazmayı bitirdi.
 • “Mind” – “Do you mind opening the window?”
 • Pencereyi açmaya sakıncanız var mı?
 • Bazı fiiller ise yalnızca infinitive ile kullanılır: hope, decide, promise, plan gibi.
 • “We hope to visit you soon.”
 • “Let” – “Let me help you.”
 • Benim sana yardım etmeme izin ver.
 • “Make” – “The movie made me cry.”
 • Film beni ağlattı.
 • “Help” – “Can you help me move this table?”
 • Bu masayı taşımama yardım edebilir misin?
 • “Watch” – “I watched him leave.”
 • Onun ayrılmasını izledim.
 • “Hear” – “I heard her sing.”
 • Onun şarkı söylediğini duydum.

Gerund ve Infinitive ile İlgili İpuçları

 • Sözlük Kullanımı: Fiilin ardından gerund veya infinitive’in kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için güvenilir bir dilbilgisi kaynağı veya sözlük kullanın.
 • Pratik Yapın: Gerund ve infinitive kullanımını pekiştirmek için yazma ve konuşma pratikleri yapın. Bu yapıları içeren cümleler kurarak ve gerçek hayat senaryolarında kullanarak konforunuzu artırın.
 • Kontekste Dikkat Edin: Gerund ve infinitive kullanırken, cümlenin bağlamına ve iletilmek istenen anlama dikkat edin. Çünkü bazı durumlarda kullanımı anlamı önemli ölçüde değiştirebilir.

Gerund ve infinitive yapıları, İngilizce’de esnek ve etkili ifadeler oluşturmanıza olanak tanır. Bu yapıların doğru kullanımı, dil becerilerinizin gelişiminde önemli bir adım olacaktır.