İngilizce’de “too” ve “enough” kelimeleri, miktar veya dereceyi ifade ederken sıkça kullanılır. Her iki kelime de cümledeki bir özelliği veya durumu vurgulamak için kullanılır ancak kullanımları ve anlamları farklıdır. Bu iki kelimenin doğru kullanımı, anlatılmak istenenin daha açık ve etkili bir şekilde ifade edilmesini sağlar.

“Too” Kullanımı

“Too” kelimesi, genellikle olumsuz bir bağlamda, “çok fazla” veya “aşırı” anlamına gelir. Bir şeyin istenilen veya kabul edilebilir sınırın ötesinde olduğunu belirtmek için kullanılır. “Too” genellikle sıfat veya zarf ile birlikte kullanılır ve bu sıfat/zarf cümlenin sonuna doğru gelir.

 • Yapı: too + sıfat/zarf
 • Örnek: The coffee is too hot to drink. (Kahve içmek için çok sıcak.)
 • Örnek: She speaks too quickly to understand. (Anlaşılmak için çok hızlı konuşuyor.)

“Enough” Kullanımı

“Enough” kelimesi, “yeterli” veya “kafi” anlamına gelir ve bir şeyin belirli bir ihtiyacı veya amacı karşılamak için yeterli olduğunu belirtir. “Enough” hem sıfatlar/zarflarla hem de isimlerle kullanılabilir ancak kullanım yeri değişiklik gösterir.

 • Sıfat/Zarf ile Kullanım: enough + sıfat/zarf
 • Örnek: He is not old enough to drive a car. (Araba kullanmak için yeterince yaşlı değil.)
 • Isim ile Kullanım: isim + enough
 • Örnek: We don’t have enough money. (Yeterli paramız yok.)

“Too” ve “Enough” ile Kullanılan Yapılar

Her iki kelime de sıklıkla “to” yapısıyla kullanılarak bir amaç veya sonuç belirten cümlelerde yer alır. “Too” kullanıldığında genellikle olumsuz bir sonuç ifade edilirken, “enough” kullanıldığında olumlu bir anlam taşır.

 • Too ile: too + sıfat/zarf + (for someone) + to + fiil
 • Örnek: It’s too late to go out now. (Şimdi dışarı çıkmak için çok geç.)
 • Enough ile: sıfat/zarf + enough + (for someone) + to + fiil
 • Örnek: You are strong enough to lift this box. (Bu kutuyu kaldıracak kadar güçlüsün.)

İpuçları ve Hatırlatmalar

 • “Too” genellikle olumsuz bir durumu ifade ederken, “enough” daha çok olumlu bağlamlarda kullanılır.
 • “Enough” isimlerle kullanıldığında genellikle isimden sonra gelir; sıfatlar veya zarflarla kullanıldığında ise genellikle onlardan önce gelir.
 • “Too” ve “enough” kullanımını pratik yaparak ve çeşitli örnekler üzerinde çalışarak pekiştirebilirsiniz.

“Too” ve “enough” kelimelerinin doğru kullanımı, İngilizce’de ifade zenginliği ve doğruluğu sağlar. Bu yapılar, günlük konuşmada ve yazı dilinde sıklıkla karşımıza çıkar ve dil becerilerinizin gelişiminde önemli bir rol oynar.

Too Much:** Sayılamayan isimler (non-count nouns) ile kullanıldığında, genellikle miktarın aşırı olduğunu ifade eder.

 • Örnek: There is too much noise in this room. (Bu odada çok fazla gürültü var.)
 • Too Many: Sayılabilen isimler (countable nouns) ile kullanıldığında, sayının aşırı olduğunu belirtir.
 • Örnek: There are too many people in the store. (Mağazada çok fazla insan var.)

“Enough” ile İlgili Daha Fazla Kullanım

“Enough” kavramı aynı zamanda bir şeyin belirli bir durumu karşılamak için yeterli olduğunu ifade etmek amacıyla kullanılır. “Enough” kelimesinin konumu, onun bir sıfat/zarf veya isim ile kullanımına bağlı olarak değişir.

 • Isimlerle Kullanım: “Enough” isimlerle kullanıldığında, genellikle isimden sonra gelir.
 • Örnek: We don’t have time enough to finish the project. (Projeyi bitirmek için yeterli zamanımız yok.)

“Too” ve “Enough” Kullanımında Sıkça Yapılan Hatalar

 • “Too” ve “enough” kelimesini yanlış sırada kullanmak, özellikle “enough” kelimesinin sıfatlar/zarflarla ve isimlerle doğru kullanımında dikkatli olmak önemlidir.
 • “Too” kelimesinin olumlu durumlar için yanlışlıkla kullanılması, mesajın yanlış anlaşılmasına neden olabilir.

İpuçları

 • “Too” ve “enough” kullanımını pratik yaparken, cümlelerinizi yüksek sesle okumak, doğru tonlamayı ve vurguyu hissetmenize yardımcı olabilir.
 • Yazılı İngilizce’de, bu kelimelerin kullanımını gözlemlemek için örnek metinler okuyun ve kendi cümlelerinizi yazarak pratik yapın.
 • “Too” kelimesini kullanırken, alternatif ifadeler olan “very” veya “extremely” ile karşılaştırarak ne zaman “too” kullanmanın uygun olduğunu anlamaya çalışın.

Sonuç

“Too” ve “enough” İngilizce’de sıklıkla karşılaşılan ve dilin temel yapı taşlarından olan önemli kelimelerdir. Bu kelimelerin kullanımını anlamak ve doğru uygulamak, iletişiminizi daha açık ve etkili hale getirecektir. Öğrenme sürecinizde, bu kelimelerle oluşturulmuş çeşitli örnek cümleler üzerinde çalışmak ve günlük konuşma ve yazılarınızda bunları kullanarak pratik yapmak, becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.