“Was” ve “were”, İngilizce’de “to be” fiilinin geçmiş zaman biçimleridir ve geçmişteki durumları, olayları veya koşulları ifade etmek için kullanılır. “Was” tekil öznelerle (I, he, she, it) kullanılırken, “were” çoğul öznelerle (you, we, they) ve ikinci tekil şahıs “you” ile kullanılır. Bu iki kelimenin doğru kullanımı, geçmişe dair net ve doğru cümleler kurmanızı sağlar.

“Was” Kullanımı

 • Tekil Özneler: “I, he, she, it” için “was” kullanılır.
 • Örnekler:
  • I was at home yesterday. (Dün evdeydim.)
  • She was happy to see her friend. (Arkadaşını gördüğünde mutluydu.)
  • It was raining last night. (Dün gece yağmur yağıyordu.)

“Were” Kullanımı

 • Çoğul Özneler: “You, we, they” için “were” kullanılır.
 • Örnekler:
  • We were tired after the trip. (Geziden sonra yorgunduk.)
  • They were excited about the project. (Projeden dolayı heyecanlıydılar.)
  • You were late to the meeting. (Toplantıya geç kaldınız.)
 • İkinci Tekil Şahıs “You”: Hem tekil hem de çoğul “you” için “were” kullanılır.
 • Örnek: You were right about the answer. (Cevap konusunda haklıydın/haklıydınız.)

“Was” ve “Were” ile Soru Cümleleri

“Was” ve “were”, soru cümleleri oluşturmak için cümlenin başında kullanılır. Bu, geçmişteki durumlar veya olaylar hakkında soru sormak için kullanılır.

 • Örnekler:
 • Was it cold outside? (Dışarısı soğuk muydu?)
 • Were they at the party? (Onlar partide miydi?)

“Was” ve “Were” ile Olumsuz Cümleler

Olumsuz cümlelerde, “was” ve “were”den sonra “not” eklenir. “Was not” genellikle “wasn’t” olarak, “were not” ise “weren’t” olarak kısaltılır.

 • Örnekler:
 • I was not (wasn’t) aware of the change. (Değişiklikten haberdar değildim.)
 • They were not (weren’t) ready to leave. (Ayrılmaya hazır değillerdi.)

“Was” ve “Were” ile Kullanılan İfadeler

“Was” ve “were”, bazı yaygın İngilizce ifadelerde ve yapısal kalıplarda kullanılır:

 • There was / There were: Bir yerde bir şeyin var olduğunu belirtmek için kullanılır.
 • There was a book on the table. (Masanın üstünde bir kitap vardı.)
 • There were many people at the concert. (Konserde çok fazla insan vardı.)

“Was” ve “were” kullanımı, geçmiş zamanı anlatırken temel bir dil bilgisidir ve geçmişteki hikayeleri, anıları veya durumları ifade etmek için sıkça kullanılır. Bu yapıların doğru kullanımı, hem yazılı hem de sözlü İngilizce’de akıcılığınızı ve doğruluğunuzu artıracaktır.

“Was” ve “were” kullanımının anlaşılması, geçmiş zamanla ilgili ifadelerin doğru bir şekilde kurulmasını sağlar ve dil becerilerinizin gelişimine katkıda bulunur. İşte bu konuda daha ileri gitmek ve kullanımınızı derinleştirmek için bazı ek bilgiler ve öneriler:

“Was” ve “Were” ile Koşul İfadeleri

“Was” ve “were” ayrıca, gerçekleşmemiş veya hayali durumları ifade eden koşul cümlelerinde (Type 2 Conditional Sentences) de kullanılır. Bu tür cümleler, genellikle şu anda veya gelecekte mümkün olmayan durumları veya hayali senaryoları dile getirir.

 • Örnekler:
 • If I were a bird, I would fly to you. (Bir kuş olsaydım, sana uçardım.)
 • If he was the president, he would change the law. (Eğer o başkan olsaydı, yasayı değiştirirdi.)

Bu kullanımda, “was” ve “were” arasında esnek bir kullanım söz konusudur, ancak geleneksel olarak ikinci tekil şahıs “you”, “he”, “she” ve “it” ile “were” kullanımı daha doğru kabul edilir.

“Was” ve “Were” ile Duygusal Durumlar ve Hava Durumu

Geçmişteki duygusal durumları veya hava durumunu ifade etmek için de “was” ve “were” kullanılır. Bu kullanım, geçmişteki belirli anlarda hissedilen duyguları veya yaşanan atmosferi aktarmak için idealdir.

 • Duygusal Durumlar: İnsanların geçmişteki belirli anlardaki duygusal hallerini ifade etmek için “was” ve “were” kullanımı yaygındır.
 • Örnek: She was very happy on her birthday. (Doğum gününde çok mutluydu.)
 • Örnek: They were excited about the trip. (Gezi konusunda heyecanlıydılar.)
 • Hava Durumu: Geçmişteki hava durumunu tanımlarken “was” ve “were” kullanılır.
 • Örnek: It was sunny yesterday. (Dün güneşliydi.)
 • Örnek: It was raining all morning. (Tüm sabah yağmur yağıyordu.)

“Was” ve “Were” ile Anlatılan Hikayeler

Geçmiş zamanlı hikayeler anlatırken, “was” ve “were” sıklıkla kullanılır. Bu, hikayenin geçmişte gerçekleştiğini ve anlatılan olayların veya durumların o zaman diliminde yaşandığını vurgular.

 • Örnek: Once upon a time, there was a king who was loved by his people. (Bir zamanlar, halkı tarafından sevilen bir kral vardı.)

İngilizce Öğrenirken “Was” ve “Were” Kullanımı Üzerine İpuçları

 • Dil Pratiği: Geçmişteki olayları, deneyimleri veya duygusal durumları ifade eden cümleler kurarak “was” ve “were” kullanımını pratik yapın. Bu, dil becerilerinizin gelişimine katkı sağlar.
 • Dilbilgisi Alıştırmaları: “Was” ve “were” kullanımını içeren dilbilgisi alıştırmaları yaparak bu konudaki bilginizi pekiştirin. Çeşitli cümle yapılarını deneyerek, bu kelimelerin kullanımını çeşitli bağlamlarda uygulayın.
 • Hikaye Anlatımı: Geçmişte yaşanmış bir hikayeyi veya anıyı İngilizce olarak anlatarak “was” ve “were” kullanımını güçlendirin. Bu, hem dil pratiği yapmanıza hem de geçmiş zaman kullanımınızı geliştirmenize yardımcı olur.

“Was” ve “were” kullanımı, İngilizce’de geçmiş zamanı doğru bir şekilde ifade etmenin temelidir. Bu yapılar, günlük konuşma ve yazı dilinde sıklıkla karşımıza çıkar ve geçmişle ilgili net ve anlaşılır ifadeler kurmanızı sağlar. Geçmiş zaman kullanımında bu temel yapıları etkin bir şekilde kullanarak, İngilizce dil becerilerinizi geliştirebilir ve zenginleştirebilirsiniz.