İngilizce’de “when” ve “while” kelimeleri, zamanla ilgili cümleler kurarken kullanılan bağlaçlardır. Her iki kelime de olayların zamanını belirtmek için kullanılır, ancak aralarında önemli farklar vardır. Bu farklar, kullanımlarını belirli durumlara göre ayırt etmemize yardımcı olur.

“When” Kullanımı

“When” kelimesi, “ne zaman” anlamına gelir ve genellikle tek bir olayın gerçekleştiği zamanı ifade etmek için kullanılır. “When” ile kurulan cümleler, genellikle bir olayın başka bir olayla aynı zamanda gerçekleştiğini veya bir olayın ardından başka bir olayın gerçekleştiğini belirtir.

 • Örnek: When I arrived at the party, everyone was dancing. (Partiye vardığımda, herkes dans ediyordu.)

“When” kullanıldığında, ana cümle ve yan cümle genellikle geçmiş zamanla ifade edilir, ancak şimdiki veya gelecek zamanla kullanımı da mümkündür.

 • Örnek: I will call you when I get home. (Eve vardığımda seni arayacağım.)

“While” Kullanımı

“While” kelimesi, “iken” veya “sırasında” anlamına gelir ve genellikle iki olayın aynı anda gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır. “While” ile kurulan cümleler, eş zamanlı olarak devam eden süreçleri veya aktiviteleri vurgular.

 • Örnek: While I was studying, my sister was watching TV. (Ben ders çalışırken, kız kardeşim televizyon izliyordu.)

“While” kullanımında, yan cümle genellikle sürekli zaman formunda (continuous tense) kullanılır, bu da olayın veya aktivitenin bir süre boyunca devam ettiğini gösterir.

“When” ve “While” Arasındaki Farklar

 • Süreklilik vs. Tek Seferlik Olay: “While” genellikle devam eden, süreklilik arz eden eylemler için kullanılırken, “when” tek seferlik olaylar için kullanılır.
 • Eş Zamanlılık: “While” iki eylemin aynı anda gerçekleştiğini vurgularken, “when” bir eylemin diğerinin hemen öncesinde veya sonrasında gerçekleştiğini belirtebilir.

“When” ve “While” Kullanımıyla İlgili İpuçları

 • İki eylemin tam olarak aynı zamanda gerçekleşip gerçekleşmediğini düşünerek “when” ve “while” arasında seçim yapın.
 • Eylemlerin sürekliliğini ve zamanlamasını göz önünde bulundurarak, cümlenizin anlamını en iyi şekilde yansıtacak bağlacı seçin.
 • “While” kullanırken, genellikle bir yan cümlede sürekli zaman formunu (örneğin, past continuous) kullanmayı düşünün.

“When” ve “while” kullanımı, İngilizce’de olayların zamanını ve süresini belirlemenin önemli bir parçasıdır. Bu bağlaçların doğru kullanımı, anlatılmak istenen durumun daha net ve doğru bir şekilde ifade edilmesini sağlar. Bu yüzden, her iki kelimenin kullanımını ve aralarındaki farkları öğrenmek ve pratik yapmak, dil becerilerinizi geliştirecektir.

“When” ve “while” kelimelerinin kullanımını anlamak ve uygulamak, zamanla ilgili durumları daha doğru bir şekilde ifade etmenizi sağlar. Bu iki bağlacın kullanımını daha da derinleştirmek için, işte bazı ileri seviye ipuçları ve örnekler:

Karışık Zaman Kullanımları

“When” ve “while” kelimeleri, sadece geçmiş zamanla sınırlı değildir; şimdiki ve gelecek zaman ifadelerinde de kullanılabilirler. Bu, özellikle planlar, rutinler veya beklenen olaylar hakkında konuşurken yararlıdır.

 • Şimdiki Zaman Örnek: While I study, I like to listen to music. (Ders çalışırken müzik dinlemeyi severim.)
 • Gelecek Zaman Örnek: I will read a book when I go to the beach tomorrow. (Yarın plaja gittiğimde bir kitap okuyacağım.)

Durum ve Eylem Farkı

“When” ve “while” kullanımında, bir durumu ifade eden cümlelerle, bir eylemi ifade eden cümleler arasında seçim yaparken dikkatli olmak önemlidir. “While” genellikle sürekli gerçekleşen eylemleri ifade ederken, “when” hem durumları hem de eylemleri ifade edebilir.

 • Durum Örnek: The phone rang when everyone was asleep. (Herkes uyurken telefon çaldı.)
 • Bu örnekte, “when” kullanımı bir durumun (herkesin uyuması) belirli bir olayla (telefonun çalması) çakıştığını ifade eder. Bu tür kullanım, özellikle bir olayın başka bir durum ya da olayla aynı zaman dilimine denk geldiğini belirtmek istediğinizde yararlıdır.
 • Eylem Örnek: While I was cooking, the doorbell rang. (Yemek pişirirken kapı zili çaldı.)
 • Bu örnekte, “while” kullanımı iki sürekli eylemin (yemek pişirme ve kapı zilinin çalması) aynı anda gerçekleştiğini ifade eder. “While” genellikle bu tür eş zamanlı eylemleri belirtmek için idealdir.
 • “When” ve “While” ile Anlatımı Güçlendirme
 • “When” ve “while” kullanımı, öykü anlatımını veya olayların anlatıldığı metinleri daha canlı ve dinamik hale getirebilir. Bu bağlaçlar sayesinde, okuyucu veya dinleyici, olayların zaman içindeki akışını ve birbiriyle olan ilişkilerini daha net bir şekilde görebilir.
 • Öykü Anlatımı Örnek: When the storm started, we were already safe at home. (Fırtına başladığında, biz zaten evde güvendeydik.)
 • Bu örnekte, “when” kullanımı, fırtınanın başlama anını ve bizim o sırada evde güvende olmamızı vurgular. Bu tür kullanım, olayların zaman çizelgesini net bir şekilde ortaya koyar.
 • “When” ve “While” Kullanımında Sıkça Yapılan Hatalar
 • “When” ve “while” kelimeleri bazen yanlışlıkla birbirinin yerine kullanılabilir. Ancak, bu iki kelimenin kullanım amacı ve anlamı farklıdır. Özellikle “while” süreklilik ifade eden durumlarda, “when” ise daha çok tek seferlik olaylarda kullanılmalıdır.
 • Eylemlerin sürekliliğini ifade etmek için “while” kullanırken, yan cümlede sürekli zaman (continuous tense) kullanımını unutmamak önemlidir.
 • “When” ve “while” kullanımı, İngilizce’de zamanla ilgili cümleler kurarken önemli bir rol oynar. Bu kelimeler, konuşmanızı ve yazınızı zenginleştirerek, anlatmak istediğiniz olayları ve durumları daha net ve etkili bir şekilde ifade etmenizi sağlar. Pratik yaparak ve bu kelimeleri çeşitli bağlamlarda kullanarak, İngilizce dil becerilerinizi geliştirebilirsiniz.