“When” kelimesi, İngilizce’de sıklıkla kullanılan ve birçok farklı bağlamda karşımıza çıkan çok yönlü bir bağlaçtır. Temel olarak “ne zaman” anlamına gelir ve zamanla ilgili cümlelerde kullanılır. “When” kelimesi, belirli bir olayın zamanını ifade etmek, iki olay arasındaki zaman ilişkisini belirtmek ve geçmişteki olayları anlatırken kullanılabilir. Aşağıda “when” kelimesinin kullanımına ilişkin bazı örnekler ve açıklamalar yer almaktadır:

Zaman Belirtme

“When” kelimesi, bir olayın ne zaman gerçekleştiğini sormak veya belirtmek için kullanılır.

 • Soru: When did you arrive? (Ne zaman geldin?)
 • Cevap: I arrived at 5 PM. (Saat 5’te geldim.)

İki Olay Arasındaki Zaman İlişkisi

“When” iki farklı olayın zamanla ilişkisini kurmak için kullanılır. Bu kullanım, bir olayın gerçekleştiği sırada başka bir olayın da gerçekleştiğini belirtmek için yaygındır.

 • I was watching TV when the phone rang. (Telefon çaldığında televizyon izliyordum.)

Geçmişteki Olayları Anlatma

Geçmişte bir olay anlatılırken, “when” kullanarak o döneme ait diğer olayları veya durumları bağlayabiliriz.

 • She was just a child when she learned to play the piano. (Piyano çalmayı öğrendiğinde henüz bir çocuktu.)

Koşullu Durumlar

“When” kelimesi, belirli bir koşulun gerçekleşmesi durumunda olacakları ifade etmek için kullanılır.

 • When you see him, please give him this message. (Onu gördüğünde, lütfen bu mesajı ver.)

Zaman İfadeleriyle Birlikte Kullanım

“When” kelimesi, zaman ifadeleriyle birlikte kullanılarak gelecekteki planlar veya beklentiler hakkında bilgi vermek için de kullanılabilir.

 • When I retire, I plan to travel the world. (Emekli olduğumda, dünya etrafında seyahat etmeyi planlıyorum.)

“When” ile Kurulan Yan Cümleler

“When” kelimesi, yan cümlecikler oluşturmak için de kullanılır. Bu yan cümlecikler, ana cümle ile zamanla ilişkili ek bilgiler sağlar.

 • I remember the day when we first met. (İlk kez tanıştığımız günü hatırlıyorum.)

“When” kelimesinin kullanımı, İngilizce dilbilgisinde oldukça yaygındır ve anlamı bağlama göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, “when” kelimesini çeşitli cümle yapılarında ve farklı zamanlarda kullanarak pratik yapmak, onun kullanımını daha iyi anlamanızı ve dil becerilerinizi geliştirmenizi sağlayacaktır.

“When” kelimesinin kullanımı, İngilizce öğrenirken dikkat edilmesi gereken çeşitli nüansları içerir. Aşağıda, “when” kelimesinin kullanımına dair daha fazla örnek ve açıklama bulunmaktadır:

Geçmişteki Belirli Bir Anı İfade Etme

“When” kelimesi, geçmişteki belirli bir anı vurgulamak için kullanılır ve bu, hikaye anlatımında sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.

 • I was at the supermarket when I heard the news. (Haberi duyduğumda süpermarketteydim.)

Geleceğe Yönelik Planlar ve Beklentiler

Gelecekte gerçekleşecek olaylar hakkında konuşurken, “when” genellikle gelecekteki planlar, umutlar veya beklentileri ifade etmek için kullanılır.

 • When we go on vacation, we want to visit the Eiffel Tower. (Tatildeyken, Eyfel Kulesi’ni ziyaret etmek istiyoruz.)

“When” ile Başlayan Soru Cümleleri

“When” kelimesi, bir olayın zamanını sormak için soru cümlelerinin başında kullanılır. Bu, günlük konuşmalarda sıkça karşılaşılan bir durumdur.

 • When will you finish your homework? (Ödevini ne zaman bitireceksin?)

“When” Kullanılarak Zaman Kısıtlamaları Belirtme

Bazen “when” kelimesi, bir eylemin gerçekleşeceği zamanı kısıtlamak için kullanılır ve bu, eylemin ne zaman yapılacağına dair kesin bir zaman çerçevesi sunar.

 • You need to decide when to start the project. (Projeyi ne zaman başlatacağına karar vermen gerekiyor.)

“When” ile Anımsama ve Hatırlama

Birisi geçmişteki bir olayı ya da deneyimi anımsadığında veya hatırladığında “when” kelimesi kullanılır.

 • I always smile when I think of our high school days. (Lise günlerimizi düşündüğümde her zaman gülümserim.)

Eş Zamanlılık Gösteren Durumlar

“When” kelimesi, iki veya daha fazla olayın eş zamanlı olarak gerçekleştiğini belirtmek için de kullanılır.

 • The lights went out when we were having dinner. (Akşam yemeği yerken ışıklar söndü.)

“When” Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • “When” kelimesi, geçmiş zaman anlatımlarında çok sık kullanıldığından, geçmiş zaman yapılarını doğru bir şekilde kullanabilmek önemlidir.
 • Gelecek zaman ifadelerinde “when” kullanırken, cümle yapısının doğru kurulduğundan emin olmak gerekir. Özellikle gelecek zaman için “will” ya da “going to” yapısının doğru kullanıldığından emin olunmalıdır.
 • “When” kelimesiyle kurulan yan cümleciklerde, ana cümleyle zaman uyumunun sağlanması önem taşır.

“When” kelimesinin kullanımı, İngilizce konuşma ve yazma becerilerinizde büyük bir esneklik sağlar. Bu kelimeyi farklı bağlamlarda doğru bir şekilde kullanarak, dil becerilerinizi geliştirebilir ve ifade zenginliğinizi artırabilirsiniz. Öğrenme sürecinde, “when” kelimesiyle ilgili çeşitli örnek cümleler üzerinde çalışmak ve bu yapıları günlük dil pratiğinize entegre etmek yararlı olacaktır.