İngilizce’de zıt anlamlı sıfatlar (opposite adjectives), nesnelerin, kişilerin veya durumların özelliklerini karşıt yönlerde tanımlamak için kullanılır. Bu sıfatlar, dilin zenginliğini ve ifade gücünü artırır, aynı zamanda konuşma ve yazma becerilerimizi çeşitlendirir. Zıt anlamlı sıfatları kullanarak, karşılaştırmalar yapabilir ve daha net açıklamalar sunabiliriz. İşte bazı yaygın kullanılan zıt anlamlı sıfatlar ve örnekleri:

Temel Zıt Anlamlı Sıfatlar

 • Big – Small (Büyük – Küçük)
İngilizce Zıt Anlamlı Sıfatlar
 • A big elephant and a small mouse. (Büyük bir fil ve küçük bir fare.)
 1. “The big elephant towered over the small mouse, showcasing the stark contrast in their sizes.”
 • Büyük fil, küçük fare üzerinde yükselerek boyutlarındaki keskin zıtlığı sergiledi.
 1. “She moved from a small apartment to a big house, excited for the extra space.”
 • Küçük bir daireden büyük bir eve taşındı, ekstra alan için heyecanlıydı.
 • Hot – Cold (Sıcak – Soğuk)
 • Hot coffee and cold ice cream. (Sıcak kahve ve soğuk dondurma.)
 • “She sipped her hot coffee slowly to warm up, while her friend preferred a cold iced tea.”
 • Isınmak için sıcak kahvesini yavaşça yudumlarken, arkadaşı soğuk buzlu çayı tercih etti.
 • “During the summer, the hot sun makes the beach sand too hot to walk on, unlike the cold water which feels refreshing.”
 • Yaz aylarında sıcak güneş, kumsalı yürümek için çok sıcak yapar, bunun aksine soğuk su serinletici hissettirir.
 • Young – Old (Genç – Yaşlı)
 • A young girl and an old woman. (Genç bir kız ve yaşlı bir kadın.)
 • “The young puppy’s energy was endless, running circles around the old dog who preferred to nap in the sun.”
 • Genç yavru köpeğin enerjisi bitmek bilmezdi, güneşte kestirmeyi tercih eden yaşlı köpeğin etrafında daireler çizerek koşardı.
 • “She showed her young niece the old family photos, sharing stories from the past.”
 • Genç yeğenine eski aile fotoğraflarını gösterdi, geçmişten hikayeler paylaştı.
 • Happy – Sad (Mutlu – Üzgün)
 • A happy smile and a sad face. (Mutlu bir gülümseme ve üzgün bir yüz.)
 • “The happy child laughed and played in the park, unlike his sad sibling who sat quietly on the bench.”
 • Mutlu çocuk parkta güldü ve oynadı, bankta sessizce oturan üzgün kardeşinin aksine.
 • “She felt happy receiving the good news, a stark contrast to the sad feeling she had earlier in the day.”
 • İyi haberi alınca mutlu hissetti, bu durum günün erken saatlerindeki üzgün hissiyatıyla keskin bir tezat oluşturdu.
 • Fast – Slow (Hızlı – Yavaş)
 • Fast cars and slow bicycles. (Hızlı arabalar ve yavaş bisikletler.)
 • “The fast car zoomed past the spectators, while the slow bicycle leisurely made its way through the park.”
 • Hızlı araba seyircilerin yanından hızla geçti, yavaş bisiklet ise parktan keyifli bir şekilde yol aldı.
 • “He completed the exam quickly because he reads very fast, unlike his friend who reads slow and finished last.”
 • Çok hızlı okuduğu için sınavı hızlıca tamamladı, yavaş okuyan ve en son bitiren arkadaşı aksine.
 • Light – Heavy (Hafif – Ağır)
 • Light feathers and heavy rocks. (Hafif tüyler ve ağır taşlar.)
 • “The light feather floated in the air, unlike the heavy stone that sank to the ground.”
 • Hafif tüy havada uçuşurken, ağır taş yere battı.
 • “She carried a light bag to school, while her brother struggled with his heavy backpack.”
 • Okula hafif bir çanta taşıdı, kardeşi ise ağır sırt çantasıyla zorlandı.
 • Hard – Soft (Sert – Yumuşak)
 • Hard wood and soft pillows. (Sert odun ve yumuşak yastıklar.)
 1. “The hard rock was difficult to break, unlike the soft bread that was easy to slice.”
 • Sert kaya kırmak zordu, yumuşak ekmek ise kesmek için kolaydı.
 1. “She prefers a hard mattress for her back, while her sister likes a soft one.”
 • Sırtı için sert bir yatak tercih eder, kız kardeşi ise yumuşak olanı sever.
 • Rich – Poor (Zengin – Fakir)
 • Rich countries and poor countries. (Zengin ülkeler ve fakir ülkeler.)
 1. “The rich man lives in a large mansion, unlike the poor family in the small house.”
 • Zengin adam büyük bir malikâne de yaşar, küçük evdeki fakir aile ise aksine.
 1. “She donated her old clothes to help the poor, even though she is not rich.”
 • Zengin olmamasına rağmen, eski kıyafetlerini fakirler yardım etmek için bağışladı.

Zıt Anlamlı Sıfatlarla İlgili Öneriler

 • Karşıtlıkları Öğrenme: Yeni sıfatlar öğrenirken, aynı zamanda onların zıtlarını da öğrenmeye çalışın. Bu, kelime dağarcığınızı genişletir ve dil becerilerinizi çeşitlendirir.
 • Cümleler Kurarak Pratik Yapma: Zıt anlamlı sıfatları içeren cümleler kurarak pratik yapın. Bu, sıfatların doğru kullanımını pekiştirir ve dil becerilerinizi geliştirir.
 • Hikayeler ve Açıklamalar Yazma: Zıt anlamlı sıfatları kullanarak kısa hikayeler veya açıklamalar yazın. Bu, yaratıcı yazma becerilerinizi geliştirmenin yanı sıra, sıfatların kullanımını derinleştirmenize de yardımcı olur.
 • Görsel Materyaller Kullanma: Zıt anlamlı sıfatları öğrenirken görsel materyallerden yararlanın. Örneğin, zıt özelliklere sahip nesnelerin veya durumların fotoğraflarını karşılaştırın.

Zıt anlamlı sıfatlar, İngilizce öğreniminde önemli bir rol oynar. Bu sıfatları etkili bir şekilde kullanarak, açıklamalarınızı daha renkli ve anlaşılır hale getirebilir, dil becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Zıt anlamlı sıfatlarla düzenli pratik yapmak, konuşma ve yazma yeteneklerinizde büyük bir fark yaratacaktır.

Zıt anlamlı sıfatları daha iyi anlamak ve öğrenmek için örnek cümleler kullanmak, konseptleri pekiştirmenin etkili bir yoludur. İşte bazı yaygın zıt anlamlı sıfatlar ve onları içeren örnek cümleler:

Clean – Dirty (Temiz – Kirli)

 • Clean: The kitchen is very clean after the deep cleaning. (Derin temizlikten sonra mutfak çok temiz.)
 • Dirty: My shoes got really dirty after the hike. (Yürüyüşten sonra ayakkabılarım gerçekten kirli oldu.)

Full – Empty (Dolu – Boş)

 • Full: The glass is full of water. (Bardak suyla dolu.)
 • Empty: I was surprised to find the room completely empty. (Odayı tamamen boş bulduğuma şaşırdım.)

High – Low (Yüksek – Düşük)

 • High: The eagle flies at a high altitude. (Kartal yüksek bir irtifada uçar.)
 • Low: The sun was low in the sky, just before sunset. (Güneş, gün batımından hemen önce, gökyüzünde alçaktaydı.)

Wide – Narrow (Geniş – Dar)

 • Wide: The river becomes very wide near the delta. (Nehir, deltaya yakın yerde çok genişler.)
 • Narrow: The path through the forest is narrow and winding. (Ormandaki patika dar ve virajlıdır.)

Strong – Weak (Güçlü – Zayıf)

 • Strong: She has a strong desire to learn new languages. (Yeni diller öğrenme konusunda güçlü bir arzusu var.)
 • Weak: The signal is too weak to make a call here. (Burada arama yapmak için sinyal çok zayıf.)

Bright – Dark (Aydınlık – Karanlık)

 • Bright: The room is bright and sunny in the mornings. (Oda sabahları aydınlık ve güneşlidir.)
 • Dark: It gets dark very early in the winter. (Kışın çok erken karanlık olur.)

Hot – Cold (Sıcak – Soğuk)

 • Hot: The tea is still too hot to drink. (Çay içmek için hala çok sıcak.)
 • Cold: The water in the lake is too cold for swimming. (Göldeki su yüzmek için çok soğuk.)

Bu örnekler, zıt anlamlı sıfatların kullanımını gösterir ve dil öğrenme sürecinde bu tür sıfatları etkili bir şekilde kullanabilmeniz için iyi birer referanstır. Farklı bağlamlarda bu sıfatları kullanarak pratik yapmak, kelime dağarcığınızı genişletmenin ve İngilizce dil becerilerinizi geliştirmenin etkili yollarındandır.

İşte çeşitli zıt anlamlı sıfatlar ve anlamları:

 1. Big – Small: Büyük – Küçük
 2. Hot – Cold: Sıcak – Soğuk
 3. Young – Old: Genç – Yaşlı
 4. Happy – Sad: Mutlu – Üzgün
 5. Fast – Slow: Hızlı – Yavaş
 6. Light – Heavy: Hafif – Ağır
 7. Hard – Soft: Sert – Yumuşak
 8. Rich – Poor: Zengin – Fakir
 9. Clean – Dirty: Temiz – Kirli
 10. Full – Empty: Dolu – Boş
 11. High – Low: Yüksek – Düşük
 12. Wide – Narrow: Geniş – Dar
 13. Strong – Weak: Güçlü – Zayıf
 14. Bright – Dark: Aydınlık – Karanlık
 15. Long – Short: Uzun – Kısa
 16. Tall – Short: Uzun (boy) – Kısa (boy)
 17. Thick – Thin: Kalın – İnce
 18. Expensive – Cheap: Pahalı – Ucuz
 19. Easy – Difficult: Kolay – Zor
 20. Near – Far: Yakın – Uzak
 21. Early – Late: Erken – Geç
 22. Wet – Dry: Islak – Kuru
 23. Quiet – Loud: Sessiz – Gürültülü
 24. Warm – Cool: Ilık – Serin
 25. Sharp – Blunt: Keskin – Kör
 26. Modern – Ancient: Modern – Antik
 27. New – Old: Yeni – Eski (kullanılmış)
 28. Beautiful – Ugly: Güzel – Çirkin
 29. Generous – Stingy: Cömert – Cimri
 30. Brave – Cowardly: Cesur – Korkak

Bu örnekler, İngilizce’de karşılaşabileceğiniz yaygın zıt anlamlı sıfatları temsil eder ve dil becerilerinizi geliştirmek için faydalı bir kaynak olabilir.