“Rather than” ifadesi, İngilizce’de tercih, karşılaştırma veya bir seçeneğin diğerine üstünlüğünü belirtmek için kullanılır. Bu yapı, iki farklı eylem, durum veya nesne arasında bir seçim yaparken, birinin diğerine tercih edildiğini ifade etmek için oldukça yaygındır. “Rather than”ın kullanımı, dilin akıcılığını ve zenginliğini artırırken, aynı zamanda konuşmacının veya yazarın niyetini ve tercihlerini net bir şekilde ortaya koyar.

“Rather than” Kullanımı

#”rather than” Kullanımı

“Rather than” kullanımı, çeşitli yapılarla mümkündür ve genellikle iki ana yapıda görülür:

 1. Fiillerle Kullanım: “Rather than” ifadesi, genellikle iki farklı eylemi karşılaştırmak için kullanılır. Bu yapıda, “rather than” genellikle iki fiil arasında yer alır ve ikinci fiil genellikle “-ing” formunda veya bazen temel formda (bare infinitive) kullanılır.
 • “She prefers reading rather than watching TV.”
 • “I decided to walk rather than take a taxi.”
 1. İsimlerle veya İsim Tamlamalarıyla Kullanım: “Rather than” ayrıca iki nesne, kişi veya durum arasında tercih yapmak için de kullanılabilir.
 • “He chose coffee rather than tea.”
 • “They opted for a vacation in the mountains rather than the beach.”

“Rather than” Özellikleri

Rather than özellikleri
 • Esneklik: “Rather than” yapısal olarak esnektir ve cümle başında, ortasında veya sonunda kullanılabilir.
 • Tercih Belirtme: Bu ifade, bir seçeneğin diğerine göre tercih edildiğini net bir şekilde ifade etmenizi sağlar.
 • Formal ve Informal Kullanım: “Rather than” hem formal hem de informal durumlar için uygundur, ancak genellikle daha formal veya yazılı İngilizce’de tercih edilir.
 • Negatif Durumları Vurgulama: Bazen, “rather than” kullanımı, olumsuz bir durumun yerine pozitif bir alternatif sunmak için kullanılır.
 • “They focused on solutions rather than dwelling on the problem.”

“Rather than” ile İlgili İpuçları

 • Doğru Formu Kullanmak: “Rather than” ile kullanılan fiillerin formuna dikkat edin. Genelde “-ing” formu tercih edilse de, bazı durumlarda iki yapı arasında anlam farkı olmaksızın temel fiil formu da kullanılabilir.
 • Anlamın Netliği: “Rather than” kullanırken, tercihinizin nedenini ve tercih ettiğiniz seçeneğin diğerine üstünlüğünü açıkça belirtmeye çalışın.
 • Bağlamın Önemi: “Rather than” kullanımı, bağlama bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Konuşmanın veya yazının genel akışına ve tonuna uygun kullanım önemlidir.

“Rather than” ifadesi, İngilizce’de tercih ve karşılaştırmaları ifade etmenin etkili bir yoludur. Bu yapıyı doğru ve yerinde kullanarak, iletişiminizin netliğini ve ifade gücünüzü artırabilirsiniz.

“Rather than” kullanımına dair daha detaylı bilgiler ve önerilerle, bu yapıyı daha etkili bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak bazı ek noktalar şunlardır:

Cümle Yapısına Dikkat

“Rather than” kullanırken, cümle yapısının tutarlılığını korumak önemlidir. Özellikle, “rather than” ile bağlanan iki yapı arasında gramatikal uyum sağlamak gerekir. Bu, okuyucunun veya dinleyicinin mesajınızı kolayca anlamasına yardımcı olur.

 • Örnek: “She enjoys playing sports rather than watching them.” (O, spor izlemekten ziyade spor yapmayı tercih eder.) Burada her iki yapı da “-ing” formundadır ve tutarlılık sağlar.

“Rather than” ile Alternatifler Sunma

“Rather than” ifadesi, sadece tercihleri değil, aynı zamanda alternatifleri sunmak için de kullanılabilir.(Rush saatinde araba kullanmak yerine treni düşünün.) Burada, trafik yoğunluğu sırasında daha pratik bir alternatif önerilmiştir.

“Rather than” ile Yapılan Karşılaştırmaların Güçlendirilmesi

“Rather than” kullanımı, iki seçenek arasındaki kontrastı vurgulamak ve karşılaştırmayı güçlendirmek için mükemmeldir. Bu yapıyı kullanarak, bir seçeneğin diğerine göre neden daha cazip veya uygun olduğunu açıkça belirtebilirsiniz. Bu, özellikle ikna edici yazı veya konuşmalarda etkili bir yöntemdir.

 • Örnek: “Focusing on renewable energy sources rather than continuing to rely on fossil fuels is crucial for our planet’s future.” (Gezegenimizin geleceği için, fosil yakıtlara bağlı kalmak yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanmak hayati önem taşımaktadır.) Bu cümlede, yenilenebilir enerjinin önemi vurgulanırken, fosil yakıtların olumsuz etkileriyle karşılaştırılıyor.

İki Seçenek Arasındaki Tercihler

“Rather than” ifadesi, iki seçenek arasında net bir tercih ifade etmek için kullanıldığında, kişisel veya genel bir görüşü yansıtır. Bu yapı, özellikle yazılı ve sözlü anlatımda, seçimlerinizi ve tercihlerinizi net bir şekilde ifade etmek için güçlü bir araçtır.

 • Örnek: “I would choose to travel the world rather than settle down early in life.” (Hayatımın erken dönemlerinde yerleşmek yerine dünyayı gezmeyi tercih ederim.) Burada, bireysel bir tercih ve yaşam tarzı seçimi açıkça belirtilmektedir.

“Rather than” Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • “Rather than” kullanırken, cümlenin akıcılığını ve anlam bütünlüğünü korumaya özen gösterin.
 • Tutarlılık için, “rather than” ifadesini takip eden yapıların gramatikal olarak birbiriyle uyumlu olmasına dikkat edin.
 • Yazılı anlatımda, “rather than” ifadesini kullanarak yapılan karşılaştırmaların ve tercihlerin arkasındaki nedenleri ve sonuçları açıklamaya çalışın. Bu, argümanınızın daha ikna edici olmasını sağlar.

“Rather than” ifadesi, İngilizce’de tercihleri, alternatifleri ve karşılaştırmaları ifade etmenin etkili bir yoludur. Bu yapıyı doğru ve yerinde kullanarak, iletişiminizi daha zengin ve ikna edici hale getirebilirsiniz.

Rather Than Kullanımı Örnekleri

1. I prefer tea rather than coffee.

– Çayı kahveye tercih ederim.

2. She studies on weekends rather than going out.

– Dışarı çıkmak yerine hafta sonları ders çalışır.

3. They chose to drive rather than fly.

– Uçmak yerine sürmeyi tercih ettiler.

4. He works from home rather than commuting.

– Yolda vakit kaybetmek yerine evden çalışır.

5. We eat at home rather than dining out.

– Dışarıda yemek yemek yerine evde yeriz.

6. She bought a used car rather than a new one.

– Yeni bir araba almak yerine kullanılmış bir araba satın aldı.

7. They watched a movie at home rather than going to the cinema.

– Sinemaya gitmek yerine evde film izlediler.

8. I chose to walk rather than take the bus.

– Otobüsle gitmek yerine yürümeyi tercih ettim.

9. She listens to music rather than watching TV.

– Televizyon izlemek yerine müzik dinler.

10. He drinks water rather than soda.

– Soda içmek yerine su içer.

11. We visited the museum rather than the park.

– Park yerine müzeyi ziyaret ettik.

12. She uses public transport rather than driving her car.

– Arabasını kullanmak yerine toplu taşımayı kullanır.

13. They ate vegetables rather than meat.

– Et yerine sebze yediler.

14. He reads books rather than browsing the internet.

– İnternette gezinmek yerine kitap okur.

15. We chose a quiet evening at home rather than a noisy party.

– Gürültülü bir parti yerine evde sakin bir akşamı tercih ettik.

16. She wears glasses rather than contact lenses.

– Kontakt lens yerine gözlük takar.

17. They discuss issues face-to-face rather than texting.

– Mesajlaşmak yerine yüz yüze konuşurlar.

18. He eats breakfast rather than skipping it.

– Kahvaltıyı atlamak yerine yer.

19. We prefer hiking in nature rather than working out in a gym.

– Spor salonunda çalışmak yerine doğada yürüyüş yapmayı tercih ederiz.

20. She saves money rather than spending it on unnecessary items.

– Gereksiz şeylere para harcamak yerine para biriktirir.