Belirli tanımlık “the” (definite article), İngilizce’de belirli bir nesne veya nesneler grubunu ifade etmek için kullanılan bir tanımlıktır. “The” kullanımı, konuşmacının veya yazarın, dinleyicinin veya okuyucunun bahsedilen nesne veya nesneler grubu hakkında zaten bilgi sahibi olduğunu varsayar. Bu, bahsi geçen nesnenin belirli ve tanınmış olduğu durumlar için geçerlidir.

“The” Kullanımı

 1. Belirli Nesneleri Tanımlamak: “The” kullanımı, özellikle bahsedilen nesnenin belirli ve tanınmış olduğu durumlar için uygundur.
 • Örnek: “Can you pass the salt?” (Tuzu uzatabilir misin?) Bu cümlede, tuzun belirli bir tuzluk olduğu varsayılır.
 1. Coğrafi İsimler: “The” bazı coğrafi isimlerle kullanılır, özellikle nehirler, denizler, okyanuslar ve dağ zincirleri gibi.
 • Örnek: “The Nile is the longest river in Africa.” (Nil, Afrika’nın en uzun nehridir.)
 1. Tek Olan Nesneler: Güneş, ay ve diğer tekil varlıklar için “the” kullanılır.
 • Örnek: “The sun rises in the east.” (Güneş doğuda doğar.)
 1. Özel İsimlerden Önce: Belirli özel isimlerden önce “the” kullanılır, özellikle gazete isimleri ve bazı ülkelerin isimleri gibi.
 • Örnek: “The United States is a large country.” (Birleşik Devletler büyük bir ülkedir.)

“The” Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Genelleme Yapılan Durumlar: Genel bir kavramdan veya sınıftan bahsedildiğinde “the” kullanılmaz.
 • Yanlış: “The cats are lovely animals.” (Kediler sevimli hayvanlardır.)
 • Doğru: “Cats are lovely animals.” (Kediler sevimli hayvanlardır.)
 • Tekil ve Çoğul Kullanım: “The” hem tekil hem de çoğul isimlerle kullanılabilir ve anlamı değiştirmez.
 • Örnek: “The book on the table is interesting.” (Masadaki kitap ilginç.)
 • Örnek: “The books on the table are interesting.” (Masadaki kitaplar ilginç.)
#İngilizcede The Kullanımı:

İpuçları

 • “The” kullanırken, bahsedilen nesnenin veya nesnelerin dinleyici veya okuyucu tarafından tanınabilir olduğundan emin olun.
 • “The” kullanımı bazen istisnalara sahip olabilir, özellikle coğrafi isimler ve özel isimlerde. Bu tür durumlar için dilbilgisi kılavuzlarına veya sözlüklere başvurmak faydalı olabilir.
 • Yazım ve konuşma pratiği yaparak “the” kullanımında ustalaşabilirsiniz. Çeşitli metinler okumak ve “the” kullanımını gözlemlemek, doğru kullanımı öğrenmenize yardımcı olacaktır.

Belirli tanımlık “the” kullanımı, İngilizce’de netlik ve anlam bütünlüğü sağlar. Bu tanımlığın doğru kullanımı, iletişiminizin açık ve etkili olmasına katkıda bulunur.

Belirli tanımlık “the” kullanımının inceliklerini daha da derinlemesine anlamak için, kullanımda sıkça yapılan bazı hatalardan ve bunların nasıl düzeltilmesi gerektiğinden bahsedelim. Ayrıca, “the” kullanımı ile ilgili bazı ek ipuçları sunalım.

Sıkça Yapılan Hatalar ve Düzeltmeler

 • Genel Kavramlar ve Türler: Genel bir kavram veya türden bahsederken, “the” kullanmamak genellikle daha doğrudur. Ancak, belirli bir alt grubu veya örneği kastettiğinizde “the” kullanılır.
 • Yanlış: “The technology is changing the world.”
 • Doğru: “Technology is changing the world.”
 • Ancak: “The technology developed by our company is changing the world.”
 • Adresler ve Sokak İsimleri: Adresler ve sokak isimlerinde “the” kullanımı genellikle gerekli değildir.
 • Yanlış: “She lives on the Elm Street.”
 • Doğru: “She lives on Elm Street.”
 • Dağlar ve Göller: Tekil dağ isimlerinde “the” kullanılmaz, ancak dağ sıraları için kullanılır. Göllerde ise “the” kullanımı gölün adına bağlıdır.
 • Dağ: “Mount Everest” (The kullanılmaz.)
 • Dağ Sırası: “The Rocky Mountains”
 • Göl: “Lake Michigan” (The kullanılmaz.), “The Great Salt Lake”
#image_title

Ek İpuçları

 • Dilinizi Zenginleştirin: “The” kullanımı, yazı ve konuşmanızda belirli nesneler veya gruplar hakkında konuşurken zenginlik ve netlik sağlar. Farklı bağlamlarda “the” kullanımını gözlemleyerek, bu tanımlığın kullanımını içselleştirebilirsiniz.
 • Pratik Yapın: Yazı pratiği yaparak ve okuduklarınızda “the” kullanımına dikkat ederek, doğru kullanımı öğrenebilirsiniz. Günlük yazılarınızda veya konuşmalarınızda “the” kullanımını bilinçli olarak uygulayın.
 • Dilbilgisi Kurallarını Gözden Geçirin: “The” kullanımı ile ilgili dilbilgisi kurallarını düzenli olarak gözden geçirmek, yaygın hatalardan kaçınmanıza ve İngilizce becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur.
 • Dinleme Pratiği: İngilizce konuşulan podcast’leri, videoları ve filmleri dinleyerek “the” kullanımını doğal bağlamında gözlemleyin. Bu, kulağınızın doğru kullanıma alışmasını sağlar ve öğrendiklerinizi pekiştirir.

Belirli tanımlık “the”, İngilizce dilbilgisinde küçük ama önemli bir rol oynar. Bu tanımlığın doğru kullanımı, anlatımınızı daha profesyonel ve etkili hale getirebilir. Bu nedenle, “the” kullanımına dikkat etmek, dil öğrenme yolculuğunuzda önemli bir adımdır.