İngilizcede gündelik anlatım veya colloquialism, günlük konuşma dilinde kullanılan ve genellikle yazılı standart İngilizceden daha rahat ve informal olan ifade biçimlerini içerir. Bu ifadeler, bölgesel jargonlar, argo terimler, deyimler ve konuşma dili özellikleri gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Colloquialism’ler, bir dilin canlılığını ve kültürel çeşitliliğini yansıtır ve dilin daha samimi, kişisel ve erişilebilir olmasını sağlar.

Colloquialism’in Önemi

 1. Sosyal Bağlar ve Kimlik: Colloquialism’ler, belirli bir topluluk veya sosyal grupla ilişkilendirilebilen ve o grubun üyeleri arasında kimlik ve aidiyet duygusu oluşturan ifadelerdir.
#Colloquialism

 1. Doğallık ve Samimiyet: Günlük konuşma dili, iletişimi daha doğal ve samimi hale getirir. Bu, özellikle arkadaşça sohbetler ve rahat sosyal etkileşimlerde önemlidir.
 2. Dilin Evrimi: Colloquialism’ler, dilin sürekli olarak nasıl değişip geliştiğinin canlı kanıtlarıdır. Yeni ifadelerin ve anlamların ortaya çıkması, dilin yaşayan ve nefes alan bir yapı olduğunu gösterir.

Colloquialism Örnekleri

 • “Wanna” yerine “want to”: “Do you wanna grab a coffee?”
 • “Gonna” yerine “going to”: “I’m gonna go to the store.”
 • “Y’all” yerine “you all”: Güney Amerika İngilizcesinde yaygın bir hitap şekli.
 • “Mate”: Özellikle Birleşik Krallık ve Avustralya’da arkadaş anlamına gelen bir terim.

Colloquialism Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

#colloquialism
 • Bağlam: Colloquialism’ler, informal ve rahat ortamlarda uygunken, resmi veya profesyonel bağlamlarda kullanıldığında yanlış anlaşılmaya veya yanlış algılanmaya neden olabilir.
 • Kültürel Farkındalık: Colloquialism’ler genellikle belirli bir kültür veya bölgeye özgüdür. Farklı bir kültürel veya dil arka planından gelen kişilerle iletişim kurarken, bu ifadelerin anlaşılırlığını ve uygunluğunu göz önünde bulundurun.
 • Aşırı Kullanım: Colloquialism’lerin aşırı kullanımı, mesajınızın netliğini azaltabilir ve profesyonellikten uzak bir izlenim yaratabilir.

Colloquialism’in Öğrenilmesi ve Öğretilmesi

Colloquialism’leri öğrenmek ve öğretmek, dil öğrenicilerinin hedef dildeki doğallığı ve akıcılığı yakalamalarına yardımcı olur. Dil öğrenicileri için günlük konuşma diline maruz kalmak, dilin gerçek hayatta nasıl kullanıldığını anlamalarını ve dil becerilerini pratik bir şekilde geliştirmelerini sağlar. Öğreticiler, günlük konuşma dilini ders materyallerine ve aktivitelere dahil ederek öğrenicilerin bu informal ifadeleri tanımalarını ve doğru bağlamlarda kullanmalarını teşvik edebilir.

Sonuç olarak, colloquialism veya gündelik anlatım, İngilizce dilinin zenginliğini ve çeşitliliğini keşfetmenin önemli bir parçasıdır. Bu informal ifadeler, dil öğrenicilerine dilin doğal ve samimi yönlerini keşfetme fırsatı sunar. Gündelik anlatım, dilin sadece bir iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda kültürler arası köprüler kurma ve insanlar arası ilişkileri derinleştirme gücüne sahip olduğunu gösterir.

Dil Pratiğinde Colloquialism’lerin Kullanımı

Dil pratiği yaparken colloquialism’leri kullanmak, öğrenicilere dilin daha doğal yönlerini öğrenme ve kullanma şansı verir. Bu tür ifadeleri kullanmak, öğrenicilerin kendilerini yerel konuşmacılar gibi hissetmelerini sağlar ve dil becerilerini günlük yaşamda daha etkin kullanmalarına olanak tanır.

Colloquialism’lerin Doğru Kullanımı

Colloquialism’lerin doğru kullanımı, bağlamın anlaşılmasını gerektirir. Dil öğrenicileri, bu ifadelerin ne zaman ve nasıl kullanılacağını öğrenmek için yerel konuşmacıların konuşmalarını dinleyebilir, popüler kültür ürünlerini izleyebilir ve günlük diyalogları takip edebilir. Bu, informal ifadelerin doğal kullanımını anlamalarına yardımcı olur.

Colloquialism’ler ve Dilin Canlılığı

Colloquialism’ler, bir dilin sürekli olarak nasıl geliştiğinin ve değiştiğinin bir göstergesidir. Yeni ifadelerin ortaya çıkması ve eski ifadelerin zamanla anlamını değiştirmesi, dilin canlı bir organizma gibi sürekli evrim geçirdiğini gösterir. Bu, dil öğrenicileri için, öğrendikleri dili sadece bir dizi kurallar ve kelime listeleri olarak değil, aynı zamanda büyüyen ve değişen bir kültürel fenomen olarak görmelerini sağlar.

Sonuç

#image_title

Colloquialism veya gündelik anlatım, İngilizce öğrenme ve kullanma sürecinde önemli bir yere sahiptir. Bu informal ifadeler, dil öğrenicilerine dilin daha doğal ve samimi yönlerini keşfetme fırsatı sunarken, aynı zamanda iletişimde daha etkin ve akıcı olmalarını sağlar. Ancak, colloquialism’lerin kullanımı bağlama duyarlı olmalı ve öğreniciler, bu ifadelerin ne zaman uygun olduğunu ve ne zaman kaçınılması gerektiğini anlamalıdır. Böylece, İngilizceyi sadece bir dizi gramer kuralı ve kelime listesi olarak değil, canlı ve dinamik bir iletişim aracı olarak deneyimleyebilirler.

Colloquialism Örnekleri

 1. Gonna (Verb) – Going to (Gitmek üzere)
 2. Wanna (Verb) – Want to (İstemek)
 3. Y’all (Pronoun) – You all (Siz hepiniz)
 4. Ain’t (Verb) – Am not/are not/is not (Değilim/değilsiniz/değil)
 5. Gimme (Verb) – Give me (Bana ver)
 6. Dunno (Verb) – Don’t know (Bilmiyorum)
 7. Kinda (Adverb) – Kind of (Bir çeşit, biraz)
 8. Lemme (Verb) – Let me (Bırak beni)
 9. Outta (Preposition) – Out of (Dışında, -den çıkmak)
 10. Gotta (Verb) – Got to (Yapmak zorunda)
 11. Bummer (Noun) – A situation that is bad or annoying (Can sıkıcı durum)
 12. Chill (Verb) – Relax (Rahatla)
 13. Crappy (Adjective) – Poor quality (Kalitesiz)
 14. Dope (Adjective) – Cool or awesome (Havalı, müthiş)
 15. Flick (Noun) – A movie (Film)
 16. Janky (Adjective) – Of poor quality, unreliable (Kalitesiz, güvenilmez)
 17. Noob (Noun) – A person who is inexperienced (Acemi)
 18. Bro (Noun) – Brother (Kardeş, dost)
 19. Buzzed (Adjective) – Slightly intoxicated (Hafif sarhoş)
 20. Cheesy (Adjective) – Tacky or overly sentimental (Basit, duygusal fazlalığı olan)
 21. Crash (Verb) – Go to sleep (Uyumak için gitmek)
 22. Creep (Noun) – Weird person (Tuhaf kişi)
 23. Diss (Verb) – To disrespect (Saygısızlık etmek)
 24. Epic (Adjective) – Very impressive (Çok etkileyici)
 25. Fab (Adjective) – Fabulous (Harika)
 26. Geek (Noun) – Someone very interested in a particular area (Bir alana çok ilgili kişi)
 27. Hangry (Adjective) – Angry because you are hungry (Açlıktan öfkeli)
 28. Icky (Adjective) – Unpleasant (Hoş olmayan)
 29. Kicks (Noun) – Shoes (Ayakkabılar)
 30. Legit (Adjective) – Genuine, real (Gerçek, hakiki)
 31. Meh (Interjection) – Indifference (Kayıtsızlık)
 32. Nerd (Noun) – Intellectually obsessive person (Entelektüel takıntılı kişi)
 33. Omg (Interjection) – Oh my God (Aman Tanrım)
 34. Peeps (Noun) – People (İnsanlar)
 35. Quirky (Adjective) – Unconventional (Geleneksel olmayan)
 36. Rad (Adjective) – Radical, excellent (Mükemmel)
 37. Shady (Adjective) – Suspicious (Şüpheli)
 38. Thirsty (Adjective) – Desperately wanting approval (Onay arzusuyla çırpınan)
 39. Uber (Adjective) – Super (Süper)
 40. Vibing (Verb) – Enjoying (Keyif almak)
 41. Whack (Adjective) – Crazy (Çılgın)
 42. Xoxo (Interjection) – Hugs and kisses (Sarılma ve öpücükler)
 43. Yolo (Acronym) – You only live once (Hayatı bir kere yaşarsın)
 44. Zilch (Noun) – Nothing (Hiçbir şey)
 45. Bae (Noun) – Before anyone else (Herkesten önce)
 46. Cray (Adjective) – Crazy (Çılgın)
 47. Fomo (Noun) – Fear of missing out (Kaçırma korkusu)
 48. Ghost (Verb) – To ignore someone (Birisini görmezden gelmek)
 49. Lit (Adjective) – Exciting, fun (Heyecan verici, eğlenceli)
 50. Savage (Adjective) – Brutally honest (Acımasızca dürüst)
 51. Snatched (Adjective) – Looks good (İyi görünüyor)
 52. Salty (Adjective) – Bitter, angry (Acı, kızgın)
 53. Flex (Verb) – To show off (Hava atmak)
 54. Tea (Noun) – Gossip (Dedikodu)
 55. Thicc (Adjective) – Curvaceous (Dolgun)
 56. Yeet (Verb) – To throw something with force (Bir şeyi güçle fırlatmak)
 57. Lowkey (Adverb) – Understated (Düşük profilli)
 58. Highkey (Adverb) – Very obvious (Çok açık)
 59. Stan (Verb) – An obsessive fan (Saplantılı bir hayran)
 60. Slay (Verb) – To do something very well (Bir şeyi çok iyi yapmak)
 61. Clapback (Noun) – A quick, witty reply (Çabuk, zeki bir cevap)
 62. Boujee (Adjective) – Luxurious in lifestyle (Lüks yaşam tarzı)
 63. Ghosting (Verb) – The act of suddenly stopping all communication (Tüm iletişimi aniden kesme eylemi)
 64. Trolling (Verb) – Posting inflammatory or off-topic messages online (Çevrimiçi olarak kışkırtıcı veya konu dışı mesajlar gönderme)
 65. Shook (Adjective) – Shocked or surprised (Şok olmuş veya şaşırmış)
 66. Extra (Adjective) – Over the top, excessive (Aşırı, fazla)
 67. Squad (Noun) – A group of friends (Arkadaş grubu)
 68. On Fleek (Adjective) – Perfectly executed or styled (Mükemmel uygulanmış veya stil sahibi)
 69. Binge-watch (Verb) – To watch multiple episodes of a television series in rapid succession (Bir televizyon dizisinin birden çok bölümünü arka arkaya izlemek)
 70. Ghosted (Adjective) – Having someone you are dating suddenly stop communicating with you (İlişki yaşadığınız birinin sizinle iletişimi aniden kesmesi)
 71. Shade (Noun) – Subtle, sneering expression of contempt for or disgust with someone (Birine karşı ince, alaycı bir küçümseme veya iğrenme ifadesi)
 72. Spill the tea (Phrase) – To share gossip (Dedikodu paylaşmak)
 73. Ratchet (Adjective) – Trashy or crude (Adi veya kaba)
 74. Basic (Adjective) – Lacking originality, predictable (Orijinallikten yoksun, tahmin edilebilir)
 75. Lit (Adjective) – Exciting, fun (Heyecan verici, eğlenceli)
 76. Turnt (Adjective) – Excited, hyped or drunk (Heyecanlı, coşkulu veya sarhoş)
 77. Woke (Adjective) – Being aware, especially of social injustices (Bilinçli olmak, özellikle sosyal adaletsizliklerden)
 78. Beat (Verb) – To apply makeup (Makyaj yapmak)
 79. Drag (Verb) – To criticize or insult (Eleştirmek veya hakaret etmek)
 80. Flex (Verb) – To show off (Hava atmak)
 81. Hyped (Adjective) – Very excited or enthusiastic (Çok heyecanlı veya coşkulu)
 82. IRL (Adverb) – In real life (Gerçek hayatta)
 83. Mood (Noun) – A state of mind or feeling (Bir ruh hali veya duygu)
 84. Receipts (Noun) – Proof or evidence (Kanıt veya delil)
 85. Savage (Adjective) – Brutally honest (Acımasızca dürüst)
 86. Ship (Verb) – To endorse a romantic relationship (Romantik bir ilişkiyi desteklemek)
 87. Thirst trap (Noun) – A sexy photograph or message posted on social media (Sosyal medyada paylaşılan seksi bir fotoğraf veya mesaj)
 88. Troll (Verb) – To make a deliberately offensive or provocative online post (Bilerek kışkırtıcı veya saldırgan çevrimiçi bir gönderi yapmak)
 89. Vibe (Noun) – A person’s emotional state or the atmosphere of a place (Bir kişinin duygusal durumu veya bir yerin atmosferi)
 90. Woke (Adjective) – Aware of and actively attentive to important facts and issues
 91. Salty (Adjective) – Upset or bitter, especially after a perceived slight or insult (Alınmış veya kırgın, özellikle algılanan bir küçümseme veya hakaretten sonra)
 92. Slay (Verb) – To impress or amaze, often used to describe someone doing something exceptionally well (Etkilemek veya hayrete düşürmek, genellikle birinin bir şeyi olağanüstü iyi yapması için kullanılır)
 93. Snack (Noun) – Someone who looks very attractive or appealing (Çok çekici veya hoş görünen biri)
 94. Spooky (Adjective) – Strange and frightening (Garip ve korkutucu)
 95. Sus (Adjective) – Suspicious or suspect, shortened from “suspicious” (Şüpheli, “suspicious” kelimesinin kısaltması)
 96. Swerve (Verb) – To avoid someone or something (Birinden veya bir şeyden kaçınmak)
 97. Tea (Noun) – Gossip or personal information (Dedikodu veya kişisel bilgi)
 98. Thicc (Adjective) – Describing someone with a full and curvaceous figure (Dolgun ve kıvrımlı bir figüre sahip birini tanımlamak)
 99. Thirsty (Adjective) – Desperately seeking attention or approval, especially on social media (Özellikle sosyal medyada dikkat veya onay arayan)
 100. Yeet (Verb) – An exclamation of excitement, approval, surprise, or all-around energy, often as a reaction to something being thrown away or moved with force (Heyecan, onay, şaşkınlık veya genel enerji ifadesi, genellikle bir şeyin atılması veya kuvvetle hareket ettirilmesine bir tepki olarak kullanılır.