Etken cümle (Active Sentence) yapısı, İngilizce’de cümlenin öznesinin eylemi gerçekleştiren kişi veya şey olduğu cümle türüdür. Bu yapıda, eylem doğrudan özne tarafından yapılmaktadır ve cümlenin odak noktası öznenin eylemi üzerinedir. Etken cümleler, açık ve doğrudan iletişim kurmanın etkili bir yoludur ve genellikle günlük konuşma ve yazışmalarda yaygın olarak kullanılır.

Etken Cümle Yapısı

#image_title

Etken cümlelerin temel yapısı genellikle şu şekildedir: Özne + Fiil + Nesne.

 • Örnek: “The chef cooks the meal.” (Şef yemeği pişirir.)

Bu örnekte, “chef” (şef) öznedir ve eylemi gerçekleştiren kişidir. “Cooks” (pişirir) fiilidir ve gerçekleşen eylemi ifade eder. “The meal” (yemeği) ise nesnedir ve eylemin yapıldığı şeydir.

Etken Cümlelerin Özellikleri

 • Doğrudanlık: Etken cümleler, bilgiyi doğrudan ve net bir şekilde ifade eder. Bu, dinleyici veya okuyucunun mesajı kolayca anlamasını sağlar.
 • Etkileşim: Bu cümleler, öznenin aktif rolünü vurgular ve dinamik bir anlatım oluşturur.
 • Yaygın Kullanım: Günlük konuşma ve basit yazışmalardan akademik ve profesyonel metinlere kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Etken Cümlelerin Kullanım Alanları

Etken cümleler, hikaye anlatımından talimat verme, olayları rapor etme ve günlük diyaloglara kadar çeşitli durumlarda kullanılır. Bu yapının tercih edildiği durumlar genellikle şunları içerir:

 • Hikaye Anlatımı: Karakterlerin eylemlerini ve maceralarını açıklamak için.
 • Akademik Yazım: Araştırma sonuçlarını ve deney süreçlerini açıklarken.
 • Kılavuz ve Talimatlar: Yapılması gereken işlemleri adım adım açıklarken.
 • Günlük Konuşma: Olayları, deneyimleri ve gözlemleri aktarırken.

Etken Cümle Kullanımının Avantajları

 • Anlaşılabilirlik: Etken cümleler, konuşulan veya yazılan mesajın açık ve anlaşılır olmasını sağlar.
 • Dinamizm: Öznenin eylemi üzerine odaklanarak, metne canlılık ve hareket katar.
 • İfade Gücü: Öznenin aktif rolü, ifadeyi güçlendirir ve mesajı daha etkili bir şekilde iletebilir.
#image_title

Etken cümle yapısı, İngilizce’de iletişimin temel taşlarından biridir. Bu yapının doğru kullanımı, hem konuşma hem de yazı dilinde mesajınızın net ve etkili bir şekilde iletilmesine yardımcı olur. Etken cümleler, öznenin eylemlerini ön plana çıkararak, anlatımı daha dinamik ve ilgi çekici hale getirir.

Etken Cümlelerin Edilgen Cümlelerle Karşılaştırılması

Etken cümlelerin karşılığı olan edilgen cümleler (Passive Sentences), öznenin eylemi gerçekleştiren değil, eylemin yapıldığı kişi veya şey olduğu cümlelerdir. Edilgen cümlelerde, eylemin kim tarafından yapıldığı bazen belirtilmez. Bu iki cümle yapısı arasındaki fark, anlatımın odak noktasını ve cümlenin vurgusunu değiştirir.

 • Etken Cümle: “The company launched a new product.” (Şirket yeni bir ürün piyasaya sürdü.)
 • Edilgen Cümle: “A new product was launched by the company.” (Yeni bir ürün şirket tarafından piyasaya sürüldü.)

Etken cümleler, genellikle daha doğrudan ve enerjiktir. Edilgen yapılar ise, eylemin yapıldığı nesne veya kişiye odaklanmak istendiğinde kullanılır. Her iki yapı da belirli bağlamlarda etkili olabilir, ancak etken cümleler genelde daha net ve etkileyici iletişim için tercih edilir.

Etken Cümlelerle Güçlü Anlatım Oluşturma

Etken cümlelerin kullanımı, metinlerinizi ve konuşmalarınızı daha etkili ve dinamik kılmak için güçlü bir araçtır. İşte etken cümlelerle güçlü bir anlatım oluşturmanın yolları:

 1. Eylem Odaklı Yazım: Etken cümleler, öznenin aktif rolünü vurgular. Yazınızda veya konuşmanızda, öznenin eylemlerini ön plana çıkaran ifadeler kullanarak, mesajınızın daha canlı ve ilgi çekici olmasını sağlayabilirsiniz.
 2. Anlatımda Çeşitlilik: Sadece etken ya da sadece edilgen yapıları kullanmak yerine, her iki yapıyı da uygun yerlerde kullanarak anlatımınızda çeşitlilik ve denge oluşturun. Bu, metninizi daha zengin ve okuyucu için daha keyifli hale getirecektir.
 3. Netlik ve Doğrudanlık: Etken cümleler, iletilmek istenen mesajı daha doğrudan ve net bir şekilde aktarır. Özellikle önemli noktaları vurgulamak istediğinizde, etken yapıları tercih edin.
 4. Hikaye Anlatımında Etkinlik: Hikayeler ve anekdotlar anlatırken etken cümle yapıları kullanmak, karakterlerin eylemlerini ve hikayenin akışını daha canlı kılar. Dinleyiciler veya okuyucular, aktif eylemler aracılığıyla hikayeye daha kolay bağlanır.
 5. Kısalık ve Özgünlük: Etken cümleler, genellikle edilgen yapıya kıyasla daha kısa ve özdür. Mesajınızı kısa ve öz bir şekilde iletmek için etken yapıları kullanabilirsiniz.

Etken Cümlelerin Kullanım Alanları

Etken yapılar, özellikle aşağıdaki alanlarda etkilidir:

 • Akademik Yazılar: Araştırma bulgularını ve teorileri açıklarken.
 • İş ve Profesyonel İletişim: Raporlar, sunumlar ve e-postalar aracılığıyla projeler ve girişimler hakkında bilgi verirken.
 • Günlük Dil: Günlük konuşmalarda ve sosyal medya paylaşımlarında doğrudan ve samimi bir iletişim kurarken.
 • Yaratıcı Yazım: Roman, öykü ve senaryo yazımında karakterlerin eylemlerini ve olay örgüsünü canlandırmak için.

Etken cümle kullanımı, İngilizce dil becerilerinizin güçlü ve etkileyici bir şekilde sergilenmesine olanak tanır. Etkili bir iletişim için, etken yapıların gücünden yararlanarak mesajınızı net, doğrudan ve dinamik bir şekilde ifade edebilirsiniz. Bu, hem yazılı hem de sözlü anlatımda anlamın derinleşmesine ve iletişiminizin etkisinin artmasına yardımcı olacaktır.

Aktif ve Pasif Cümlelerin Karşılaştırma Örnekleri

 1. Active: “The cat chased the mouse.”
  Passive: “The mouse was chased by the cat.”
  Türkçe: Aktif: “Kedi fareyi kovaladı.” Edilgen: “Fare kedi tarafından kovalandı.”
 2. Active: “The teacher corrected the tests.”
  Passive: “The tests were corrected by the teacher.”
  Türkçe: Aktif: “Öğretmen testleri düzeltti.” Edilgen: “Testler öğretmen tarafından düzeltildi.”
 3. Active: “The artist painted a beautiful portrait.”
  Passive: “A beautiful portrait was painted by the artist.”
  Türkçe: Aktif: “Sanatçı güzel bir portre çizdi.” Edilgen: “Güzel bir portre sanatçı tarafından çizildi.”
 4. Active: “The gardener planted the flowers.”
  Passive: “The flowers were planted by the gardener.”
  Türkçe: Aktif: “Bahçıvan çiçekleri dikti.” Edilgen: “Çiçekler bahçıvan tarafından dikildi.”
 5. Active: “The chef cooks delicious meals.”
  Passive: “Delicious meals are cooked by the chef.”
  Türkçe: Aktif: “Şef lezzetli yemekler pişirir.” Edilgen: “Lezzetli yemekler şef tarafından pişirilir.”
 6. Active: “The children sang the anthem.”
  Passive: “The anthem was sung by the children.”
  Türkçe: Aktif: “Çocuklar marşı söyledi.” Edilgen: “Marş çocuklar tarafından söylendi.”
 7. Active: “The mechanic repaired the car.”
  Passive: “The car was repaired by the mechanic.”
  Türkçe: Aktif: “Tamirci arabayı tamir etti.” Edilgen: “Araba tamirci tarafından tamir edildi.”
 8. Active: “The author wrote a new book.”
  Passive: “A new book was written by the author.”
  Türkçe: Aktif: “Yazar yeni bir kitap yazdı.” Edilgen: “Yeni bir kitap yazar tarafından yazıldı.”
 9. Active: “The student answered the question.”
  Passive: “The question was answered by the student.”
  Türkçe: Aktif: “Öğrenci soruyu cevapladı.” Edilgen: “Soru öğrenci tarafından cevaplandı.”
 10. Active: “The company launched a new product.”
  Passive: “A new product was launched by the company.”
  Türkçe: Aktif: “Şirket yeni bir ürün piyasaya sürdü.” Edilgen: “Yeni bir ürün şirket tarafından piyasaya sürüldü.”