Ayraçlar, yazı içerisinde ek bilgiler sağlamak, açıklamalarda bulunmak veya metnin akışını bozmadan okuyucuya ekstra notlar iletmek için kullanılan dilbilgisel işaretlerdir. İngiliz dilinde farklı türde ayraçlar bulunur ve her birinin kullanımı belirli kurallara bağlıdır. En yaygın kullanılan ayraç türleri yuvarlak ayraçlar (parentheses), köşeli ayraçlar (brackets), ve küme ayraçları (braces) olarak sıralanabilir.

İngilizcede Ayraç Kullanımının Önemi

Yuvarlak Ayraçlar (Parentheses)

Yuvarlak ayraçlar, metne ek bilgiler eklemek için kullanılır. Bu bilgiler genellikle cümlenin ana fikrinden bağımsızdır ve çıkarıldığında cümlenin genel anlamı değişmez. Yuvarlak ayraç içinde verilen bilgiler, açıklamalar, tarihler, referanslar veya yazarın notları olabilir. Örneğin:

 • He finally answered (after taking five minutes to think) that he did not understand the question.

Köşeli Ayraçlar [Brackets]

Köşeli ayraçlar, genellikle alıntılanan metinlerde orijinal metne açıklama eklemek veya düzeltme yapmak için kullanılır. Ayrıca, metin içinde bir kelimenin değiştirildiğini veya ekleme yapıldığını göstermek için de kullanılabilir. Köşeli ayraçlar aynı zamanda matematikte gruplamak için de kullanılır. Örneğin:

 • “She [the CEO] was not pleased with the project outcome.”

Küme Ayraçları {Braces}

Küme ayraçları, İngilizce yazımda nadiren kullanılır. Genellikle matematikte ve bilgisayar bilimlerinde gruplama için tercih edilir. Ancak, bazı özel durumlarda, bir liste içindeki ögeleri gruplamak için kullanılabilirler.

Ayraç Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Ayraç içinde kullanılan ifadeler cümle dışı olarak kabul edilir ve bu kısımdan önce gelen cümle ayraçsız bir şekilde tam ve anlamlı olmalıdır.
 • Yuvarlak ayraç kullanıldığında, ayraç içindeki ifadenin sonuna noktalama işareti konmaz, ancak ayraç dışında cümle sonlandırılıyorsa noktalama işareti ayraç dışına konulur.
 • Köşeli ayraçların kullanımı, özellikle akademik yazımda ve alıntılarda dikkat gerektirir. Orijinal metni değiştirmeden gerekli açıklamaların eklenmesi önemlidir.

Her tür ayraç, yazıda belirli bir amaç için kullanılır ve doğru kullanımları, yazının daha anlaşılır ve profesyonel görünmesini sağlar. Ayraç kullanımı, okuyucuya metin içinde ek bilgiler sunmanın zarif bir yoludur ve yazarın niyetini daha net bir şekilde iletmeye yardımcı olur.

Ayraç kullanımının etkili bir şekilde yapılabilmesi için, yazım kurallarına uygunluk ve metin içerisindeki uygun konumlandırma önem taşır. Ayraçların doğru kullanımı, metnin anlaşılırlığını artırırken, yanlış kullanımı kafa karışıklığına neden olabilir. İşte etkili ayraç kullanımı için bazı ek ipuçları ve öneriler:

Cümle İçi Ayraç Kullanımı

 • Tamamlanmış Cümleler: Eğer ayraç içindeki ifade tamamlanmış bir cümle ise ve ayraçtan önce gelen ifade de tamamlanmış bir cümle ise, ayraç içindeki cümle büyük harfle başlamalı ve içinde noktalama işareti bulunmalıdır. Ancak, bu durum genellikle akademik yazımda tercih edilmez.

Ayraç Sonrası Noktalama

 • Noktalama İşaretleri: Ayraç içindeki ifadeler cümleye ek bir bilgi sağladığında ve cümle ayraçsız da tam ve anlamlıysa, noktalama işareti genellikle ayraç dışına konur. Örneğin:
 • We visited the Louvre (a must-see for anyone visiting Paris).

Ayraç İçinde Ayraç Kullanımı

 • Farklı Ayraç Türlerinin Birleşimi: Bir metin içerisinde hem yuvarlak ayraçlar hem de köşeli ayraçların kullanılması gerekiyorsa, farklı türler birbiri içinde kullanılabilir. Örneğin, bir alıntı içerisinde yazarın yorumu için köşeli ayraçlar kullanılırken, ek bilgi için yuvarlak ayraçlar kullanılabilir.
 • “He was the best player on the field [according to the coach (who has been coaching for 25 years)].”

Ayraç Kullanımı ve Okuyucu İlişkisi

 • Okuyucuya Yönelik Notlar: Ayraçlar, yazarın okuyucuya direkt olarak hitap ettiği veya okuyucunun dikkatini çekmek istediği özel notları içerebilir. Bu tür kullanımlar, metne kişisel bir dokunuş ekler ve okuyucunun ilgisini çeker.

Akademik Yazımda Ayraç Kullanımı

 • Referanslar ve Açıklamalar: Akademik yazımda, özellikle köşeli ayraç kullanımı, alıntılanan metinlere yapılan düzeltmeleri, eklemeleri veya açıklamaları belirtmek için önemlidir. Bu, metnin bütünlüğünü korurken, gerekli açıklamaların yapılmasına olanak tanır.

İngilizcede kullanılan ayraç çeşitleri ve örnek cümleler şunlardır:

 1. Virgül (,)
 • Örnek: “Yesterday, I went to the market, and I bought some apples.”
 • Türkçe: “Dün pazar yerine gittim ve birkaç elma aldım.”
 1. Noktalı Virgül (;)
 • Örnek: “It was raining; we decided to stay home.”
 • Türkçe: “Yağmur yağıyordu; evde kalmaya karar verdik.”
 1. Nokta (.)
 • Örnek: “She enjoys reading. She reads every night before bed.”
 • Türkçe: “Okumayı sever. Her gece yatmadan önce okur.”
 1. Soru İşareti (?)
 • Örnek: “Do you know what time it is?”
 • Türkçe: “Saat kaç olduğunu biliyor musun?”
 1. Ünlem İşareti (!)
 • Örnek: “Watch out!”
 • Türkçe: “Dikkat et!”
 1. Kesme İşareti (‘)
 • Örnek: “It’s a beautiful day.”
 • Türkçe: “Harika bir gün.”
 1. Tırnak İşareti (” “)
 • Örnek: “She said, ‘I’ll be there soon.'”
 • Türkçe: ” ‘Yakında orada olacağım,’ dedi.”
 1. Parantez (())
 • Örnek: “He finally decided (after much deliberation) to take the job.”
 • Türkçe: “Sonunda (uzun düşünmelerden sonra) işi kabul etmeye karar verdi.”
 1. Köşeli Parantez [ ]
 • Örnek: “He used a quote from Shakespeare [Act 3, Scene 2].”
 • Türkçe: “Shakespeare’den bir alıntı kullandı [3. Perde, 2. Sahne].”
 1. Çizgi (–)
  • Örnek: “The meeting – originally scheduled for today – has been postponed.”
  • Türkçe: “Bugün için planlanan toplantı – ertelendi.”
 2. Uzun Çizgi (—)
  • Örnek: “My sister—whom I hadn’t seen in years—surprised me with a visit.”
  • Türkçe: “Yıllardır görmediğim kız kardeşim—beni ziyaret ederek şaşırttı.”
 3. Eğik Çizgi (/)
  • Örnek: “Please read chapters 4/5 for tomorrow.”
  • Türkçe: “Lütfen yarın için 4/5. bölümleri okuyun.”
 4. Elips (…)
  • Örnek: “I wondered what would happen next…”
  • Türkçe: “Sonra ne olacağını merak ettim…”

Bu örnekler, İngilizcede ayraçların çeşitli kullanımlarını ve amaçlarını göstermektedir.

Ayraç kullanımı, yazı dilinde önemli bir yere sahiptir ve yazara metni zenginleştirme, açıklama ekleme veya ek bilgiler sunma imkanı verir. Ancak, ayraçların aşırı kullanımı metnin akışını bozabilir ve okuyucunun dikkatini dağıtabilir. Bu nedenle, ayraçları gerektiğinde ve ölçülü bir şekilde kullanmak, yazının hem anlaşılırlığını hem de profesyonelliğini artırır.