İngilizce yazım kuralları, dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak için hayati öneme sahiptir. Bu kurallar, yazıların anlaşılır, tutarlı ve profesyonel olmasını garanti eder. İşte İngilizce yazım kurallarının bazı temel yönleri:

#İngilizce Yazım Kuralları

Büyük Harf Kullanımı

 • Cümle Başları: Her cümlenin ilk kelimesi büyük harfle başlar.
 • Özel İsimler: Kişi adları, yer adları, kurum adları gibi özel isimler büyük harfle başlar.
 • Unvanlar ve Başlıklar: Kişiye özgü unvanlar ve kitap, film gibi eser başlıkları büyük harfle yazılır.

Noktalama İşaretleri

 • Nokta (.): Cümle sonlarında kullanılır.
 • Virgül (,): Cümle içindeki ögeleri ayırmak, açıklamaları belirtmek için kullanılır.
 • Soru İşareti (?): Soru cümlelerinin sonunda kullanılır.
 • Ünlem İşareti (!): Güçlü duyguları veya vurguyu ifade etmek için kullanılır.
 • Tırnak İşaretleri (” “): Doğrudan alıntıları belirtmek için kullanılır.
 • İki Nokta (:) ve Noktalı Virgül (;): İki nokta, bir listeyi veya açıklamayı başlatırken; noktalı virgül ise ilgili iki bağımsız cümleyi ayırmak için kullanılır.

Yazım ve Dilbilgisi

 • Zaman Uyumu: Cümle içerisindeki fiillerin zamanlarının birbiriyle uyumlu olması gerekir.
 • Özne-Fiil Uyumu: Cümledeki öznenin tekil veya çoğul oluşu, fiilin formunu etkiler.
 • Edilgen (Pasif) ve Etkin (Aktif) Cümleler: Cümle yapısını etkileyen önemli bir unsurdur. Aktif cümlelerde özne, eylemi gerçekleştiren kişidir; pasif cümlelerde ise eylemin yapıldığı nesne veya kişi özne konumundadır.

Paragraf Yapısı

 • Giriş, Gelişme, Sonuç: Yazılar, okuyucuyu konuya hazırlayan giriş paragrafı, konuyu detaylandıran gelişme paragrafları ve konuyu özetleyen bir sonuç paragrafı olmak üzere yapılandırılmalıdır.
 • Ana Fikir: Her paragrafın belirgin bir ana fikri olmalı ve cümleler bu ana fikri desteklemelidir.

Özgünlük ve Alıntı

 • Plagiarism (İntihal): Başka bir yazarın çalışmasını kendi çalışmanız olarak sunmak kesinlikle kabul edilemez. Alıntı yaparken, kaynağınızı doğru bir şekilde belirtmelisiniz.
 • Alıntı ve Referans: Alıntı yapılan metinler tırnak işaretleriyle veya blok alıntı formatında belirtilmeli ve uygun referanslama teknikleri kullanılmalıdır.

İngilizce yazım kurallarına hakim olmak, yazıların daha profesyonel ve etkili olmasını sağlar. Bu kurallar, dilin doğru kullanımını öğrenmek ve geliştirmek isteyen herkes için temel bir rehber niteliğindedir. Dilin sürekli gelişen doğası göz önünde bulundurulduğunda, yazım ve dilbilgisi kurallarında zamanla değişiklikler olabileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, güncel dilbilgisi kılavuzları ve kaynaklarla kendinizi güncel tutmak faydalıdır.

Bağlaçların Doğru Kullanımı

 • Bağlaçlar (and, but, or, nor, for, yet, so), cümleleri veya cümle ögelerini birbirine bağlamak için kullanılır. Bağlaçların doğru ve yerinde kullanımı, cümlenin akıcı ve anlaşılır olmasını sağlar.

Doğru Kullanım Örnekleri

 1. And – I bought apples and oranges.
 • Elma ve portakal aldım.
 1. But – She is small but strong.
 • Küçük ama güçlü.
 1. Because – I stayed home because it was raining.
 • Yağmur yağdığı için evde kaldım.

Yanlış Kullanım Örnekleri

 1. And (Yanlış yerde) – I need to go to the store and because I’m out of milk.
 • Sütüm bittiği için mağazaya gitmem gerekiyor. (Doğru: “I need to go to the store because I’m out of milk.”)
 1. But (Gereksiz kullanım) – It’s raining outside, but however, I will go for a walk.
 • Dışarıda yağmur yağıyor, ancak yine de yürüyüşe çıkacağım. (“However” burada gereksizdir; “It’s raining outside, but I will go for a walk.” doğru kullanımdır.)
 1. Because (Yanlış yerde) – Because I’m tired I will go to sleep early, because I have to wake up early.
 • Yorgun olduğum için erken yatacağım, çünkü erken kalkmam gerekiyor. (Doğru: “I will go to sleep early because I’m tired and have to wake up early.”)

Apostrof Kullanımı

 • Sahiplik Belirtme: Sahiplik veya aidiyeti ifade etmek için apostrof (‘s) kullanılır. Örneğin: “John’s book” (John’un kitabı).
 • Kısaltmalar: İngilizcede apostrof, bazı kısaltmalarda da kullanılır, örneğin “don’t” (do not’un kısaltması) veya “it’s” (it is veya it has’ın kısaltması).

Kesme İşaretlerinin Kullanımı

 • Kelimeleri Ayırmak: Kelimeler arasındaki anlam bütünlüğünü korumak için kesme işaretleri kullanılabilir. Örneğin, tarihlerde (1960’s) veya özel isimlerde (O’Neal).

Doğru Kullanım Örnekleri

 1. Possessive Case – This is John’s book.
 • Bu John’un kitabı.
 1. Contraction – It’s raining outside.
 • Dışarıda yağmur yağıyor. (“It’s” = “It is” anlamına gelir.)
 1. Plural Possessive – The girls’ room is upstairs.
 • Kızların odası yukarıda. (Birden fazla kıza ait oda)

Yanlış Kullanım Örnekleri

 1. Plurals – I have two cat’s.
 • İki kedim var. (Yanlış: “cat’s” Çoğul için kesme işareti kullanılmaz, doğru: “I have two cats.”)
 1. Non-possessive Its – The dog wagged it’s tail.
 • Köpek kuyruğunu salladı. (“it’s” yerine “its” kullanılmalı, çünkü “it’s” = “it is” anlamındadır ve burada iyelik bildiriliyor.)
 1. Random Apostrophes – We visited the Smith’s last weekend.
 • Geçen hafta sonu Smith’leri ziyaret ettik. (Eğer Smith ailesini kastetmek istiyorsak “Smiths” doğru kullanımdır; “Smith’s” ise Smith’in evi veya Smith’e ait bir şey anlamına gelir.)

Bu örnekler, kesme işaretinin İngilizcede sahiplik, kısaltmalar ve çoğul sahiplik durumlarında doğru kullanımını; çoğullarda, iyelik bildirmeyen its kullanımında ve gereksiz yerlerde yapılan yanlışları göstermektedir.

Sık Karşılaşılan Yazım Hataları

 • There, Their, They’re; Your, You’re; Its, It’s gibi kelimeler sıkça karıştırılır. Bu kelimelerin doğru kullanımını öğrenmek, yazım hatalarını önlemeye yardımcı olur.

Cümle İşaretleri ve Kısa Çizgilerin Kullanımı

 • Cümle İşaretleri (—): Cümle içinde bir ara not vermek veya bir açıklama eklemek için kullanılır. Kısa çizgiler (-), kelime ögelerini birbirine bağlamak veya tarih aralıklarını belirtmek için kullanılır.

Yazı Dili ve Konuşma Dili Arasındaki Fark

 • Yazı dilinde, dilbilgisi kurallarına daha sıkı bir şekilde uyulurken, konuşma dilinde bu kurallar daha esnek olabilir. Yazı dilinde açıklık ve resmiyet önemlidir, ancak konuşma dilinde doğallık ve akıcılık öne çıkar.

Düzenli Pratik ve Okuma

İngilizce yazım kurallarına uygunluk, yalnızca dilbilgisi doğruluğu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda mesajınızın net ve etkili bir şekilde iletilmesine de olanak tanır. Özellikle akademik ve profesyonel yazımda, bu kurallara dikkat etmek, güvenilirlik ve profesyonellik açısından kritik önem taşır. Dilbilgisi kurallarına uyum, okuyucularınızın yazdıklarınızı kolayca anlamasını ve mesajınızın doğru şekilde algılanmasını sağlar.

Dilbilgisi ve Yazım Denetimi Araçlarının Kullanımı

 • Yazım ve dilbilgisi denetimi araçları, İngilizce yazım kurallarına uygunluğu sağlamada büyük yardımcıdır. Bu tür araçlar, yazım hatalarını, dilbilgisi hatalarını ve stil sorunlarını belirleyerek düzeltme önerileri sunar. Ancak, bu araçların önerilerini kritik bir gözle değerlendirmek ve her zaman kendi dil bilginizi geliştirmeye çalışmak önemlidir.

Sözlük ve Dil Kılavuzlarının Kullanımı

 • Anlamı veya doğru yazımı konusunda şüphe duyduğunuz kelimeler için güvenilir sözlüklerden yararlanın. Aynı zamanda, dil kılavuzları ve stil rehberleri, belirli yazım kuralları ve dil kullanımı konusunda derinlemesine bilgi sağlayabilir. Bu kaynaklar, yazınızı zenginleştirmek ve dilbilgisi becerilerinizi artırmak için değerlidir.

Anlam Bütünlüğü ve Netlik

#İngilizcede yazım kuralları.
 • Yazınızda anlam bütünlüğünü ve netliği korumak için cümlelerinizi dikkatlice yapılandırın. Her bir cümle, belirgin bir fikri ifade etmeli ve paragraflarınız, ana fikrinizi destekleyen düşüncelerle dolu olmalıdır. Karışık ve uzun cümlelerden kaçının; bunun yerine mesajınızı net ve öz bir şekilde iletin.

Tutarlılık

 • Yazı stilinizde ve dil kullanımınızda tutarlılık önemlidir. Bu, özellikle uzun metinler veya akademik çalışmalar yazarken dikkate alınmalıdır. Tutarlılık, okuyucunun yazınızı daha rahat takip etmesini sağlar ve mesajınızın gücünü artırır.

Yazıyı Yüksek Sesle Okuma

 • Yazdıklarınızı yüksek sesle okumak, dilbilgisi hatalarını, yazım hatalarını ve anlatım bozukluklarını tespit etmenin etkili bir yoludur. Bu teknik, cümlenin akışını ve doğal tonunu kontrol etmenize yardımcı olur.

Geribildirim Alın

 • Güvenilir kişilerden yazınız üzerine geribildirim almak, yazım becerilerinizi geliştirmenin önemli bir parçasıdır. Başkalarının perspektifleri, yazınızdaki potansiyel zayıf noktaları görmek ve kendinizi geliştirmek için fırsatlar sunar.

Sürekli Öğrenme ve Gelişim

 • Dil ve yazım kuralları zamanla değişebilir ve gelişebilir. Bu nedenle, güncel dilbilgisi kaynaklarına ve stil rehberlerine erişim sağlamak, dilbilgisi becerilerinizi sürekli olarak geliştirmenize yardımcı olur.

İngilizce yazım kurallarına hakimiyet, sadece yazılı iletişimde değil, aynı zamanda genel dil yeterliliğinde de önemli bir rol oynar. Etkili yazım becerileri, akademik başarının, profesyonel gelişimin ve kişisel ifadenin temel taşlarından biridir. Bu yüzden, İngilizce yazım kurallarını öğrenmek ve bu kuralları uygulamak, her düzeyde İngilizce öğrenenler için değerli bir yatırımdır.